ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
کل اخبار این بخش 481 | نمایش صفحه 24 از 25

اخبار سیویلیکا

مجموعه مقالات همایش سیستمهای اطلاعات مکانی 84 (GIS84) که روز 27 آذرماه در سازمان نقشه برداری برگزار شده بود در سایت قرار گرفت. این مجموعه بیست و هفتمین مجموعه مقالاتی است که در سایت اضافه میشود. طی روزهای آتی مجموعه مقالات متعددی که حاوی بیش از 600 مقاله میباشد در سایت درج خواهد شد. از جمله مقالات:
  • نخستین کنفرانس بهسازی زمین (1380)

  • کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم) (1383)

  • چهارمین کنفرانس سد سازی (1379)

  • و چندین مجموعه دیگر...

همایش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS84)

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران که آبان ماه امسال در کرمان در دانشگاه باهنر برگزار شده بود، در سایت درج گردید. این کنفرانس مشتمل بر 237 مقاله (البته با 2 مقاله تکراری که عمدا حذف نگردید) بوده و در 2023 صفحه ارائه گردیده است.
جهت مشاهده این مقالات به صفحه روبرو مراجعه کنید: http://www.civilica.com/modules.php?name=TotalListing&topic=IHC05

لازم به ذکر است طی چند روز آبنده مقالات کنفرانس GIS84 که همین هفته توسط سازمان نقشه برداری برگزار شده بود نیز به جمع مقالات سایت افزوده خواهد شد.

لیست کاملی از مقالات:

کاربرد فلوم رپلاگل جهت اندازه گیری دبی در کانالهای پیش ساخته موجود
سنجش روشهای تقسیم جریان بر روی سرریزهای جانبی در کانالهای خاکی انتقال سیلاب
بررسی مشکلات کارست سد سلمان فارسی و ارائه مدل عددی تخلخل دو گانه معادل برای تخریب میزان نشت در آن
شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود
شبیه سازی بهره برداری از مخزن سد بوکان با استفاده از مدل HEC-ResSim
بهینه سازی ابعاد سازه های مهار سیلاب در حوضه های شهری
بررسی آیین نامه های مختلف در بهینه سازی شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا
بررسی و ارزیابی سه بعدی اثر رسوبات پشت سد انحرافی بر آبگیرهای جانبی(مطالعه موردی سد انحرافی دز)
شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای
ارزیابی اقتصادی آبشکن های احداث شده بر روی زنجان رود
تاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن در اطراف پایه های پل
اثردانه بندی مصالح بر روی حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع دایره شکل
ارزیابی برآورد بار رسوبی سد مخزنی جره
شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا
تعیین ظرفیت انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهای تأخیری پاره سنگی
 مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوق
تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود
برآورد حجم رسوب در مخزن سد کرج به روش هیدرومتری و مقایسه آن با هیدروگرافی
آستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکل
بررسی هیدرولیک و رژیم جریان بر روی تاج در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی
بهینه سازی هوشمند مقاطع سدهای وزنی بتنی روی پی های سنگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان
بررسی پایداری پل های شهر گرگان به وقوع سیلابها در مسیر رودخانه زیارت
 The effect of submerged vanes on hydraulic properties of open channel flow
بررسی، محاسبه و طراحی پوشش داخلی کانالهای پایدار
مقایسه ضرایب تخلیه سرریزهای جانبی و نرمال با بار معلق جریان
مطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجه
بررسی آزمایشگاهی تغییرات طول خط القعر بر راندمان تخلیه جریان گل آلود از مخازن سدها
تعیین راندمان تله اندازی رسوب در سازه لوله گردابی
تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و روش تشابه ناقص
تحلیل نوسان سطحی آزاد در حوضچه های مستطیلی با دیواره جدا کننده نفوذناپذیر و بازشدگی میانی
شبیه سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها
بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نتایج ابزار دقیق و مقایسه آن با نتایج تحلیلی
اثرات مقیاس عرضی در ارزیابی خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعی جریان
تاثیر هندسه سرریزهای پلکانی در افت انرژی
تعیین ارتفاع دیوارهای سیل بند با استفاده از آنالیز ریسک
بهینه سازی طراحی جام سرریزهای جانبی با اصلاح معادله دینامیکی محاسبه پروفیل سطح آب به کمک نتایج آزمایشگاهی
هیدرولیک جریان مستغرق در سریزهای تاج دایره ای
هیدرولیک جریان در سرریزهای تاج دایره ای و استوانه ای
بهینه سازی کنترل سیل توسط دریچه های سرریز در شرایط عدم قطعیت
تحلیل عددی و تجربی جریان سیال درون شیار دریچه های مجاری سدها
تاثیرات بر هم کنش سیال ایده آل-جامد بر فرکانس های طبیعی پوسته نازک استوانه ای نامتناهی
مطالعه المانی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی تخت لبه پهن در کانالهای مستطیلی
تعیین مقطع نهایی شکست سدهای خاکی با استفادهع از شبکه عصبی مصنوعی
نحوه برآورد رسوبگذاری مخازن با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1 و نرم افزار ILWIS
ارائه رابطه رگرسیونی برای برآورد دوره بحرانی در طراحی حجم فعال مخزن
بهره برداری بهینه بلند مدت از سدها با استفاده از تلفیق برنامه ریزی پویا و روش شبکه های عصبی مصنوعی
طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 The effects of entrance geometry on coefficient of discharge in culverts
 GEOMETRICAL OPTIMAL DESIGN OF CLAY CORES IN EMBANKMENT DAMS USING GENETIC ALGORITHMS
مدیریت مخازن با استفاده از روش های بهینه سازی پویا DPSA ,FDP و MIDP
تحلیل پایداری سیستم هدایت جریان در سد انحرافی میل و مغان
ارزیابی پتانسیل تولید انرژی در سدهای برقابی با ضریب عملکرد متغیر نیروگاه
بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه  با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و برنامه ریزی خطی
بررسی فرسایش پایین دست حوضچه آرامش سد میل و مغان
اثر موقعیت بهینه پرده آب بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه های آبی با استفاده از مدل عددی
مدلسازی سیستم پس سرمایش بتن حجیم (بررسی اثر سرعت جریان آب و تراز کارگذاری لوله های خنک کننده)
بهینه سازی شعاع پرتاب کننده جامی شکل مسطح با استفاده از روش آنالیز ابعادی
همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب
مقایسه مدل جدید N.W.N و مدل A.N.N در فرآیند شبیه سازی جریان رودخانه غازان چای
روشی جدید به منظور تخمین ضریب زبری در رودخانه ها
شبیه سازی عددی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه
بررسی جریان غالب در رودخانه های کارون، دز و کرخه
بررسی کارایی نرم افزارMike 21در مدلسازی جریانهای جزر و مدی مصب رودخانه ها ( مطالعه موردی دهانه رودخانه زهره)
سنجش و گزینش مناسب ترین روش مهندسی رودخانه در زنجانرود
آنالیز پهنه بندی سیل در مخروط افکنه ها
اثر کلاسه بندی داده های رسوب بر اساس زمان اندازه گیری در برآورد بار معلق رودخانه ها
بررسی اثر فاصله مقاطع عرضی رودخانه بر روی دقت برآورد پهنه های سیلابی با استفاده از مدل های ریاضی-هیدرولیکی
بررسی پدیده فرسایش در سواحل پایین دست رودخانه کردان
اثر تغییر اقلیم در سال های گذشته بر رواناب در اراضی شیبدار گرگان
پیش بینی فصلی جریان رودخانه با استفاده از شاخص های اقلیمی مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود
پیش بینی ابدهی رودخانه در مقیاس های زمانی و مکانی با استفاده از روش تفکیک کننده
ارزیابی بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس
اندازه گیری و بررسی مسیر پیچانرود و مقطع آبراهه "کاظم آباد ماهان"
بررسی شیب عرضی بستر در انحنای کانال خاکی: مطالعه صحرائی "کاظم آباد ماهان"
تعیین نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه ا...
تخمین ضریب مقاومت مانینگ در بازه ای از کارون بزرگ با روشهای مختلف
بررسی و کاربرد مدل WMS در مهندسی رودخانه مطالعه موردی: حوضه های بایگ ورشتخوار در استان خراسان)
مطالعه پروفیل عمقی و عرضی سرعت در محدوده ای از رودخانه کارون با بار رسوبی زیاد
تحلیل هیدرولیکی و هندسی خم های رودخانه های کارون و دز
مطالعه کاربرد روش ماسکینگام-کونژ اصلاح شده  در روندیابی سیلاب
محاسبه متغیرهای جریان فوق بحرانی در تندابهای با دیواره های همگرا با استفاده از شار انتقالی جهت مند در مرزهای احجام محدود بی ساختار
ارزیابی فنی آبشکن های احداث شده برای حفاظت از اراضی سواحل زنجان رود
معرفی روش عکس برداری شبکه ای از بستر رودخانه در تعیین دانه بندی لایه محافظ یک بستر درشت دانه
مدیریت سیلاب برپایه تحلیل ریسک ( مطالعه موردی رودخانه کر)
تعیین بهترین معادله بار بستر و بار معلق و کالیبراسیون آنها در رودخانه های شنی و ماسه ای
بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی رودخانه در حوضه زاینده رود
تعیین ضریب پخش شوری در رودخانه های جزر و مدی
بررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان های جانبی در طول بازه های قوس دار در یک رودخانه درشت دانه
مدلسازی دو بعدی جریان در رودخانه ها با استفاده از شبکه های منحنی الخط
اقتصادی ترین سازه هیدرولیکی در بهره برداری از سیلاب در حوضه بازیاب شهرستان نائین بخش خور و بیابانک
 DESIGN PROCESS FOR RIVER BED STABILIZER STRUCTURE
مدل فرسایش ساحل و توپوگرافی تعادلی در پیچ رودخانه
مدل یک بعدی شکل گیری و تکامل مخروط افکنه
بررسی میزان تاثیر نتایج مدلهای هیدرولیکی و سایر عوامل محیطی در تعیین حد بستر رودخانه ها
روندیابی هیدرولوژیکی رواناب جاری در شبکه رودخانه خشک با بهره گیری از مدل غیرخطی تطبیقی ماسکینگام اصلاح شده و الگوریتم ژنتیک
پیش بینی دبی ماکزیمم سیلاب رودخانه تجن با استفاده از روش های هوش مصنوعی
بررسی تغییرات پلان رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور و GIS
توزیع مکانی شدت سیل خیزی در واحدهای هیدرولوژیکی(مطالعه موردی حوزه رود زرد)
مهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بستر
تاثیر کارگذاری صفحات مستغرق به صورت پلکانی بر توزیع سرعت و تنش برشی جریان  در دهانه آبگیرها
روش اصلاح شده استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیددرومتری
بررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه ها
آنالیز عددی جریان پشت صفحات مستغرق با مدل k −ε
شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در حوزه آبکش های رودخانه
ارزیابی برآورد رسوب از روشهای هیدرولوژیکی در حوضه های آبریز ایران
مدل پخش جریان درون حوزه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)
بررسی پدیده برگشت حلقه های مئاندر در رودخانه کارون
بررسی آلودگی رسوبات رودخانه ای و راهکارهای کاهش آن
بررسی نقش سد گلستان 1 در مهار سیل سالهای 0 و 81 استان گلستان
بررسی اثر هیدرولیکی ای و سد خشک روی هیدروگرافهای سیل در کانلهای مرکب
همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب
بررسی اثر پروفیل سرعت عمودی امواج بر  فرسایش سواحل (مطالعه موردی: رودخانه بهمنشیر)
بررسی تاثیر شیب اولیه دیوارهای ساحلی شکل پذیر و میزان سرریزی امواج نامنظم دریا
مدل بررسی راندمان هیدرولیکی تالابهای مصنوعی
آزمون مدل احجام محدود میانیگین عمقی جهت شبیه سازی جریانات دو بعدی ناشی از باد در دریاچه ها
بررسی پارامترهای اثر گذار بر بخش و انتقال غلظت در رودخانه ها با استفاده از مدل MIKE11
آنالیز دینامیکی یک سکوی دریایی با استفاده از نرم افزار ANSYS 7
تحلیل تقریبی سکوهای دریایی با استفاده از شبکه های موجکی
پیش بینی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در خلیج گرگان
بررسی تاثیر پریودامواج نامنظم دریا بر بالاروی و پایین روی امواج در دیواره های ساحلی توده سنگی شکل پذیر با استفاده از مدل فیزیکی
نیروی اینرسی امواج تفرق یافته از دو ستون استوانه ای قائم مجاور
بررسی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در سواحل دریای عمان مطالعه موردی بندر رمین
کاهش نیروی پسای کشتی ها و زیر دریایی ها بر اثر پوشش هم جهت مرکب
محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری های حالت حدی نهایی
کاربرد روشی جدید در تخمین دبی جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای غیر یکنواخت
بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی
حل معادلات غیر دائمی جریان در کانالهای غیر مستقیم ذوزنقه ای
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیلی منطقه ای جریان کم
طبقه بندی هیدرودینامیکی خور هندیجان
مدلسازی و حل عددی دینامیکی پخش، انتشار و انتقال رسوب و آلودگی به کمک روش ترکیبی UQ و FTCS
اثر ضریب زبری بر ویژگیها و شرایط مرزی پرش هیدرولیکی متحرک در کانال مستطیلی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی رودخانه بالارود در استان خوزستان
انواع میزلرزه و کاربرد آن در مدلسازی هیدرولیکی
کاربرد سامانهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) درگزینه یابی و انتخاب مسیر کانالهای انتقال و سازه های هیدرولیکی
شبیه سازی دو بعدی جریان فوق بحرانی در تنداب تنگ شونده با احجام محدود بی ساختار همپوشان
بررسی کاربرد G.I.S در برآورددبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزرودخانه روضه چایی در استان آذربایجان غربی
تحلیل هیدرواکونومیک پهنه بندی سیل برای انتخاب سیلاب طراحی بهینه سازه گوره
شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method بر روی شبکه بدون ساختار مثلثی
برآورد رسوب با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه نتایج برای جریانهای فوق بحرانی و زیربحرانی
به کارگیری فرایند شبیه سازی به منظور قطعیت بخشیدن به پارامترهای هیدرودینامیک آخوان با استفاده از مدل ریاضی-عددی V.Modflow مطالعه موردی آبخوان شرقدریاچه بختگان ، نی ریز
پیش بینی رواناب ماهانه با شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) و مقایسه آن با نتایج روشهای تجربی در حوضه آبریز کسیلیان
استفاده ازمدل های هیدرودینامیکدر ارزیابی عملکرد کانالهای آبیاری در شرایط تغییرات نیاز
حل معادله آبهای کم عمق در تبدیل ها با استفاده از روش تطبیقی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
بررسی تجربی رسوبگذاری دو بعدی و سه بعدی مغشوش
تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
 Differential Quadrature type solution for steady nonuniform flow in an open channel
 Window-Based Robust Solutions For Fully Dynamic Wave Saint-Venant Equations
کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل وکنترل سیلاب
بررسی حرکت پیشانی جریان چگال سه بعدی بر روی یک سطح شیبدار
بررسی جریان در بدنه جریانهای گل آلود و تاثیر غلظت شیب و دبی بر آن
ارائه روشی مناسب در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور بهبود پهنه بندی سیلاب رودخانه ها
شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود با استفاده از مدل جدید NEURAL WAVELET NETWORK
سرعت سنج حجمی وسیله ای جدید و ساده برای اندازه گیری سرعت نقطه ای آب در کانال های روباز
بررسی نوسانات فشار هیدرودینامیکی جهت های دایره ای و مستطیلی در حوضچه های استغراق
بررسی جریان آزمایشگاهی اثر آرامش پوشش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریان
تحلیل و مقایسه عملکرد معادلات حمل رسوب در مدلهای ریاضی
مدلسازی ریاضی سد لاستیکی با استفادهخ از نرم افزار SAP2000
 مقایسهنتایج مدل ریاضی پیش بینی موج در آب عمیقWaveWatch III با مدلهای پارامتریک
مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی
مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده
طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS
معرفی تئوری موجک و کاربرد آن در سازه های آبی
کاربرد روشهای کاهش مجموع تغییرات ( TVD) حجم محدود در مدلسازی جریانهای گذار از حالت بحرانی
مطالعه حرکت دو بعدی آلودگی به طریقه فرا رفت- انتشار مولکولی با استفاده از مدل آزمایشگاهی
بررسی عددی جریان در یک باز شدگی ناگهانی
مدل ANN's مبتنی بر ژئومورفولوژی و مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم
تحلیل نیازهای آبی در برآورد بارگره ای با روش سریهای زمانی در سیستمهای توزیع آب
مدلسازی آزمایشگاهی پدیده نشست منطقه ای در استان کرمان
بررسی آزمایشگاهی اثر تنگ شدگی و زاویه در کاهش آب شستگی اولین آب شکن
محاسبه بازده هیدرولیکی حوضچه های رسوبگذار اولیه توسط مدل RNGK-ε
مدلسازی عددی نشست منطقه ای در اثر نوسانات سطح آب زیرزمینی با روش اجزاء محدود
بررسی آزمایشگاهی کشش آب ساکن در جریان های غلیظ
بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی بر روی ناحیه جدا شده آبگیرهای جانبی موجود در کانال های قوسی
مقایسه خصوصیات جریان پایدار و ناپایدار از دو مدل HEC-RAS و BRI-STARS در رودخانه های با بستر ثابت و درشت دانه
پخش عرضی جریان چگالی سه بعدی مغشوش
مدل سازی مشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی در مورد دشت رفسنجان)
بکارگیری مدل اغتشاشی u2-f در شبیه سازی جریان حاوی ذرات
بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 180درجه با ابگیر جانبی
بررسی ازمایشگاهی رابطه ضریب زبری و اندازه قطر ذرات در آبراهه های با شیب تند
بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توریسنگی پلکانی
بررسی تئوری و آزمایشگاهی تکامل نقطه شکست
بررسی تطبیقی مدلهای روندیابی سیلاب در بازه پای پل-عبدالخان رودخانه کرخه
توسعه یک مدل عددی سه بعدی آبهای کم عمق برای جریانهای سطح ازاد
چگونگی طراحی و ساخت آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تعیین سرعت جریان به روش توانی در آبراهه های با شیب تند
سقوط آزاد در کانال مستطیلی
برآورد ضریب زبرید در کانالی با پوشش گجیاهی در دیوارها
شبیه سازی و تحلیلی جریانهای غیرماندگار در کانال های آبیاری برای تعیین کمی تلفات بهره برداری و ارائه دستورالعمل بهره برداری مناسب
الگوهای جریان دوفازی آب وهوا در تونلهای آب برافقی شیب دار
بررسی آزمایشگاهی رژیم جریان انتقالی در سرریزهای پلکانی
بررسی مشخصات هیدرولیکی لوله های آبیاری قطره ای-نواری
تحلیل سه بعدی تراوش در کانلهای انتاقال آب
تعیین مشخصات هیدرولیکی لوله های موجدار زهکشی ساخت کشور
ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان
کاربرد روشهای بهینه سازی در کالیبراسیون مدل آبهای زیرزمینی
روشهای تغذیه مصنوعی و آنالیز ان در تعدادی از رودخانه های حوزه آبریز قره سو
بررسی انتشار آلودگی سینانور ناشی از تخلیه پساب های صنایع آهن و فولاد در سفره های آبزیرزمینی
محاسبه حریم حفاظتی چاه در دشت ارومیه با استفاده از روش المان محاسباتی(کد رایانه ای WhAEM2000)
بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان
مدل بندی اثر تغییرات ضرایب نفوذپذیری و تحکیم بر میزان نشت جریان در زیرسدها
حل عددی معادله جریان آب در محیط متخلخل با روش اجزاء محدود
اثر تغییرات گام مکانی در همگرایی مدل عناصر محدود املاح در خاک
شبیه سازی همزمان هیدرولیک جریان و گسترش آلودگی در منابع آبی زیرزمینی به کمک روش اجزاء محدود
مدلسازی نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از تلفیق  روش اندازه گیریجریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet 2.10
برآورد کوتناه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) براساس پارامترهای دما ورطوبت
بررسی کارآیی مدیریت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گرگان با استفاده از یک روش جدید برنامه ریزی خطی (DEA)
تهیه مدل ریاضی سیستم کنترل پایین دست با حجم ثابت (BIVAL) در کانال های آبیاری
بررسی و مطالعه هیدرولیک چاهها با استفاده از مدل فیزیکی
مدل بندی ریاضی نشت آب از زیر سازه های هیدرولیکی
شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها درآبخوان های ساحلی
بررسی روابط مختلف تراوش غیردارسی و مدل ریاضی محاسبه جریان در محیط های متخلخل مستغرق
بررسی شاخص عملکرد  هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری
رفتار هیدرولیکی ومدیریتی مدلهای کامپیوتری منابع آب زیرزمینی دشتهای استان آذربایجان غربی
کاربرد یک روش بدون شبکه در مدلسازی جریان آب زیرزمین
تفسیر هیدرولیک جریان آب زیرزمینی دشت دو سلق با استفاده از داده های هیدروشیمیایی به منظور توسعه مدل مفهومی آبخوان منطقه
بررسی تلفات ناشی ار تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک ژاله 5
بهبود دوام لوله های بتنی فاضلابرو در مقابل خوردگی بیولوژیکی با بکارگیری پوششهای پلیمری
برآورد میزان تبادل هیدرولیکی سفره و رودخانه با رفتار جریان سطحی و کاربرد آن در مدیریت سیلاب
پیش بینی جریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تخمین شیب پایدار در کانالهای آبرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه کارده
بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران
تاثیر مالچ های مختلف بر پارامترهای نفوذ در بسترهای تغذیه مصنوعی
طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب توسط الگوریتم جامعه مورچه ها
تلفیق GIS و مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان
پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلهیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS
تجزیه و تحلیل  عدم قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش های شهری
پیامدهای کمی "طرح جامع تامین آب شرب مشهد" بر منابع آب زیرزمینی
تاثیر پدیده هیسترسیس بر حرکت و توزیع سیالات غیر ممزوج با آب در محیطهای متخلخل ناهمگن لنزدار
مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و k (ثابت سرعت کاهش BOD) بر تغییرات BOD رودخانه
تحلیل جریان ناشی از ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه به کمک برنامه نویسی
شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیریک مدفن زباله
بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی اطراف جایگاه لندفیل لصفهان
شبیه سازی عددی انتشار و انتقال آلودگی در مقاطع رودخانه ای با سیلابدشت
بررسی تغییرات اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه زاینده رود در اصفهان

13 آذر 1384

ICOPMAS 6

همکارانی که در زمینه سازه های دریایی و بنادر فعالیت میکنند، میدانند که یکی از مهمترین و معتبرترین کنفرانسها در این زمینه، کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی است که توسط سازمان سواحل و بنادر کشور برگزار میشود. امروز مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (آخرین کنفرانس ICOPMAS) که در برگیرنده 202 مقاله (151 مقاله فارسی و 51 مقاله انگلیسی) میباشد در مرجع جهت استفاده کاربران محترم درج گردید. این مقالات جمعا 1630 صفحه میباشند. از جناب مهندس اله دادی که کمک بسیار بزرگی را جهت تهیه این مقالات به ما نمودند تشکر و قدردانی میکنیم.

مشخصات بخش مقالات سایت سیویلیکا به شرح زیر است:
جمعا 3401 مقاله از 25 کنفرانس ایرانی شامل 31106 صفحه که فایل این مقالات حجمی بیش از یک و نیم گیگابایت میباشد.

مجموعه بعدی که در مرجع درج خواهد شد، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران است که آبان ماه امسال در دانشگاه باهنر کرمان برگزار گردید و ۲۳۷ مقاله دارد.

مرجع مهندسی عمران (سیویلیکا) مقدمات ارائه مقالات کنفرانسهای خارجی را نیز در سایت فراهم نموده است. این بخش که طی ماه آینده راه اندازی خواهد شد، ارائه کننده مقالات کنفرانسهای برگزار شده در خارج از کشور خواهد بود.
به دلیل محدودیتهای فنی که سایت با آنها مواجه است، بخش جستجوی مقالات خارجی فقط ویژه اعضای محترم سایت عرضه خواهد شد.

مرجع منتظر حمایت همکاران محترم در زمینه دسترسی به مجموعه مقالات کنفرانسها معتبر (به صورت سی دی) میباشد.

مرجع مهندسی عمران (سیویلیکا) افتخار دارد تا در کوتاهترین فاصله زمانی ممکن, مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی ارزش را که هفته قبل (2 و 3 آذرماه 84) برگزار گردیده بود را جهت استفاده کاربران محترم در سایت درج نماید. همکاری بسیار صمیمانه مجریان این کنفرانس که بلافاصله مجموعه مقالات را جهت درج در سایت به دفتر شرکت ارسال نمودند، قابل تقدیر میباشد و نشان از همت این عزیزان در ترویج علم و دانش مهندسی ارزش دارد. در کنار این مقالات متن کامل مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش نیز که در سال 1380 برگزار گردیده بود نیز در سایت درج گردید.

مقالات کنفرانس دوم شامل 59 مقاله در 8 سرفصل بوده و مشتمل بر 610 صفحه است. در کنفرانس اول نیز 26 مقاله در 321 صفحه ارائه گردیده است.

خبر راه اندازی مرجع مهندسی عمران در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شد: http://www.yjc.ir/Negaresh_site/FullStory/?Id=65839

لازم به ذکر است که قبلا اوایل مهرماه، همزمان با افتتاح سایت، خبر سیویلیکا در خبرگزاری ایسنا نیز منتشر شده بود.

از دست اندرکاران محترم این دو خبرگزاری که جهت معرفی مرجع با ما همکاری مینمایند تشکر و قدردانی مینماییم.

 مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS4) که در سال ۱۳۷۹ در شهر بندرعباس توسط سازمان بنادر و کشتیرانی برگزار گردیده بود به مرجع افزوده شد. متن کامل ۱۸۷ مقاله این کنفرانس آماده جستجو و دریافت توسط کاربران محترم میباشد.

بدین ترتیب تاکنون ۳۱۱۴ مقاله از ۲۲ کنفرانس مربوط به رشته مهندسی عمران در کشور ایران، وارد مرجع مهندسی عمران گردیده است که شامل ۲۸۵۴۵ صفحه متن PDF میباشد.

مجموعه بعدی که در طول هفته آینده به مرجع افزوده خواهد شد، ششمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی (۱۳۸۴)، و همچنین مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی ارزش میباشد که هفته پیش در تهران برگزار گردید.

متاسفانه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس دانشجویی که توسط دبیرخانه این کنفرانس تهیه گردیده است، به صورت تصویر PDF شده با حجم بسیار بسیار بالا (۴۰۰ مگابایت برای ۱۴۲ مقاله) میباشد که از نظر این سایت به هیچ عنوان چنین حجمی قابل قبول نبوده و امکان ارائه آن در این وبسایت وجود ندارد. مگر اینکه فایلهای word مقالات توسط دبیرخانه این کنفرانس در اختیار مرجع قرار بگیرد که تاکنون موفق به اخذ این فایلها نشده ایم.

بیست و یکمین مجموعه مقالات به مرجع مهندسی عمران افزوده شد. این مجموعه مربوط به سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران است که در سال ۱۳۸۱ برگزار گردیده است. در این کنفرانس ۱۴۱ مقاله ارائه گردیده بود که متن کامل مقالات اماده جستجو و دریافت توسط کاربران محترم میباشد.

بدین ترتیب تاکنون ۲۹۲۷ مقاله از ۲۱ کنفرانس مربوط به رشته مهندسی عمران در کشور ایران، وارد مرجع مهندسی عمران گردیده است که شامل ۲۶۹۰۴ صفحه متن PDF میباشد.

مجموعه بعدی که در طول هفته آینده به مرجع افزوده خواهد شد، چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی است.

به اطلاع کاربران محترم سایت میرساند که راهنمای سایت ویرایش 2/0 آماده دریافت گردیده است. (فایل PDF به حجم ۴۳۲ کیلوبایت)

مطالب اضافه شده در نگارش 2/0 نسبت به نسخه اولیه 1/0:
• راهنمای تالارهای گفتگو (بخش 7) افزوده شد.
• راهنمای مدیران خبری و مدیران انجمنها از راهنمای کاربران عادی حذف گردید.
• ضمیمه 2 (اشکالات احتمالی) افزوده شد.
• سایر بخشهای وبسایت (بخش 8) افزوده شد.
• کل راهنما ویرایش مجدد گردید.

کاربرانی که با کوکیها مشکل دارند و یا اینکه ایمیلهای ارسالی از طرف مرجع به پوشه Bulk Mail آنها منتقل میشود، حتما پیوست ۲ را مطالعه بفرمایند.

مقالات ششمین کنفرانس تونل ایران به عنوان بیستمین کنفرانس به بخش مجموعه مقالات افزوده شد. در این کنفرانس که در سال 1382 برگزار شده، 72 مقاله ارائه گردیده است که در 806 صفحه فایل PDF میباشد. کلیه این مقالات وارد موتور جستجوی سایت شده اند و شما میتوانید در میان تمام فیلدها به جستجو بپردازید.

هم اکنون 27۹۲ عنوان مقاله از ۲۰ کنفرانس در سایت درج گردیده اند که شامل 25۸۰۸ صفحه متن میباشد.

مجموعه مقالات سومین و  چهارمین  همایش بهینه سازی مصرف سوخت امروز به صورت کامل به سایت اضافه شد.
سومین همایش شامل 198 مقاله در 2301 صفحه
چهارمین همایش شمال 76 مقاله در 903 صفحه
بدین ترتیب کلیه کنفرانسهای برگزار شده بهینه سازی مصرف سوخت وارد سایت شده اند و منتظر برگزاری همایش پنجم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ هستیم.
کلیه مقالات فوق وارد بانک اطلاعاتی شده اند و امکان جستجوی کامل در این مقالات همانند سایر مقالات قبلی وجود دارد.
هم اکنون 2720 عنوان مقاله از 19 کنفرانس در سایت درج گردیده اند که در 25002 صفحه متن PDF میباشد.

مجموعه مقالات دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت شامل 165 مقاله در 2025 صفحه وارد بانک اطلاعاتی سایت گردید و اعضای محترم میتوانند مقالات این همایش را نیز دریافت نمایند. لیست کامل مقالات: دومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
مجموعه مقالات سه کنفرانس دیگر به بانک مقالات سایت اضافه گردید. این سه کنفرانس عبارتند از:
1. اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان - 58 مقاله (اسفند 1380)
2. چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - 240 مقاله (1382)
3. هفتمین همایش حمل و نقل ریلی - 126 مقاله (1383) 
از بخش جستجو در مقالات میتوانید به صورت کامل بین فیلد های مختلف به جستجو بپردازید.

با این تغییرات، مجموع تعداد مقالات سایت به 2281 عنوان میرسد که شامل 19773 صفحه میباشد.
15 مهر 1384

تشکر

بدین وسیله از بخش ساختمان سازمان محترم بهینه سازی مصرف سوخت که مجموعه مقالات چهار همایش پیشین در ارتباط با "بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان" را جهت درج در سیویلیکا به دفتر این شرکت ارسال نمودند تشکر مینماییم. در این چهار کنفرانس که از سال 1380 تا کنون برگزار گردیده است، بیش از 500 مقاله تخصصی در زمینه کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان ارائه گردیده است. تا پایان مهر ماه تمام این مقالات در بخش مجموعه مقالات سایت ارائه خواهد گردید.
با عرض پوزش از همکاران و اعضای محترم سایت، متاسفانه به دلیل برخی مشکلات فنی که از دست ما خارج است، و مربوط به سرور میزبان این سایت میباشد، چند روز اخیر سایت با مشکلاتی روبرو بوده است که به خاطر این موضوع پوزش می طلبیم و امیدواریم با قولهایی که از میزبان داده شده، دیگر با چنین مشلاتی روبرو نشویم.
از شکیبایی شما متشکریم.
تیم اجرایی سیویلیکا
بخش جستجوی پیشرفته سایت "مرجع مهندس عمران" راه اندازی شد. در این بخش شما توانایی جستجوی ترکیبی کامل بین تک تک اجزای یک مقاله مانند: عنوان نام نویسندگان، چکیده، کلمات کلیدی، و ... را دارید.
بخش نرم افزارهای سایت سیویلیکا با تعدادی نرم افزار به صورت آزمایشی به سایت اضافه شد. این بخش به زودی تکمیل خواهد شد. در حال حاضر سه بخش: خاک، سازه و مهندسی زلزله حاوی فایل میباشند.
بخش دانشجویی سایت ارائه کننده مطالب و پروژه های درسی دوره لیسانس، آغاز به کار کرد. این بخش شامل: - پروژه های محاسباتی عمران - پروژه های تحقیقاتی - گزارش آزمایشگاه - نمونه سوالات امتحانی - زبان تخصصی - گزارشهای کارآموزی - دروس عمومی میباشد. و بالغ بر 145 عنوان پروژه و مطلب در 272 فایل میباشد.
همه بازدید کنندگان از این پس میتوانند از بخش جستجو، مقالات درج شده در قسمت مقالات کنفرانسها را جستجو کنند. جستجوی پیشرفته که بر اساس پیشرفته ترین و کاملترین بانکهای مقالات جهان طراحی گردیده است، به زودی قابل استفاده خواهد بود. همه کاربران میتوانند خلاصه مقالات را مشاهده نمایند.  جستجو در مقالات
گالری تصاویر مهندسی عمران راه اندازی شد و تا راه اندازی رسمی سایت تکمیل خواهد شد. این گالری امکانات بیشماری همانند نظر نویسی برای تصاویر، ارائه امتیاز به عکسها، ارسال عکس به دوستان و ... را دارد. گالری عکس
ابتدا | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | انتها
Support