مقالات بینایی ماشین در هوش مصنوعی

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بینایی ماشین درهوش مصنوعی اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بینایی ماشین جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 550 مقاله در زمینه بینایی ماشین استخراج شده است.

لیست مقالات بینایی ماشین در هوش مصنوعی

1. بررسی و مقایسه ی الگوریتم های بهینه ردگیری شی متحرک جهت پیاده سازی روی MATLAB
2. مطالعه ی روش های پردازش تصویر سطح میانی در بینایی کامپیوتری در حوزه ی پزشکی (Medical Computer Vision)
3. 3D Hand Motion Evaluation Using HMM
4. Effective Mechatronic Models and Methods for Implementation an Autonomous Soccer Robot
5. A Multilayer Motion Direction Based Model for Tracking Vehicles at Intersections
6. High-accurate and robust motion estimation algorithm for mobil robots
7. Non-destructive assessment of the egg quality
8. Defect Detection in Textile Fabrics using Modified Error Prediction Filters
9. Cooperative Machine-Vision-Based Tracking using Multiple Unmanned Aerial Vehicles
10. MVS-135:an intelligent DSP camera
11. An overview for the application of multispectral device for determination of alkaloid level in dioscorea hispida
12. Field Programmable Gate Array–based Implementation of an Improved Algorithm for Objects Distance Measurement
13. Object Recognition Using Artificial Neural Network and Discrete Wavelet Transform
14. Detecting and counting vehicles using adaptive background subtraction and morphological operators in real time systems
15. Automated Sustainability Assessment of Natural World in Infrastructure Projects: A Machine Learning Approach
16. A New System for Face Detection based on Eigen Face and Bat Algorithm
17. Visual Torch Position Control Using Fuzzy-Servoing Controller for Arc Welding Process
18. Applications of Mechatronics and Autonomous Systems in Smart Agriculture: Potentials and Challenges for Nigeria
19. Ball Tracking in Volleyball based on Combination of Particle Filter and Genetic Algorithm
20. Tracking of Volleyball Players by Effective Similarity Function from a Single Stationary Camera.
21. An Efficient Ball Detection Algorithm in Humanoid Soccer Robots
22. Defect Detection in Patterned Fabrics Using Modified Local Binary Patterns
23. Design and Development a Novel industrial Humanoid Robot
24. soft measurement of spark plug dimensions
25. A NEW AND ROBUST APPLE EVALUATION METHOD USING IMAGE PROCESSING
26. A Real Time Window Based Machine Vision System for Counting Number of Vehicles on a Street Lane
27. The Use of Machine Vision Inspection for Out Of Roundness Measurement in Steel Pipes
28. A Machine Vision System for Defect Detection of a Traveling Grate Conveyor
29. comparison circular knitted fabric defects detection and classification using machine vision
30. assessment and control of welding defects and dimensions by machine vision
31. Surface Reflectance Model for Outdoor Machine Vision in Bandar Abbas, Iran
32. Tomato Picking Machine Vision Using with theOpen CV's Library
33. AUTOMATIC QUALITY CONTROL OF FRIED POTATO USING MACHINE VISION
34. Wrist and Fingers ROM Measurement Using Machine Vision Techniques
35. Modeling of Grape Drying Process by Machine Vision
36. Variational Smooth Motion Design using Machine Vision Registration
37. Weld Metal Revelation for Machine Vision Applications
38. Application of machine vision in agricultural products
39. Lighting techniques in machine vision
40. بهبود روشهای های بوستیگ با استفاده از دسته بندی کننده خطی برای چهره یابی در تصاویر استریو
41. طبقه‌بندی هویج بر اساس شکل با استفاده از پردازش تصویر، شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
42. مروری برنقش ربات ها در کشاورزی
43. امکان‌سنجی تشخیص برخط بیماری آتشک در گیاه لیلیوم به کمک سامانه ماشین بینایی و خوشه‌بندی K-means
44. درجه‌بندی مغز گردو بر اساس رنگ با استفاده از ترکیب ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی
45. نظارت بر اکسیداسیون روغن زیتون طى دوره نگهدارى تسریع شده با استفاده از سامانه ماشین بینایى
46. تحلیل خصوصیات بافت برگ برای تشخیص کمبود کلسیم گیاه گوجه فرنگی با تکنیک ماشین بینائی
47. تخمین گرانروی شیره خرما با استفاده از ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی
48. بررسی محیط کشت ریزجلبک های بیودیزلی با استفاده از ماشین بینایی
49. طراحی و پیاده سازی سیستم شمارش اتوماتیک لارو میگو با استفاده از ماشین بینائی
50. شناسایی رفتارهای ناهنجار در تصاویر ویدئویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
51. ردگیری همزمان اشیاء در تصاویر میکروسکوپی با استفاده از میدان های نورونی پویا: نتایج اولیه
52. سامانه یکپارچه تشخیص دود و شعله آتش در تصاویر ویدیویی با استفاده از یادگیری عمیق
53. ساختار معلم و دانش آموز برای تشخیص فعالیت انسان در تصاویر ثابت بر مبنای یادگیری عمیق
54. سنجش میزان قهوه اى شدن آنزیمى با استفاده از فوریه بافت فرکتال تصویر در نمونه هاى سیب و موز برش خورده
55. تخمین مکان و زاویه دید دوربین در دنباله محدود تصاویر با استفاده از یک روش مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه یافته
56. شناسائی زمین مناسب فرود برای فرود اضطراری هواپیماهای بدون سرنشین با استفاده از قوانین مورفولوژی
57. تشخیص پلاک خودروهای ایرانی مبتنی بر مدل های شبکه عصبی مشهور
58. مروری بر روش های تشخیص عابر پیاده
59. ردیابی شی در تصاویر ویدیویی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته
60. کاربرد طبقه بندی تصاویر کف فلوتاسیون بر اساس مشخصه های تصویری در ارزیابی عملکرد سلول فلوتاسیون
61. اندازه گیری و کنترل کیفی پارامترهای هندسی چرخدنده مارپیچ از طریق پردازش تصویر
62. تشخیص بی‌درنگ بطری‌های معیوب در خط تولید نوشابه با استفاده از ماشین‌بینایی
63. عدم برخورد ربات متحرک با موانع در محیط های ناشناخته با استفاده از طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی عمیق
64. مروری بر تأثیرات تکاملی هوش مصنوعی در علم رباتیک
65. ساخت عینک واقعیت مجازی دنبال کننده چشم جهت انجام عمل لاپاروسکوپی
66. (تشخیص چهره با استفاده از مدل مارکوف مخفی)Facial recognition using hidden Markov model
67. تشخیص خودکار سر عصب بینایی در تصاویر دیجیتال شبکیه با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM)
68. مروری بر آزمون های غیر مخرب نوین بر روی تخم مرغ
69. مدیریت مصرف علف کش در مزارع گندم با استفاده از سیستم بینائی ماشین و روش پردازش تصویردر مدیریت کشاورزی دقیق
70. طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه بینائی ماشین جهت تشخیص علف هرز گندم و پاشش بلادرنگ علف کش کشاورزی دقیق
71. بسط دوگانه سوپرپیکسل به منظور تعیین ناحیه های موثر در حل مسائل بینایی ماشین مبتنی بر قطعه بندی
72. تشخیص دو نوع علف‌‌هرز با استفاده از سیستم بینایی ماشین در راستای استفاده در سم‌پاشی خاص مکانی
73. ارزیابی یک سیستم بینایی ماشین از راه اندازه گیری و تخمین شماری از ویژگی های فیزیکی پسته
74. ارزیابی یک سیستم بینایی ماشین از راه اندازه گیری و تخمین شماری از ویژگی های فیزیکی پسته
75. تشخیص سرطان پستان با استفاده از ترکیب روش های یادگیری ماشین و بینایی ماشین در تصاویر ترموگرافی
76. مدل‌سازی فرآیند خشک شدن برگه سیب‌زمینی در خشک‌کن مایکروویو به کمک شبکه‌عصبی مصنوعی و بینایی ماشین
77. طراحی و پیاده سازی سیستم اتوماتیک بینایی ماشین برای تشخیص و تست نرم افزار ECU خودرو
78. مروری بر کاربردهای بینائی ماشین و سیستمهای پیاده سازی شده در حمل و نقل و ترافیک
79. طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به‌منظور پیش‌بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان
80. روشهای نوین بینایی ماشین در تشخیص بیماری قلبی
81. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش
82. مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک
83. کاربرد بینایی ماشین در مدیریت پروژه ساخت
84. کنترل COVID-19 توسط رویکردهای بینایی ماشین
85. مروری بر یادگیری عمیق در بینایی ماشین
86. تشخیص بیماری بلاست گیاه برنج بر اساس فن آوری ماشین بینایی
87. درجه بندی گل محمدی با استفاده از ماشین بینایی و شبکه ی عصبی فازی
88. سیستم تشخیص خودکار حوادث رانندگی در بزرگراه ها بوسیله ماشین بینایی
89. درجه بندی و کنترل کیفیت میوه عناب با تکنیک ماشین بینایی
90. مروری بر روش های تعیین اندازه کریستال های شکر در محلول پخت با پردازش تصویر
91. زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی
92. تشخیص محل شکست دندانه های چرخ دنده های تراکتورها و ادوات با استفاده از پردازش تصویر
93. تحلیل نوری تصاویر سیب قرمز رددلیشز با کمک ماشین بینایی
94. تشخیص رسیدگی سیب قرمز رددلیشز به کمک ماشین بینایی
95. بررسی همبستگی شاخصه های رنگی و بافتی تصویر با رسیدگی محصول گوجه فرنگی
96. تخمین حجم پرتقال تامپسون با استفاده از روش پردازش تصویر و به کمک دو روش عصبی – ژنتیک و عصبی - فازی
97. طبقه بندی گیاه سیب زمینی و علف های هرز مختلف با استفاده از یک سیستم ماشین بینایی جدید
98. طراحی یک سیستم ماشین بینایی جهت شناسایی چندین نوع مختلف از برگ ها
99. توسعه سیستم ماشین بینایی به منظور جداسازی دو نوع علف هرز براساس هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- الگوریتم زنبورها
100. توسعه سیستم نجات برای اپراتورهای ماشین آلات کشاورزی با استفاده از ماشین بینایی