مقالات شهرداری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 8,460 مقاله در زمینه شهرداری استخراج شده است.

لیست مقالات شهرداری در شهرداری ها

1. ارزیابی و تحلیل رضایت مندی روستاییان از خدمات سازمان های محلی استان ایلام
2. Evaluation of the impact of strategic human resource management subsystems on improving innovation capability
3. Evaluation of the impact of strategic human resource management subsystems on improving innovation capability
4. An analysis of the performance of municipalities with the approach of urban economy management
5. Serological diagnosis and risk factors associated with bovine paratuberculosis in the municipality of Tuta, Colombia
6. تحلیل فضایی بوستان ها و سرانه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهر شیراز(
7. تحلیل فضایی بوستان ها و سرانه فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهر شیراز)
8. طراحی مدل مطلوب حکمرانی خوب شهری در اصفهان با رویکرد تحلیل موانع برنامه ریزی و مدیریتی
9. شناسایی ظرفیت حکومت های محلی در توسعه سرمایه اجتماعی
10. راهبردهای مدیریت شهری در حوزه گردشگری به منظور درآمد پایدار
11. نقش منابع درآمدی پایدار شهرداریها بر زیست پذیری شهرهای کوچک (مطالعه موردی شهر ترک شهرستان میانه)
12. نظارت اجرایی، مسئولیتی سنگین، با دستانی بسته
13. بررسی حقوقی شهری و ارتباط آن با حقوق شهروندی (نمونه موردی شهر آستارا)
14. بررسی منابع نوین درآمدی شهرداریها
15. مدل ارزیابی عملکرد مدیریت دانش به منظور ارتقاء در مدیریت شهری
16. نقش نارضایتی شهروندان در عملکرد مدیریت شهری
17. نقش فرهنگ شهروندی در ارتقا عملکرد مدیریت شهری
18. نقش شهروندان مسئولیت پذیر با بررسی مشارکت در مدیریت شهری
19. تاثیر فضای سبز در زندگی شهری موثر بر مدیریت شهری
20. بررسی تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان دامغانی بر شهروندی فعال آنها
21. بررسی میزان تولید زباله و پسماند در کلان شهر تهران و میزان بازیافت حاصل از آن ها
22. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای پروژه های عمرانی
23. نقش مدیریت حمل ونقل شهری بر میزان ترافیک کلانشهر تهران
24. عوامل موثر بر توسعه پایدار شهری شهر مشهد
25. یک سیستم توصیه گر مکانی جهت پیشنهاد مرکز ارائه دهنده ی خدمات اینترنتی با استفاده از تجمیع نظرات کاربران و خوشه بندی (منطقه مورد مطالعه: مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران)
26. شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های حکمرانی خوب با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی در سازمان های عمومی (مطالعه ای در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)
27. بررسی تاثیر هوش هیجانی و عدالت سازمانی بر عملکرد شغلی با در نظر گرفتن نقش های میانجی رضایت شغلی و فضای اخلاقی(مطالعه موردی: کارکنان شهرداری قائمشهر)
28. رابطه کاربست سبک مدیریت مشارکت جویانه مدیران با ساماندهی سرمایه های فکری و کیفیت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: شهرداری های منطقه۱۰، ۱۱ و ۱۲ شهر تهران)
29. راه های نوین درخشان یا فرصتهای از دست رفته؟نقش رهبری تحولگرا برچابکی سازمان و بهبود عملکرد مدیریتی در شهر (مطالعه موردی نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران)
30. بررسی و پیش بینی درصد اشباع خاک (S.P) خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
31. تاثیر توانمند سازی کارکنان بر چابکی سازمانی با نقش میانجی مدیریت مسیر شغلی (مطالعه موردی معاونت فنی و عمرانی مناطق ۳ و ۸ شهرداری تهران)
32. بررسی تاثیر اشتیاق کاری: تبیین نقش میانجی هویت کاری و نقش تعدیلگر کیفیت رابطه رهبر- عضو (مورد مطالعه: سازمان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران)
33. واکاوی هیات حل اختلاف ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها و نظارت بر آرای آن
34. اثر شرایط آنومی بر رفتار ریاکارانه با نقش میانجی کم کاری و سایش اجتماعی منابع انسانی در سازمان ورزش و تفریحات شهرداری تهران
35. طراحی الگوی مبتنی بر هوش تجاری با توجه زیرساخت های فناوری اطلاعات و نقش آن بر روی عملکرد مالی : مطالعه موردی شهرداری بندرعباس
36. تاثیر آلاینده های هوا بر عملکرد آموزشی دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه در مناطق پرتراکم شهری (مطالعه موردی: منطقه ۷ شهرداری تهران)
37. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی احداث مجموعه های ورزشی جانبازان ومعلولان (با مطالعه سوله ورزشی شهید بهشتی در منطقه ۸ شهرداری تهران)
38. بررسی تاثیر دورکاری کارمندان بر انزوای حرفه ای، تعهد سازمانی، اشتغال و تعامل کاری (مورد مطالعه: سازمان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران)
39. تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد فردی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تسهیم دانش (مورد مطالعه: سازمان بازرسی شهرداری تهران)
40. بررسی رابطه امنیت شغلی با رویکرد ایمنی، بهداشت و سلامت HSE با رشد حرفه ای کارکنان شهرداری های غرب استان مازندران
41. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شاغل در شهرداری منطقه ۱۱ شهر تهران بر اساس مولفه های استاندارد
42. نقش میانجی مشارکت شغلی در رابطه بین صفات شخصیت و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش و پروش، ناجا و شهرداری تهران
43. تاثیر قلمروگرایی بر عملکرد و کج رفتاری در محیط کار با تاکید بر پنهان سازی دانش (مورد مطالعه: شهرداری مرکزی مشهد)
44. تاثیر توانمندسازی و آموزش مدیران و کارکنان بر تعهدسازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی کار تیمی (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
45. عوامل موثر بر آگاهی از مفهوم حقوق شهروندی و شهروندی فعال در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق چهار شهرداری شیراز)
46. بررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شهرداریها بر رعایت حقوق شهروندی ساکنین کلان شهر اهواز (مورد مطالعه: شهرداری کلان شهر اهواز)
47. رابطه بین عدالت سازمانی با مسئولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری کلان شهر تبریز
48. بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی با گرایش به کارآفرینی (مطالعه موردی: کارکنان شهرداری اردبیل)
49. تحلیلی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و نقش آفرینی عامل فرهنگ در آن در شهرداری اصفهان
50. ایجاد و توسعه ی خانه های مشق در فرهنگسراها و مراکز فرهنگی وابسته به شهرداریها (مطالعه موردی: شهرداری همدان)
51. ارزیابی و مدیریت ریسک فرایند های آزمایشات قیر و آسفالت در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری کرج
52. ضرورت اقدامات ستاد مدیریت بحران در آموزش پدافند غیرعامل در شهرداری ها (محدوده مورد مطالعه شهر مشهد، ایران)
53. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری تهران)
54. شناسایی شاخص های موثر در زیست پذیری مناطق شهری (مطالعه موردی مناطق ۱، ۵ و ۸ شهرداری اصفهان)
55. شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر بهبود منابع درآمدی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
56. تحلیل عوامل موثر بر تخلفات در ساخت و سازهای شهری (مورد: ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۱۶ کلانشهر تهران)
57. بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت (تخصصی) بر عملکرد شغلی از دیدگاه کارکنان فنی مهندسی شهرداری شیراز
58. نقش آموزش در تفکیک و بازیافت پلاستیک و پت در منطقه ۱۴ شهرداری تهران؛ مطالعه موردی ناحیه ۲
59. بررسی و ظرفیت سنجی شهرداری بابلسر از نظر پیاده سازی و توسعه زیرساخت داده های مکانی بخشی
60. پیش بینی مکانی درصد ذرات سیلت خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری شیراز)
61. پیش بینی مکانی درصد ذرات رس خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری شیراز)
62. تبیین ارتباط بین ساختار سازمانی و میزان کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری منطقه ۱۶ شهر تهران)
63. تبیین عملکرد مدیریت شهری و نقش مشارکت شهروندان منطقه ۱۰ شهرداری شهر تهران در توسعه پایدار شهری
64. بررسی نقش مدیریت دانش در سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران)
65. پیش بینی مکانی درصد ذرات شن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری شیراز)
66. شناسایی عوامل موثر بر موفقیت در پیاده سازی برنامه های تحول در سازمان شهرداری کلان شهر تبریز
67. بررسی رابطه هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان سازمان بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد
68. بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران)
69. بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه ۱۲ شهر تهران
70. بررسی ارتباط سیستم فرآیند مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۰ شهر تهران)
71. تحلیل تغییرات مکانی عنصر نیتروژن خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
72. پیش بینی مکانی کربن آلی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
73. بررسی نقش هوش تجاری سازمان بر تصمیم گیری سازمانی؛ مورد مطالعه؛ شهرداری های استان آذربایجان شرقی
74. بررسی رابطه میان به کارگیری مدیریت راهبردی با توانمندسازی منابع انسانی در مناطق۱۳ گانه شهرداری مشهد
75. پیش بینی مکانی کربن آلی خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری شیراز)
76. بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتماد شهروندان نسبت به سازمان های شهری مورد مطالعه: شهرداری کاشان
77. بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری پایدار و تاثیر آن بر در آمد شهرداری ها
78. تدوین برنامه توسعه فردی برای شایستگی مدیریت دانش حرفه ای ویژه مدیران پایه شهرداری مشهد
79. بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی در میان کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران
80. بررسی هدف کارآمدی مدیریت منابع انسانی با وضعیت آموزش تاب آوری سازمانی در شهرداری تهران
81. بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمانی در میان کارکنان شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران
82. بررسی تاثیر کارآفرینی درون سازمانی بر توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران)
83. ارزیابی تغییرات مکانی فسفر خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
84. طرح استفاده از پساب غسالخانه های آرامستان جذیذ شهرداری شیراز جهت آبیاری درختان غیر مثمر
85. رابطه کیفیت زندگی کاری و مولفه های آن با عملکرد شغلی (مورد مطالعه: شهرداری مریوان)
86. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی )مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۴ مشهد(
87. مدل سازی مکانی پتاسیم خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه سه شهرداری شیراز)
88. آسیب شناسی موقعیت شهروند در دعوای علیه شهرداری جهت مطالبه ی بهای املاک تملک شده
89. ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران)
90. بررسی عوامل موثر در اثربخشی مدیریت منابع انسانی و رتبه بندی آن در شهرداری پارسیان
91. ارائه مدل توسعه قابلیت های انسانی مدیران سازمان های محلی (مورد مطالعه: شهرداری شهر تهران)
92. بررسی اثر بخشی میزان آگاهی شهروندان از خدمات رسانی شهرداری و بر میزان مشارکت شهروندان
93. ارزیابی و طبقه بندی شاخص های کیفیت خدمات واحدهای شهرداری با رویکرد مدل کانو
94. طراحی مدل تعادل کار و زندگی زنان در فرآیند منتورینگ (مورد مطالعه: شهرداری تهران)
95. بررسی حقوقی و فقهی آسیب های ناشی از قصور شهرداری در فضای سبز شهری
96. بررسی اصول و مبانی مدیریت مالی و روش های کسب درآمد در شهرداری ها
97. تغییرات مکانی پتاسیم خاک فضای سبز درون شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
98. بررسی علل وقوع جرایم ثبتی در ادارات دولتی وخصوصی(شهرداری ها) در کشور ایران
99. تحلیل تغییرات مکانی pH خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری شیراز)
100. بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با عملکرد شغلی کارکنان شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران