مقالات بافت فرسوده در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بافت فرسوده درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بافت فرسوده جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,426 مقاله در زمینه بافت فرسوده استخراج شده است.

لیست مقالات بافت فرسوده در شهرداری ها

1. مدیریت مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ مطالعه موردی محله سرتپوله شهر سنندج
2. پهنه بندی و اولویت بندی بافت حوزه ۶ شهر کرمان در برابر زلزله با استفاده از تکنیک های سنجش از دور
3. بهسازی بافتهای فرسوده شهری
4. ارزیابی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری مبتنی بر توسعه پایدار
5. بررسی وضعیت بافت فرسوده در خیابان قزوین و ارائه راهبردهای طراحی شهری در راستای ارتقای کیفیت آن (مطالعه موردی منطقه ۱۱ شهر تهران، خیابان قزوین)
6. برنامه ریزی بر پایه ی سناریو و کاربرد آن در بازآفرینی شهری پایدار(مورد پژوهی: بافت فرسوده شهری درگهان جزیره قشم)
7. بازآفرینی بافت فرسوده شهری با هدف بهبود منظر شهری و حفظ هویت در محلات تاریخی (نمونه موردی: منطقه یک خمینی شهر)
8. بررسی پایداری و ساختار فضایی محلات و بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر اصفهان با استفاده از روش چیدمان فضا
9. بازآفرینی پایدار بافت ناکارآمد در چارچوب برنامه ریزی مشکل سو با استفاده از فرایند مشکل گشایی خلاق (نمونه موردی: بافت فرسوده محله خلجا)
10. نگاهی به جایگاه مشارکت شهروندان در بازآفرینی و بهسازی بافت های فرسوده شهری
11. معماری احیاءکننده در ارتقای کیفیت مسکن و بافت فرسوده در ایران
12. تحلیل الگوی بازآفرینی در جهت احیاب بافت های فرسوده شهری (محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده شیراز)
13. تدوین چارچوب طراحی مسکن مطلوب در بافت های فرسوده شهری؛ نمونه موردی: بافت فرسوده منطقه۶ مشهد
14. ارزیابی تاب آوری بافت فرسوده شهری (بافت فرسوده شهرستان گلپایگان)
15. شناسایی مناطق مستعد توسعه میان افزا با استفاده از دورسنجی (مورد مطالعه: کلانشهر اهواز)
16. تحلیل و ارزیابی محلات فرسوده با تاکید بر انگاره اجتماعی – فرهنگی ( نمونه موردی : محله حسین آباد شیراز)
17. تبیین معیار های بازآفرینی شهری در راستای دستیابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله بریانک منطقه ۱۰ تهران)
18. بررسی ضرورت و الگوهای روشهای خدمات شهرداری در زمینه های بهسازی و ساماندهی بافتهای فرسوده
19. شناسایی موانع تحقق اهداف بازآفرینی شهری در شهر دامغان
20. طرح بهسازی و نوسازی محلات فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری مورد پژوهشی : محله چهارصددستگاه سمنان
21. تبیین و تحلیل پارامترهای تاثیر گذار بر مشارکت پذیری در نوسازی بافت ناکارآمد شهری ( مطالعه موردی : منطقه ۳ شیراز)
22. سنجش میزان رضایت ساکنان از کیفیت های محیط شهری پس از باز آفرینی بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی شهر تربت جام)
23. سنجش وارزیابی پارامترهای موثر بر باز آفرینی شهری بافت ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: منطقه ۳ شهر شیراز )
24. بازآفرینی بافت تاریخی با تاکید بر افزایش رضایتمندی ساکنین (مطالعه موردی : محله پیرسرا شهر رشت )
25. نوسازی شهری
26. ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده در برابر مخاطره طبیعی زلزله با استفاده از روش ماشین بردار ( نمونه موردی: حوزه ۲ شهر کرمان)
27. افزایش زیست پذیری بافت های فرسوده شهری از طریق اعمال برنامه های راهبردی مداخله گر بوم گرا، پژوهش موردی: شهر خرم آباد
28. ارزیابی میزان تاب آوری کالبدی بافت فرسوده در مقابل مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی: محله جوادیه منطقه ۱۶ تهران)
29. خدمت رسانی نوین به محله های تاریخی در بافت فرسوده کلانشهرها با حفظ هویت معماری سنتی (بررسی موردی محله سنگ سیاه شیراز)
30. ارزیابی و شناخت پیشران های حیاتی موثر در بازآفرینی شهری بافت های فرسوده با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی :منطقه هشت تبریز)
31. ارزیابی مولفه های مشارکت اجتماعی در راستای توانمندسازی بافت فرسوده با تاکید بر رویکرد دارایی مبنا(نمونه موردی : محله خرم شهر اصفهان)
32. ارزیابی اهمیت معیارهای تاب آوری کالبدی بافت های فرسوده شهری با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهبود یافته (IAHP)
33. سنجش تاثیر شاخص‌های ساختار فضایی شبکه ارتباطی بر فرسودگی حاصل از نفوذناپذیری (مطالعه موردی: بافت‌های فرسوده شهر زنجان)
34. ارزیابی ساکنان از میزان اثربخشی قوانین بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر فرایند بازآفرینی شهر حمیدیا
35. باززنده سازی و احیا بافت فرسوده در محلات شهری با تاکید بر حفظ سرمایه های اجتماعی نمونه موردی محله اختیاریه
36. برون رفت از معضلات کالبدی و زیست محیطی بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری با کمک افزایش تعاملات اجتماعی
37. تحلیل استراتژیک بازآفرینی شهری با تاکید بر مولفه های اجتماعی در فضاهای پیراشهری (مورد: بافت فرسوده منطقه ۲۰ تهران)
38. چشم اندازسازی بافت های فرسوده ی شهری در فراینده توسعه شهری (cds) (نمونه مطالعاتی محله ملارستم شهر مراغه)
39. تبیین نقش پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری (نمونه موردی : منطقه ۱۱ شهر تهران)
40. برنامه ریزی استراتژیک توسعه فرصت های نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده جدید الاحداث در حاشیه های شهری
41. بهسازی بافت فرسوده شهری با رویکرد افزایش ایمنی محیطی فضاهای عمومی(مطالعه موردی: محله بریانک منطقه ۱۰ تهران)
42. افزایش احساس امنیت در بافت فرسوده شهری با انجام طرحهای بازآفرینی (مطالعه موردی : محله قلعه محمود شهر کرمان)
43. برنامه ریزی توسعه راهبردی بافت فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی (نمونه موردی : منطقه ۸ شهر شیراز )
44. مقایسه و تطبیق بازآفرینی بافت های فرسوده شهری محله جولان همدان (ایران) و محله فنر بالات۱ استانبول (ترکیه )
45. تحلیل و ارزیابی ویژگی های ساختاری بافت فرسوده شهری و جدید کلانشهر شیراز به نسبت اصول معماری
46. بررسی مقایسه ای میزان مسئولیت پذیری شهروندی در بافت فرسوده و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر کازرون)
47. ارزیابی بافت های فرسوده شهری ؛ شناخت عوامل تاثیرگذار و ارائه راهکارهایی در جهت احیا و پیشگیری بیشتر
48. اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ناکارایی بافت های فرسوده و ارزیابی رضایتمندی ساکنین (مطالعه موردی : شهر آبادان)
49. نقش TND به مثابه رویکردی نو در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری ؛ نمونه مطالعاتی : محله آبشوران شهرکرمانشاه
50. تحلیل شاخص های پایداری سکونتی در بافت های فرسوده شهری، مطالعه موردی: ناحیه ۱، منطقه ۹ تهران
51. بررسی عوامل اثرگذار بر مشارکت مردم در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری، مورد پژوهش: شهر مشهد
52. بررسی نحوه ی خدمات رسانی سازمان آتش نشانی در بافت های فرسوده ( نمونه موردی نسیم شهر)
53. بررسی نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت فرسوده با تحلیل ماتریس SWOT (نمونه موردی کلانشهر شیراز)
54. شناخت و تحلیل عملکرد رویکردهای راهبردی توسعه پایدار شهری در سازماندهی بافت فرسوده منطقه ۴ شیراز
55. مروری بر اقدامات صورت گرفته سازمان نوسازی شهرداری تهران پس از انقلاب اسلامی در بافت فرسوده
56. بررسی عوامل موثر بر بهسازی مشارکتی بافت های فرسوده (مورد مطالعاتی :محله ی نادر کاظمی شیراز)
57. بررسی و تبیین وضعیت تاب آوری ابنیه بافت فرسوده شهر مرند با استفاده از GIS
58. بازافرینی بافت فرسوده با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه موردی: محله ی ملک شمالی شهر اصفهان)
59. آسیب شناسی ارائه خدمات شهری در محلات بافت فرسوده با تاکید بر افزایش رضایتمندی ساکنین
60. سنجش و تحلیل وضعیت پایداری محلات بافت فرسوده شهری (مورد پژوهی : محله آبکوه شهر مشهد)
61. ارزیابی سناریوهای بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: منطقه هشت تبریز)
62. بررسی نقش سرمایه فرهنگی برمشارکت شهروندان دربازسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی گرگان-گنبد)
63. بازطراحی بافت های فرسوده شهری با رویکرد توسعه شهری( نمونه موردی: محله سعدی شیراز )
64. راهکارهای کالبدی ارتقاء دهنده سرزندگی اجتماعی در بافت های فرسوده شهری از منظر معماری
65. تبیین شاخص های بازآفرینی بافت های فرسوده شهر ارومیه با روش تلفیقی ( BWM-IPA )
66. بررسی اثرات توسعه درون زا در بافت های فرسوده شهری با رویکرد رشد هوشمند
67. بررسی مدیریت HSE در ساخت ساختمان های موجود در بافت فرسوده شهر تهران
68. بازآفرینی بافت فرسوده شهری بارویکرد زیبایی شناسی اکولوژیک (مطالعه موردی محله دباغان قزوین )
69. ساماندهی بافت های فرسوده شهری با رویکرد برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه
70. برنامه ریزی راهبردی بافت فرسوده شهر زازران بر اساس رویکرد بازآفرینی شهری
71. ارائه یک رویکردی نوین در بازآفرینی بافت فرسوده شهری از دیدگاه شهرسازی
72. مدیریت ایمنی و بحران شهری در محلات بافت فرسوده شهرداری ها
73. بررسی کیفیت ابنیه جهت سکونت در بافت فرسوده محله جوادیه تهران
74. روش های موثر در ساماندهی بافت فرسوده( محله سنگ سیاه شیراز)
75. بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر کندی روند نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی جمعیت ساکن در بافت فرسوده منطقه ۱۲ شهر تهران
76. اصول مدیریت یکپارچه شهری در بازآفرینی محلات بافت فرسوده کلانشهرها
77. فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (میدان فلسطین زاهدان)
78. بررسی نقش مدیریت شهری در ساماندهی بافت های فرسوده شهری
79. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با رعایت حقوق شهروندی
80. بکارگیری تامین مالی نوین در ساماندهی بافت فرسوده شهری
81. آسیب شناسی نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده بندرماهشهر
82. مطالعه وضعیت کیفی پروژه های عمرانی در بافت فرسوده و راهکارهای افزایش کیفیت اجرای آن ها (مطالعه موردی بافت فرسوده شهر شیراز)
83. ظرفیت سنجی بافت های فرسوده شهری در راستای برنامه های تامین مسکن گروه های هدف ( نمونه پژوهی: بافت فرسوده شهر یزد)
84. بررسی بافت های فرسوده ناکارآمد در کلانشهرها (اصفهان)
85. تحقق کیفیت زندگی در قلمرو بافت فرسوده شهری
86. بازآفرینی و به سازی بافت های فرسوده شهری
87. آسیب شناسی شبکه معابر در بافت فرسوده شهرتهران
88. ساماندهی بافت های فرسوده در توسعه پایدار شهر
89. نگاهی به رویکرد بازآفرینی بافت فرسوده شهری شاهرود
90. بررسی و ارزیابی تاب اوری مولفه های کالبدی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی ) بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان
91. شناسایی بافت های فرسوده شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی : بافت فرسوده شهر بجنورد)
92. بررسی تجارب برنامه ریزی و مدیریت بافتهای تاریخی در جهان و ایران
93. ارزیابی عوامل موثر در توسعه پایدار محله ای بافت فرسوده شهر کرج و ارائه راهکارهای مدیریتی (مطالعه موردی: منطقه ۱ کرج)
94. ساماندهی بافت فرسوده شهری با تاکید بر نقش بازآفرینی شهری در شهر لاهیجان
95. فرآیند شکل گیری، روش ها، راهکارهای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده شهری
96. شاخص های موثر در بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهر لاهیجان)
97. تحلیل تاب آوری در بافت فرسوده شهرهامطالعه موردی شهر دو گنبدان
98. تجدید حیات و باز زنده سازی بافت های فرسوده شهری
99. الگوی بازآفرینی فرهنگ مبنا در راستای توسعه پایدار گردشگری بافت تاریخی شهر اصفهان با نقش تعدیل کننده راهبردهای مبتنی بر فرهنگ
100. شهرسازی اصولی شیراز بر پایه حراست از فرهنگ و هویت محله ای بافت شهری (نمونه موردی: محله قصرالدشت)