فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

2024-5-12
فراخوان مقاله بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

بیست و یکمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران روز سه شنبه، 20 آذر، 1403 توسط انجمن ژئوفیزیک ایران در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان و علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد با توجه به محورهای اصلی کنفرانس تا تاریخ 30 مهر ماه جهت ارسال مقالات خود اقدام نمایند

محورهای همایش:
کنفرانس در دو گروه اصلی برگزار می شود که عبارتند از گروه فیزیک زمین و گروه فیزیک فضا:
محورهای گروه فیزیک زمین:
• زلزله شناسی
• لرزه شناسی
• ژئومغناطیس و الکترومغناطیس
• گرانی سنجی
• ژئوالکتریک
• ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف معادن
• ژئوفیزیک کاربردی در اکتشاف نفت
محورهای گروه فیزیک فضا:
• کاربرد هوش مصنوعی در حوزه علوم جوی و اقیانوسی
• اقلیم فضا
• اقلیم شناسی فیزیکی و هیدرولوژی
• لایه مرزی جو
• اقیانوس شناسی فیزیکی و کاربرد های آن در پیش بینی امواج دریایی
• ازون و آلودگی هوا
• فیزیک خورشیدی و نجوم
• مدل سازی عددی جو و اقیانوس

و... (اطلاعات کامل کنفرانس)