مقالات سیستم خبره در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سیستم خبره درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سیستم خبره جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 939 مقاله در زمینه سیستم خبره استخراج شده است.

لیست مقالات سیستم خبره در هوش مصنوعی

1. Designing a Decision Making Model to Measure Scientific Research Essays of Management
2. Provide a decision support system for locating new businesses (Ccase study: Locating toy manufacturing)
3. Signal Design at lsolated lntersecaions Using Expert Systems Technology
4. Designing a proper model and software program to evaluate and predict credit risk of small and medium‑sized enterprises in commercial banks
5. Fuzzy Desirability Evaluation Structure for Multi-response Inference System Optimization using the Genetic Algorithm
6. Expert Condition Monitoring of Shore-parallel Structures Using Fiber BraggGrating Network
7. Data incompleteness preventing information communication from hospital information systems to the Iranian national electronic health record (SEPAS)
8. Hybrid credit scoring model using genetic algorithms and fuzzy expert systems Case study: Ghavvamin financial and credit institution
9. The Role of Expert systems for Evaluation of Competitive Organizations (Case Study: Management of Loans by Private Banks)
10. Quantitative and Qualitative Analysis of Traffic to Select an Effective Traffic Model for Analytical Operations
11. Development of Design and Manufacturing Support Tool for Optimization of Ultrasonic Machining (USM) and Rotary USM
12. Technical and Economic Factors in the Design Model Fuzzy Smart Priority Investment Projects for Industrial: Approach Fuzzy Expert System
13. A comparison of fuzzy rule-based expert system andMultiple regression analysis in modeling of drilling andBlasting in mines
14. A GA Approach for Tuning Membership Functions of a Fuzzy Expert System for Heart Disease Prognosis Development Risk
15. Desining an Expert System for Analyzing the Energy Consumption Behavior of Employees in Organizations Using Rough Set Theory
16. Proper process selection during flight schedule disruption using a fuzzy multi-criteria decision-making expert system
17. Designing a Mamdani Fuzzy Inference Expert System for evaluating Human Resources in the Iranian Construction Industry
18. Designing an Expert System for Credit Rating of Real Customers of Banks Using Fuzzy Neural Networks
19. Designing a Decision Support Expert System for Supporting the Process of Knowledge Management Strategy Development
20. Development of Linguistic Rules Diagnosis of Failure in Centrifugal Pump for Use in Expert System
21. An Expert System for Evaluation Driver Behavior Based on Fuzzy Fusion of Smartphone Sensors
22. Designing fuzzy expert system for chief privacy officer in government and businesses E-transactions
23. Adaptive Autonomy Expert System in Smart Grid based on Deterministic Timed Petri Nets
24. A fuzzy rule-based expert system to determine Propofol drug dosage in anesthesia
25. A fuzzy inference expert system for detecting and controlling the rice weeds
26. A Fuzzy Expert System for Predicting the Performance of Switched Reluctance Motor
27. A Fuzzy Expert System Model for the Determination of Coronavirus Disease Risk
28. Fraud Detection Using a Fuzzy Expert System In Motor Insurance
29. Presenting a Fuzzy Expert System for Diagnosis of Diabetes
30. PREDICTING URBAN TRIP GENERATION USING A FUZZY EXPERT SYSTEM
31. Online Shopping Decisions Enhancement with Fuzzy Expert System
32. An Outsourcing Expert System for Governing Organizations
33. A SEISMIC EXPERT SYSTEM
34. ارائه مدل، طراحی و یکپارچه سازی سیستم های دورکار با تطبیقی از کاربری هوش مصنوعی مبتنی بر وب
35. توسعه ی فناوری اطلاعات در سیستم های تولید انعطاف پذیر
36. پیش بینی عملکرد محصول جو دیم با استفاده از سیستمهای خبره عصبی و عصبی فازی منطقه مورد مطالعه استانهای خراسان
37. کاربرد هوش مصنوعی در حسابداری و حسابرسی
38. مدیریت ریسک مبتنی بر سیستمهای خبره فازی در پروژه های ساخت
39. کاربردی از دانش منطق در تشخیص بیماری چشم قرمز
40. هوش مصنوعی و کاربرد آن در آموزش
41. نقش هوش مصنوعی و سیستم های خبره در توسعه صنعت بیمه با رویکرد مرور ادبیات پژوهش
42. بهینه سازی مصرف انرژی در کوره های پیش گرم نورد با رویکرد سیستم های خبره
43. سیستم های خبره و کاربردهای آنها: داده کاوی با روش های مختلف بهینه سازی
44. سیستم های خبره: از مفاهیم، طراحی و کاربردها تا مزایا و محدودیت ها
45. بررسی سیستم های خبره هوشمند در تشخیص عیب انرژی الکتریکی
46. بررسی هوش مصنوعی در علم پزشکی
47. ارائه مدلی برای ارزیابی توانمندی های چندگانه زنجیره تامین پایدار بر پایه هوش مصنوعی
48. طراحی سیستم هوشمند ترکیبی رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک ها با استفاده از مدل های استدلالی فازی ترکیبی
49. تبیین پیش آیندهای وفاداری کارکنان در سازمان های دولتی ایران با استفاده از الگوسازی فازی (( آموزش و پرورش استان قزوین ))
50. کاربردهای هوش مصنوعی در علم پزشکی (Tec-۲۰۲۱)
51. کاربرد سیستم های هوش مصنوعی در تصمیم گیری های پزشکی
52. هوش مصنوعی پزشکی و لزوم سیاستگذاری همه جانبه
53. بررسی رویکردهای جدید و هوشمند آموزشی در آستانه انقلاب صنعتی چهارم
54. بهبود دقت و صحت تشخیص سرطان ریه با استفاده از روش ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی و اتوانکودر
55. کاربرد های هوش مصنوعی در آموزش و پرورش
56. ارزیابی ریسک روابط خریدار تامین کننده مبتنی بر سرمایه اجتماعی
57. بررسی مسائل اخلاقی در سیستمهای هوشمند
58. طراحی زبان انتزاعی مدل سازی دانش "آزمون امنیت شبکه در مقابل نفوذ" و پیاده سازی مفسر آن
59. طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت
60. ارزیابی روش های آنالیزی جهت انتخاب مدل بهینه ترافیک (مطالعه موردی شهر شیراز)
61. ارائه متد موثر انتخاب مدل ترافیکی جهت بهینه سازی کارکردهای آنالیزی
62. بررسی صحت طراحی و عملکرد برج جذب با استفاده از سیستمهای خبره
63. هوش مصنوعی در آینده حسابداری و امور مالی
64. تحلیل فرآیند فازی سازی در سیستم های خبره فازی
65. ارائه یک مدل هوشمند فازی برای ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تامین (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
66. ارزیابی اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی)
67. ارائه یک چارچوب هوشمند فناوری برای سیستم های خبره تصمیم گیری
68. توسعه تکنولوژی برای روش های پیشرفته ماشین کاری با استفاده از سیستم های خبره
69. مروری بر اینترنت اشیا و هوشمندسازی صنعت کشاورزی
70. کاربرد هوش مصنوعی و سیستم های خبره در سیستم های حسابرسی و حسابداری
71. بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سیستم های خبره(مطالعه موردی: شعب بانک سپه تبریز)
72. کاربرد هوش مصنوعی و سیستم های خبره در سیستم های حسابرسی و حسابداری
73. توسعه یک مدل سلسله مراتبی در اندازه گیری خبرگی سیستمهای خبره
74. مروری بر سیستم های خبره در کاربردهای مختلف و حوزه آموزش
75. ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک های ایمنی به منظور افزایش مدیریت بهره وری در پروژه های ساختمانی با به کارگیری سیستم خبره فازی و الگوریتم ژنتیک
76. طراحی و توسعه یک سیستم خبره فازی مبتنی بر قانون برای ارزیابی اعتباری مشتریان شرکت‎های تجاری (مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش البرز)
77. مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد عدالت سازمانی برمبنای سیستم خبره فازی (مطالعه موردی: سازمان های صنعتی کوچک صنایع غذایی استان آذربایجان شرقی)
78. بررسی و تاثیر سیستم خبره فازی برای تهیه لایحه تاخیرات بر مبنای سیستم اطلاعات مدیریت در پروژه های طرح و ساخت زیرزمینی
79. ارائه یک سیستم خبره فازی برای تشخیص نوع بیماری صرع با استفاده از منطق وضعیت و مدل ACH در ایجاد پایگاه دانش
80. طراحی یک سیستم خبره فازی نوع دوم جهت بهبود نقطه ضعف کاوش قواعد انجمنی فازی نوع اول به منظور تشخیص بیماری دیابت
81. ارائه یک سیستم خبره برای تشخیص زود هنگام بیماری مزمن کلیوی با روش های ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی
82. ارایه مدل هوشمند هایبریدی فازی-تکامل ژنتیکی تفاضلی در یک سیستم خبره فازی برای پیش بینی خطر ابتلا به بیماری قلبی
83. امکان سنجی استفاده از سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی
84. طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار (مطالعه موردی: شهرداری ارومیه)
85. یک سیستم خبره فازی ژنتیکی برای طبقه بندی خودکار سوال در یک محیط یادگیری رقابتی
86. ارایه مدل انتخاب روشهای تامین مالی در پروژههای ساخت با استفاده از سیستم خبره فازی
87. تدوین یک سیستم خبره برای پیش بینی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
88. تشخیص بیماری سل ریوی بر اساس داده های پزشکی با الگوریتم Bagging در سیستم خبره
89. ارائه یک سیستم خبره برای تشخیص نارسایی مزمن کلیوی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
90. ارائه یک معماری(چارچوب) سیستم خبره برای اعتبارسنجی افراد متقاضی تسهیلات ازموسسات مالی وبانک ها
91. سیستم خبره تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از روش مبتنی بر هوش مصنوعی
92. ایجاد یک سیستم خبره برای برنامه ریزی تعمیرا ت اساسی در پالایشگاه نفت شازند
93. طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی
94. سیستم خبره مبتنی بر شناسایی افتراقی با اهداف آموزشی در تشخیص پزشکی مقدماتی
95. بررسی تخصصی سیستم خبره برای تشخیص نقاط ضعف موتور در وسایل نقلیه انژکتوری
96. پیش بینی میزان ریسک سکته مغزی ایسکمیک با استفاده از سیستم خبره فازی
97. طراحی مدل سنجش میزان بهبود عملکرد برند با رویکرد سیستم خبره فازی
98. سیستم خبره برای تعیین سطح استرس کودکان قبل از درمان دندانپزشکی مروری
99. توسعه سیستم خبره و شناسایی عناصر موثر تصمیم گیری های بهینه
100. طراحی سیستم خبره فازی برای استعدادیابی مهارت شغلی افراد جویای کار