Qazvin

82کنفرانس39ژورنال
26,728سند علمی
31مرکز علمی
9نشست352پژوهشگر
New papers
Effect of drought-induced stress by PEG۶۰۰۰ on physiological and morphological traits of chickpea (Cicer arietinum L.) seed germination in order to assortment of drought tolerant cultivarsروش تحریک الکتریکی عصب های بدن (TENS) بر روی بیماری های مزمن مانند درد فانتوم، کمر،ذانو، گردنتبیین نقش برندیگ خلاقانه در بهبود و توسعه فضای کسب و کار و ایجاد ثروتنگاهی به کاربرد نئوری زمینه ای در تحقیقاتاجتماعیبررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر میزانگرایش به طلاق در بین زنان متاهل شهر قزوینتبیین مولفه های کیفیت بخشی و ایجاد سرزندگی در مجتمع های تجاری (نمونه مطالعاتی: مجتمع تجاری چارسو)بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین)بررسی و تحلیل آموزش مستقیم: معیارها و الگوهابررسی خصوصیات فیزیکی پودر آب توت فرنگی با خشک کن پاششی و آونبررسی استخراج رنگدانه ها از ضایعات مواد غذاییمطالعه وضعیت عسل های عرضه شده در استان قزوین و شناسایی تقلبات آنهابررسی الگوی انتقال بین حوضه ای آب و تاثیر آن بر امنیت ملی (مطالعه موردی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی )Investigation and Comparison of Similarities andDifferences Between Reference Evapotranspirationand Potentialارزیابی ریسک رخداد سیلاب در اثر برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه با رویکرد مهندسی رودخانه (مطالعه موردی : رودخانه حاجی عرب، بوئین زهرا)بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دربین دانش اموزان متوسطه دوم شهرستان بهمئیبررسی رابطه سبک فرزند پروری با سلامت روان دانش آموزان ابتدایی شهرستان شهریار تهران
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings