Markazi

68کنفرانس12ژورنال
30,222سند علمی
38مرکز علمی
2نشست313پژوهشگر
New papers
تاثیر مولفه قائم زلزله بر کمانش مخازن فولادی روزمینیکمانش دینامیکی مخازن فولادی تحت اثر مولفه های افقی و قائم زلزلهDetection and prediction of defects in steel sheets based on Haar-ResUNet hybrid neural network: a deep learning approachمروری بر حسابداری مدنیتاثیر هشت هفته تمرینات کششی و تراباند بر فشار کف پا در دختران مبتلا به زانوی ضربدریمقایسه تعادل ورزشکاران پیشکسوت ورزش زورخانه ای و پهلوانی با افراد غیر ورزشکاربررسی حکم فقهی رانت در قلمرو تربیت اقتصادیتبیین جامعه شناختی تاثیر رسانه بر جامعه پذیری سلامت و توسعه اقتصادیارائه مدلی جهت افزایش کیفیت مستندسازی حسابرسی مبتنی بر هوش اخلاقی، هوش معنوی و پیشینه رفتاری شرکای حسابرسیفرا تحلیل رهبری پژوهشی در توسعه آموزشی و خلق دانش در دانشگاههاسبک ها و راهبردهای یادگیری دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک در طی پاندمی کووید ۱۹بازسازی اجتماعی در رسانه های رسمی نظام آموزشی: تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعیوجود جواب برای معادلات انتگرالی کسری ‎تناسبی هادامارد با استفاده از قضیه نقطه ثابتتحلیلی بر ارتقای مقبولیت عمومی معماری خاک در شهر یزدبررسی میزان توجه به مولفه‎های هویت ملی و دینی در کتاب‎های فارسی دوره ابتداییبررسی تاثیر برنامه های تعدیل ساختاری بر ایجاد نابرابری اجتماعی (مطالعه موردی: واحدهای تولیدی شهرستان اراک)
Conferences
شهرداری ها
مراکز علمی
Meetings