مقالات قلب و عروق در علوم پزشکی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات قلب و عروق درعلوم پزشکی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه قلب و عروق جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,936 مقاله در زمینه قلب و عروق استخراج شده است.

لیست مقالات قلب و عروق در علوم پزشکی

1. تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر مقادیر قطعه پایانه C آ گرینی و فاکتور رشد شبه انسولینی‎ ‎یک روی بیماران CABG
2. پیش بینی علائم اختلالات روان تنی بر اساس باورهای اعتقادی و نگرش معنوی در افراد با بیماری قلبی عروقی
3. خطاهای کدگذاری تشخیص و اقدامات بیماری های قلبی: بررسی مقایسه ای پرونده با سیستم اطلاعات بیمارستانی
4. اثربخشی رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر هوش هیجانی و سلامت روان نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی در شهر تهران
5. تاثیر دعا بر اضطراب کرونا در بیماران نارسایی قلبی
6. مقایسه تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان هیجان مدار (EFT) بر تعارض زناشویی بیماران قلبی با سابقه بای پس عروق کرونری مراجعه کننده به مرکز بازتوانی قلب امام علی (ع) شهر کرمانشاه
7. بررسی وضعیت سلامت روان بیماران قلبی– عروقی و تعیین برخی عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش های CCU و قلب بیمارستان هاجر شهرکرد
8. رابطه تبعیت از درمان با درک از بیماری، خودشفقت ورزی و حمایت اجتماعی ادراک شده: نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران قلبی عروقی
9. بررسی اثر ریزگرد بر میزان بستری و مرگ و میر بیماران قلبی و تنفسی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه، شش ماهه اول سال­ های ۱۳۹۰-۱۳۸۹)
10. مقایسه تاثیر ۸ هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخص های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی
11. تدوین مدل ساختاری کیفیت زندگی بیماران قلبی بر اساس کانون کنترل سلامت و ادراک بیماری با نقش میانجی ناگویی خلقی و انعطاف پذیری شناختی
12. نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای در رابطه درک از بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده با تبعیت از درمان در بیماران قلبی عروقی
13. مقایسه اضطراب و استرس بر مبنای میزان استفاده از فضای مجازی در بیماران قلبی مرد و زن آنژیوگرافی شده در بیمارستان شهید مدنی تبریز
14. بررسی تغییرات شاخص های پلاکتی به دنبال یک دوره تمرین ترکیبی(هوازی و تناوبی شدید) و تمرین تناوبی شدید در بیماران قلبی عروقی
15. بررسی مقایسه ای هزینه خدمات بستری بیماران قلبی، قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت (مورد مطالعه بیمارستان قلب الزهرا (س) شیراز)
16. اثر بازتوانی قلبی در نتایج تست ۶ دقیق های در بیماران قلبی بعد از آنژیوپلاستی مراجع هکننده به بیمارستان شهید بهشتی شهر قم
17. بررسی میزان آگاهی و کاربست رویکردهای تغییر رفتار بکار گرفته شده توسط پزشکان در درمان بیماران قلبی- عروقی مصرف کننده سیگار و قلیان
18. مقایسه علل و فراوانی بستری بیماران قلبی کاندید PPCI در دو دوره ی مشابه زمانی پیش از کرونا و پس از کرونا
19. تاثیر آلودگی های نوترونی ناشی از هد شتابدهنده خطی بر پیس میکر بیماران قلبی در رادیوتراپی با استفاده از روش مونت کارلو
20. استفاده از مدل متغیر پنهان در تعیین اثر همزمان عوامل موثر بر قند خون و کلسترول در بیماران قلبی شهر خرم آباد
21. تاثیر ۸ هفته فعالیت تناوبی با شدت بالا ی و تداومی بر سطح پایه بیانCD۶۲Pو شاخص های پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی
22. ارتباط سواد سلامت با درک از خودکارآمدی در بیماران قلبی عروقی بستری در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۶
23. تاثیر ماساژ موضعی روغن اسطوخودوس بر میزان درد و راحتی در بیماران قلبی بعد از تزریق انوکساپارین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
24. اثربخشی آموزش مهارت نظم جویی هیجان مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پریشانی روانشناختی و انعطاف پذیری شناختی بیماران قلبی و عروقی
25. تاثیر ۸ هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بر سطح پلاسمایی سلکتین- ای و شاخصهای گلبول سفید در بیماران قلبی - عروقی
26. اولویت بندی آزمایشهای مورد نیاز بیماران قلبی باهدف تسریع شناسایی درمان و کاهش هزینه های آزمایشگاهی با رویکرد داده کاوی
27. تاثیر اجرای طرح بیمارستان های ارتقا دهنده سلامت بر آگاهی بیماران قلبی بستری در بیمارستان های منتخب آموزشی شهر یزد
28. مدل یابی تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی و هوش اجتماعی با میانجی گری هوش معنوی در بیماران قلبی
29. رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان، تاب آوری و امید به زندگی در بیماران قلبی-عروقی بیمارستان جم شهر تهران
30. اثربخشی زوج درمانی به شیوه شفقت درمانی بر افسردگی، کیفیت زندگی زناشویی و خوش بینی در بیماران قلبی عروقی
31. بررسی میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش نشانگان بالینی بیماران قلبی عروقی
32. بررسی سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بیماران قلبی در بیمارستان سیدالشهداء ارومیه درسال ۱۴۰۰
33. چاقی، شاخص توده بدنی و ارتباط آن با اضطراب: یک مطالعه ی مقطعی در بیماران قلبی عروقی
34. خطاهای قابل پیشگیری دارویی در بیماران قلبی پرخطر، فراخوانی به بازنگری نظام مند، برای حفظ سلامت جامعه
35. تشخیص مرگ و میر ناشی از بیماران قلبی به کمک شبکه عصبی و الگوریتم گرگ خاکستری
36. مقایسه اثربخشی درمان شناختی- رفتاری و درمان تلفیقی بر خوددلسوزی و خودتنظیمی هیجانی در بیماران قلبی
37. اختلالات جنسی در بیماران قلبی و مداخلات آموزشی و روانشناختی موثر بر سلامت جنسی آن ها
38. اثر بخشی درمان راه حل محور بر انعطاف پذیری کنشی و امید به زندگی بیماران قلبی
39. مقایسه تمرینات تناوبی با شدت بالا و تمرینات تناوبی با شدت متوسط بر بهبودی بیماران قلبی
40. تاثیر تعهد و پذیرش درمانی (ACT) بر ارزشمندی زندگی و پردازش شناختی بیماران قلبی- عروقی زن
41. آگاهی از خدمات حمایتی، آموزشی و توانبخشی پس از ترخیص بیشترین نیاز آموزشی بیماران قلبی عروقی
42. پیش بینی استرس ادراک شده بر اساس خودکارآمدی و سرسختی روانشناختی در بیماران قلبی عروقی
43. بررسی از راه دور بیماران قلبی با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل سیگنالECG
44. اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و تحمل پریشانی بیماران قلبی
45. پیش بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی
46. تاثیر فراخوانی خاطرات نوستالژیک بر متغیرهای تعادل حیاتی (روانی و جسمانی) در میان بیماران قلبی
47. بررسی همبستگی عوامل روانشناختی با بیماری های پریودنتال و ناتوانی جنسی در بیماران قلبی- عروقی
48. بررسی ارتباط بین فشار خون بالا و سندرم پاهای بیقرار در بیماران قلبی عروقی
49. بررسی مقایسه ای شادنفرود در افراد سالم و بیماران قلبی-عروقی شهرستان رشت
50. مولفه های رفتار اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی شرکت کننده در برنامه توانبخشی قلب
51. بررسی ارتباط بین احساس حرارتی و پذیرش بیمارستانی بیماران قلبی - عروقی در کرمانشاه
52. نیازهای اطلاعاتی بیماران قلبی عروقی طی فرآیند جستجوی اطلاعات سلامت: یک مطالعه کیفی
53. بررسی نقش ریزگردها بر میزان بستری بیماران قلبی – عروقی در شهر ایلام طی
54. اموزش از راه دور رویکردی نوین در خود مراقبتی بیماران قلبی
55. بررسی عوامل مرتبط با تقاضای القایی برای بیماران قلبی و عروقی
56. همبستگی بین دید خوش بینانه با سلامت عمومی در بیماران قلبی
57. بررسی مقایسه میزان اضطراب بیماران قلبی- عروقی با افراد عادی
58. اثر بخشی معنادرمانی بر امید به زندگی در بیماران قلبی
59. مروری بر کاربرد مدل سازگاری روی در بیماران قلبی
60. بررسی تغییر سبک زندگی بیماران قلبی در پاندمی کووید۱۹
61. تاثیر کرونا بر روی کیفیت زندگی بیماران قلبی عروقی
62. رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قلبی تحت انژیوگرافی
63. بسته امیددرمانی با رویکرد اسلامی برای بیماران قلبی
64. فرآیند تغییر رفتار در بیماران قلبی عروقی
65. شبکه حسگر بی سیم برای بیماران قلبی
66. تاثیر آموزش شیوه های مقابله ای بر کاهش استرس کارمندان مرکز تحقیقات و تکنولوژی هسته ای
67. Comparison of the Effects of Islamic and Conventional Approaches to Hope Therapy on Self-esteem and Life Satisfaction of Patients with Coronary Artery Disease
68. Influence of Proteus sp. on Trimethylamine N- Oxide production via the Choline Metabolism Pathway and the Formulation of a Predictive Model to Assess the Risk of Coronary Artery Disease in Indian Patients
69. پیش بینی دقیق بیماری عروق کرونری با استفاده از الگوریتم های بیوانفورماتیک
70. Effect of a Family-Centered Educational Program on Compliance of Patients Undergoing Coronary Bypass Graft Surgery
71. مطالعه تطبیقی تنظیم هیجان، خودکنترلی و مکانیزم های دفاعی در بیماران قلبی عروقی، بیماران دیابتی و افراد بهنجار
72. فعالیت بدنی و غلظت هموگلوبین گلیکوزیله سرم
73. تاثیر تمرین مقاومتی بر سطح سرمی ادیپوکاین ها و شاخص های التهابی بیماری قلبی - عروقی مردان چاق
74. تاثیر به کارگیری مدل مراقبتی مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران شریان کرونری
75. همبستگی سواد سلامت و کیفیت زندگی با اضطراب سلامت در بیماران سرپایی مراجعه کننده به پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی
76. بررسی ارتباط بین اندازه ذرات LDL با بار الکتریکی سطح آن ها در بیماران شریان کرونری
77. بررسی تاثیر ورزش مقاومتی بر قند خون ناشتا و غیر ناشتا در بیماران شریان کرونری: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده
78. بررسی سطح خودکارآمدی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ایسکمیک قلبی: یک مطالعه توصیفی همبستگی
79. بررسی عوامل خطر سندرم حاد کرونری در مراجعین به درمانگاه قلب و عروق بیمارستان شهید بهشتی قم
80. The effect of sexual counseling on depression, anxiety, stress, sexual knowledge and sexual quality of life in men who have undergone invasive coronary interventions: An RCT
81. بررسی سطح آگاهی و عملکرد همراهان در زمینه اقدامات اولیه در مواجهه با بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری
82. همبستگی ابتلاء به انسداد عروق کرونری با تنش ادراک شده، هوش معنوی، سبک زندگی اسلامی و حمایت اجتماعی
83. بررسی ارتباط پلی مورفیسم ۶۹۲۹۸۴۶ rs ژن BTN۲A۱ با بیماری CAD در جمعیت استان سمنان
84. بررسی عوامل موثر بر تعداد رگ های کرونری درگیر در بیمارانی با علت مشکلات قلبیمراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء ارومیه
85. مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با درمان مثبت گرا بر علایم افسردگی، بهزیستی روان شناختی و هدف در زندگی زنان مبتلا به عروق کرنر
86. مروری بر دریچه های مصنوعی قلب و رگ های مصنوعی و انواع آن ها
87. ارزیابی اختلالات رپلاریزاسیون درنوار قلب بیماران دچار جریان خون آهسته کرونری بستری شده در بیمارستان با تشخیص سندرم حاد کرونری
88. اثربخشی آموزش مدیریت خشم و آرمیدگی بر کاهش نشانه های اضطراب، افسردگی و خشم در بیماران قلبی، پس از جراحی بای پس
89. بررسی مقایسه ای پاسخ های مقابله ای و رویدادهای مهم زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری
90. بررسی عوارض تجویز تست دوبوتامین استرس اکوکاردیوگرافی در ۵۰۰ بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم(عج )
91. مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران زن مبتلا به عروق کرونری قلبی
92. برآورد آنالیز شدت موج کرونری با استفاده از تکنیکهای غیرتهاجمی و کاربرد آن در فیزیولوژی ورزش
93. بررسی اثر محافظتی افزایش حجم داخل عروقی در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران تحت کاتتریزاسیون قلبی
94. نقش مداخلات توانبخشی قلبی در بیماران پس از پیوند بای پس عروق کرونری
95. بررسی متغیرهای هماتولوژیک و انعقادی دو گروه بیمار پس از انتقال خون هترولوگ و اتولوگ به دنبال جراحی بای پس عروق کرونر در بیمارستان بعثت نهاجا و شهید چمران در سال ۱۳۸۱
96. بررسی شیوع نارسایی حاد کلیه (ARF) و عوامل موثر بر بروز آن در بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر(CABG) در بیمارستان امام خمینی از فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۷
97. تاثیر یک دوره تمرین ترکیبی بر بیان فاکتورهای التهابی اینترلوکین ۴ و اینترلوکین ۱۰ در سلول های تگ هسته ای خون مردان میانسال پس از عمل بای پس عروق کرونر (CABG)
98. اثر تمرین بازتوانی قلبی به دو شکل تداومی و تناوبی بر هموسیستئین، پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم سرمی و ظرفیت عملکردی در بیماران قلبی بعد از عمل پیوند عروق کرونر
99. بررسی تاثیر وضعیت های مختلف بدن بر نتایج گازهای خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در آی سی یو جراحی قلب
100. تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی Predisposing, Reinforcing, Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation (PRECEDE) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی تعویض عروق کرونر