Semnan

101کنفرانس34ژورنال
45,145سند علمی
25مرکز علمی
20نشست341پژوهشگر
New papers
روشهای مدیریت سودمند روانابهابررسی کاربرد زباله بیمارستانی برای اصلاح مخلوط آسفالتینقش فضای سبز شهری در زندگی شهروندانداستانگویی تعاملی در موزههای هنر براساس نظریه آشنایی زدایی شکلوفسکیبررسی نقش استارت آپ ها در حوزه کارآفرینی در راستای رشد و توسعه شهر هوشمندساماندهی جدارههای شهری به منظور بهبود وضعیت پیاده مداری مطالعه موردی خیابان چهارباغ اصفهانبررسی پایداری محله های شهری (مطالعه موردی : محله های ناحیه سه منطقه ۱۶ تهران)ارتقا هویت فضاهای عمومی بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی حفاظت محورمطالعه موردی : میدان تیرانداز (شریعتی ) شهر سمنانلزوم و تبیین “پیوست عدالت “ در شهرسازی و پروژه های عمرانیتحلیل اثر زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل بر روی واکنش سازه های فولادی مجهز به میراگر جرمی تنظیم شوندهبررسی ویژگی های ساختاری بامبو و ارزیابی مقاومت آن جهت استفاده در سازههای امروزیبررسی آزمایشگاهی اثر استفاده از گرانول درشت دانه و ریزدانه بر مقاومت فشاری بتن خودتراکممروری بر روشهای بهسازی لرزه ای با استفاده از میراگر ویسکوز مایعشناخت عوامل بروز تصادف در ورودی شهرهاروشهای پاکسازی آفت کش ها از خاک به عنوان گروهی از آلایندههای آلی خطرناکارزیابی کارایی حائل های هیدرولیکی در جلوگیری از پیشروی آب شور در آبخوان محصور به کمک مدل عددی سوترا (SUTRA)
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings