مقالات بانک تجارت در صنعت بانکداری

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بانک تجارت درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بانک تجارت جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 517 مقاله در زمینه بانک تجارت استخراج شده است.
صفحه اختصاصی بانک تجارت

لیست مقالات بانک تجارت در صنعت بانکداری

1. بررسی تاثیر استرس و امنیت شغلی بر کیفیت ارائه خدمات به مشتریان با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بانک تجارت استان کهگیلویه و بویر احمد
2. بررسی رضایتمندی دانشجویان بین الملل از خدمات بانکداری الکترونیکی (مطالعه مورد: بانک های تجارت سطح استان گیلان)
3. بررسی اثر گذاری مکانیزم های فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان و نقش پشتیبانی مدیریت ارشد و دوگانگی فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: کارگزاری بانک تجارت)
4. تاثیر تداعیات مصرف کننده از سازمان بر وفاداری به برند: با در نظر گرفتن نقش پنداره مصرف کننده (مورد مطالعه: بانک تجارت شهر تهران)
5. بررسی تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی در بانک تجارت شعب منطقه جنوب غرب شهر تهران
6. تقسیم بندی مشتریان بانک تجارت با استفاده از مدل جدید R. F. M) تازگی خریدRecency، تعداد دفعات خریدFrequency، میزان ارزش مالی (Monetary
7. ارائه مدلی کارآمد برای ارزیابی ریسک های مالی بر اساس شبکه های عصبی مصنوعی (مورد مطالعه : شعب بانک تجارت شهر تهران)
8. مدل سازی و شبیه سازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان با هدف مطالعه میزان وفاداری آن ها (مطالعه موردی: بانک تجارت)
9. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند با نقش میانجی چرخه عمر مشتری(مورد مطالعه:شعب بانک تجارت اسلامشهر)
10. تاثیر هوشمندی کسب و کار بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی بلوغ مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک تجارت استان تهران)
11. تجزیه و تحلیل اثر گذاری حقوق و پاداش کارکنان بر تعهد سازمانی کارکنان بانک تجارت با تاکید بر ترفیع رتبه
12. تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با فین تک ها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال
13. بررسی تاثیر سبک های رهبری بر رفتار اشتراک دانش با نقش تعدیلگر انگیزش شغلی (مطالعه موردی بانک تجارت ایلام)
14. تاثیر رهبری مشارکتی بر انسجام تیمی با نقش میانجی اعتماد تیمی (مورد مطالعه : شعب بانک تجارت شهر تهران)
15. ارزیابی مدیریت خدمات بانکی با استفاده از مدیریت دانش و بانکداری همراه مطالعه ی موردی : بانک تجارت طبس
16. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانک ها (مطالعه موردی، بانک تجارت استان زنجان)
17. تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه بانک تجارت استان همدان)
18. مدل سازی تامین نقدینگی در بانک ها به کمک انتشار اوراق رهنی (مطالعه موردی بانک تجارت)
19. بهبود و تقویت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: اینترنت بانک تجارت)
20. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: کارکنان بانک تجارت استان اردبیل)
21. تاثیر مدیریت تجربه کامیابانه مشتریان نسل Z در بانکداری الکترونیکی(مطالعه موردی : بانک تجارت)
22. برآورد کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان و عوامل موثر بر آن
23. ویژگی های گفتاری پاسخ گویان مرکز ارتباط با مشتریان بانک تجارت از منظر کاربردشناسی
24. تبیین الگوی بازاریابی مالی با تاکید بر بخش بندی مشتریان بانک تجارت ایران
25. بررسی ریسک های برون سپاری فرایندهای کسب وکار در بانک تجارت ایران
26. رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی کارکنان (مطالعه مورد- بانک تجارت)
27. اثربخشی مدل خلق ارزش در بانک تجارت با رویکرد بازاریابی ویروسی
28. درجه بندی شعب بانک ها
29. چابکی، پاسخ مطلوب به ریسک های بانکی
30. تعیین اثر بهره مندی از کمک بر، گره های تعامل اجتماعی ، هنجار عمل متقابل و خودکارآمدی دانش بر اشتراک گذاری شبکه ای
31. بررسی تاثیر اصالت ارزش مدارانه بر قابلیتهای توسعه تکنولوژی در بانکداری
32. تحلیل اثر سرمایه اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی
33. شناسایی فرصت های بهبود تجربه مشتری از طریق بانکداری دیجیتال
34. بررسی تاثیر نظریه های کارایی و انتشار نوآوری بر اعتماد مشتریان در بانکداری اینترنتی بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری (نمونهپژوهی: کارکنان شعب بانک تجارت استان تهران)
35. بررسی نقش میانجی گری رضایت شغلی در رابطه بین اخلاق اسلامی کار با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی (مورد مطالعه :بانک تجارت استان کرمان)
36. ارزیابی تاثیر رضایت و قابلیت استفاده از وبسایت در توسعه بهره وری و گفته های شفاهی مثبت در خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک تجارت)
37. بررسی تاثیر امنیت بر اعتماد الکترونیکی سیستم های پرداختی و کاهش شکایت های حوزه بانکی (مورد مطالعه: مشتریان بانک تجارت شهرستان درگز)
38. بررسی رابطه ارزش برند درک شده و پیامدهای ارتباطاتی برند- مشتری با نقش میانجی امید مشتری (موردمطالعه: شعب بانک تجارت شهر گرگان)
39. بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه ای آنلاین بر وفاداری مشتری با نقش میانجی اعتماد انلاین(مورد مطالعه: شعب بانک تجارت غرب تهران)
40. ارائه مدلی جهت دوسوتوان سازی سازمان در بانک تجارت استان اصفهان با استفاده از روش تلفیقی گراندد تئوری و دلفی فازی
41. بررسی تاثیر راهبردهای تجارت الکترونیک بر خلق مزیت رقابتی با نقش متغیر میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بانک تجارت شهر بوشهر)
42. بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر رقابت پذیری برند با نقش میانجی چرخه عمر مشتری(مورد مطالعه : شعب بانک تجارت اسلامشهر)
43. رابطه بین هوش هیجانی مدیران و کارکنان و کیفیت زندگی کاری با مدیریت دانش در شعبه های بانک تجارت شهر تهران
44. ارائه مدل حفظ و نگه داری مشتریان از دیدگاه بازاریابی تعاملی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک تجارت استان تهران)
45. تاثیر رهبری اخلاقی بر درگیری شغلی با نقش میانجی اعتماد سازمانی و تعدیلگر خودکارآمدی (مورد مطالعه: بانک تجارت شهر قزوین)
46. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و کیفیت خدمات دربین کارکنان بانک تجارت خراسان شمالی با نقش تعدیل گری رضایت شغلی
47. تاثیر هوشمندی کسب و کار بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی بلوغ مدیریت دانش (مورد مطالعه: بانک تجارت استان تهران)
48. بررسی تاثیر ارزش و استاندارهای اخلاقی مشتریان بر اعتماد به برند و رضایت آنها از برند(مورد مطالعه: بانک تجارت)
49. بررسی عوامل موثر بر جذب سپردههای مدتدار بانک تجارت با استفاده از داده های استانی (رهیافتی از تئوری تقاضای فریدمن)
50. ابطه میان مسئولیت اجتماعی و ارتقا برند با نقش واسطه ای اعتماد به برند در شعب بانک تجارت استان کردستان
51. نمایندگی پویای امکان تجزیه و تحلیل بازاریابی نقاط قوت و ضعف به منظور تدویناستراتژی های بازاریابی در بانک تجارت
52. بررسی تاثیر سکوت و آوای سازمانی بر بهره وری سازمانی(مطالعه موردی: کارکنان شعب بانک تجارت شهر شیراز)
53. بررسی نقش ساختار سازمانی بر کاهش رفتار انحرافی کاری کارکنان بانک تجارت (مطالعه موردی: بانک های شهرستان کاشان)
54. بررسی کیفیت ادراک شده از خدمات بانکداری الکترونیک و ارتباط آن با رضایت مشتریان بانک تجارت استان مازندران
55. تاثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی آموزش های مهارت محور (مطالعه ی موردی: بانک تجارت)
56. طراحی مدل توسعه یکپارچه برای ارزیابی شاخص های قابلیت بازاریابی در بانک تجارت: تبیین دیدگاه مبتنی بر منابع
57. بررسی آثار اندزه دولت بر رشد اقتصادی در ایران طراحی مدل تبیین توان رقابتی در بانک تجارت ‎
58. تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی(نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت
59. بررسی تاثیر جو سازمانی بر تفکر استراتژیک با توجه به نقش یادگیری سازمانی در بانک تجارت
60. ترسیم شبکه تداعی‎های برند «بانک کشاورزی» و «بانک تجارت» با استفاده از فن نقشه مفهوم برند
61. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر انتخاب برند و وفاداری الکترونیکی (مورد مطالعه: بانک تجارت)
62. اثربخشی مدل مدیریت دانش مبتنی بر مدل اروپایی تعالی در ارتقاء جایگاه رقابتی بانک تجارت
63. واکاوی بعد شناختی گفتمان در متن عقود اسلامی بانک تجارت از منظر تحلیل گفتمان حقوقی
64. بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری تلفن همراه بر رضایت مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان بانک تجارت)
65. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بررفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان مرکزی)
66. رابطه سازگاری فردی و اجتماعی با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهران
67. تاثیر سپرده های دیداری و مدت دار درجذب و حفظ مشتریان بانک تجارت
68. بررسی ابزارهای نوین تامین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت
69. بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمان ( مطالعه موردی کارکنان بانک تجارت ایلام)
70. بررسی سطح انعطاف پذیری منابع انسانی در شعبات بانک تجارت در استان تهران
71. رابطه پرخاشگری با سلامت معنوی در کارکنان بانک تجارت استان تهرا ن
72. ارائه الگوی ساختاری مدیریت دانش براساس کیفیت زندگی کاری در بانک تجارت
73. بررسی رابطه بین نرخ سود و نقدینگی در بانک تجارت
74. بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و سرمایه فکری در کارکنان بانک های تجارت شهرستان بهبهان
75. بررسی رابطه بین مدیریت دانش با جامعه پذیری سازمانی در کارکنان بانک های تجارت شهرستان بهبهان
76. نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان در رابطه بین سرمایه های فکری و بهره وری نیروی انسانی (مورد مطالعه: بانک تجارت منطقه شمال غرب شهر تهران)
77. بررسی تاثیر رضایت اولیه مشتری بر وفاداری مشتری با نقش های میانجی لذت گرایی ( مورد مطالعه: اینترنت بانک تجارت)
78. اثر بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت
79. بررسی رابطه ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری CRM با بازاریابی موبایلی (بانک تجارت شیراز)
80. بررسی تاثیر ابزار شناختی بر واکنش رفتارمالی مشتریان بانک تجارت شهرهمدان.
81. بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان با نقش میانجی گری هوش سازمانی در شعب بانک تجارت استان اردبیل
82. مطالعه رابطه بین ادارک عدالت سازمانی کارکنان و الگوی رهبری مدیران شعب با نگرش شغلی کارکنان شمال غرب بانک تجارت
83. ارائه مدلی کیفی ارزیابی تاثیراثربخشی دوره های مجازی آموزش های ضمن خدمت بر رفتار کارکنان در بانک تجارت
84. تاثیر بازاریابی عصبی بر سبک های تصمیم گیری مشتریان سازمان در شعب بانک تجارت شهرستان بندرعباس
85. ارزیابی استراتژیک اثرات نظام ارزی بانک ها و یکسان سازی نرخ ارز بر عملکرد بانک تجارت
86. بررسی میزان تاثیر سهولت استفاده، سودمندی درک شده و تصویر اجتماعی استفاده از موبایل بانک بر نگرش مشتریان و تمایل مشتریان به استفاده (مورد مطالعه: استفاده کنندگان موبایل بانک تجارت)
87. بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک و عملکرد استراتژیک سازمانی با نقش واسطه ای رشد حرفه ای کارکنان(موردمطالعه: بانک تجارت استان کردستان )
88. بررسی رابطه کیفیت خدمات بر بازاریابی دها نبه دهان با نقش میانجیگری وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی)
89. طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد
90. بخش بندی بازار بانک تجارت شهر اهواز بر اساس مزایای مورد انتظار مشتریان
91. اولویت بندی عوامل موثر بر حفظ مشتریان همراه بانک تجارت استان همدان
92. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند بانک تجارت
93. بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و انسجام سازمانی با توسعه سازمانی (مورد مطالعه در شعب بانک تجارت شهر کرمان)
94. بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری و قصد استفاده از بانکداری آنلاین (مورد مطالعه: بانک تجارت استان قزوین)
95. تدثیر سرمایه انسانی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی
96. بررسی رابطه بین رضایت مشتریان با تبلیغات دهان به دهان در بانک های تجارت شهر بهبهان
97. بررسی نقش میانجیگری ارزش ادراک شده در رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و بازاریابی دهان به دهان ( مورد مطالعه : شعب بانک تجارت استان خراسان شمالی)
98. محاسبه کارایی و بهره وری شعب منتخب بانک تجارت استان اردبیل با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ( DEA )
99. بررسی تاثیر عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک بر قصد استفاده مجدد (مورد مطالعه: بانک تجارت استان فارس)
100. تحلیل اثر مدیریت دانش و جهت گیری بازار بر عملکرد بازار با نقش میانجی نوآوری باز (نمونه پژوهش: بانک تجارت)