فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر

2024-5-11
فراخوان مقاله چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، فرهنگ و هنر روز یکشنبه، 31 تیر، 1403 توسط موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در شهر تهران برگزار می شود. دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 26 تیر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

* مجموعه مدیریت:

مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت خدمات بهداشتی و بیمارستانی، مدیریت گردشگری و هتلداری، مدیریت دانش، مدیریت فرهنگی، مدیریت صنعتی، مدیریت کارآفرینی، مدیریت آموزشی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بیمه، مدیریت تشکیلات و روشها، مدیریت انتقال تکنولوژی، مدیریت منابع اطلاعاتی، مدیریت اجرایی، مدیریت استراتژی های توسعه صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت تولید، مدیریت تحقیق در عملیات، مدیریت تحول، مدیریت بازاریابی داخلی، مدیریت بازاریابی بین الملل، مدیریت مالی، مدیریت بازار، مدیریت آموزش عالی

* فرهنگ:

مدیریت فرهنگی، فرهنگ سازمانی، الگوهای فرهنگی، فرهنگ شهرت، مهندسی فرهنگی، جامعه شناسی فرهنگی، اقتصاد فرهنگ و هنر، فرهنگ ایران باستان، فرهنگ سایر ملل، فرهنگ اسلامی، فرهنگ و دین، فرهنگ و اخلاق، تمدن و فرهنگ، فلسفه فرهنگ، فرهنگ توسعه

* هنر:

هنر، پژوهش هنر، تاریخ هنر، هنرهای صناعی، معماری، معماری داخلی، معماری شهری، هنر و معماری، هنر و معماری ایرانی، هنر و معماری سایر ملل، هنر و معماری اسلامی، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، هنرهای ترسیمی، هنر سینما، موسیقی، صنایع دستی، مرمت آثار فرهنگی، مردم شناسی، شهرسازی، باستان شناسی، طراحی پوشاک، فرش دستباف، سفالگری و موزه

* سایر موضوعات مرتبط با مدیریت، فرهنگ و هنر

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)