مقالات بیمه اتومبیل در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه اتومبیل درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه اتومبیل جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 198 مقاله در زمینه بیمه اتومبیل استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه اتومبیل در صنعت بیمه

1. شناسایی ریسک مشتریان در بیمه بدنه خودرو و محاسبه حق بیمه تحریف یافته
2. انواع پوشش های قانون بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث
3. رویکرد مشتری محوری در فرآیند پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث مبتنی بر فناوری بیمه (اینشورتک)
4. طراحی مدل تعیین حق بیمه بدنه اتومبیل بهینه با تاکید بر تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی در تابع تقاضا
5. شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر گسترش فروش بیمهشخص ثالث
6. بررسی اثرات اطلاعات نا متقارن بر بازار بیمه اتومبیل ایران در شهر تهران
7. ارائه یک رویکرد مبتنی بر بلاک چین به منظور محاسبه حق بیمه وسایل نقلیه براساس میزان استفاده آنها در سیستم حمل و نقل هوشمند
8. طراحی مدل ترکیبی برای طبقه بندی داده های نامتوازن در رشته بیمه شخص ثالث
9. طراحی مدل ترکیبی برای طبقه بندی داده های نامتوازن در رشته بیمه شخص ثالث
10. تحلیل قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
11. تنظیم گری بیمه مرکزی با تاکید بر بیمه شخص ثالث
12. تاملی بر روش نسبت خسارت برای محاسبه ذخایر خسارت های بیمه شخص ثالث اتومبیل
13. تنظیم گری بیمه مرکزی با تاکید بر بیمه شخص ثالث
14. رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی در دفاتر فروش بیمه بدنه خودرو
15. بررسی فقهی و حقوقی قاعده نسبی در قراردادهای بیمه
16. تنظیم گری بیمه مرکزی با تاکید بر بیمه شخص ثالث
17. تنظیم گری بیمه مرکزی با تاکید بر بیمه شخص ثالث
18. بررسی ابعاد بیمه گری خودروهای هوشمند با تمرکز بر اتومبیل های خودران
19. نحوه اثرگذاری تخفیف ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث
20. تعرفه گذاری بیمه شخص ثالث با تکنیک داده کاوی بر اساس برآورد میزان خسارت
21. عوامل موثر بر میزان تصادفات جادهای و بررسی عوامل ریسک و فاکتورهای موثر بر محاسبه حق بیمه در بیمه اتومبیل
22. اطلاعات نامتقارن و قراردادهای سازگار اطلاعاتی و کاربرد آن ها در بیمه اتومبیل: مورد، ایران
23. تفکیک کژگزینی از کژمنشی در بازار بیمه بدنه اتومبیل ایران
24. اهمیت راننده محور شدن بیمه شخص ثالث، مبتنی بر تحلیل داده ها
25. بیمه اتومبیل در ایران و جهان پس از شیوع ویروس کرونا
26. بخش بندی بازار بیمه نامه بدنه خودرو یکی از بزرگترین شرکت های بیمه ای ایران
27. ارزیابی ریسک و بررسی انطباق با قواعد کسب وکار در بیمه با کمک تکنیک فرایندکاوی مطالعه موردی: فرایند خسارت بیمه شخص ثالث
28. بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه بدنه خودرو مطالعه موردی بیمه پاسارگاد در شهر شیراز
29. ارائه مدل مفهومی جهت بکارگیری بلاکچین در مدیریت بیمه وسایل نقلیه با تاکید بر اهمیت قراردادهای هوشمند
30. بهبود روش زنجیره-نردبانی با استفاده از تعداد بیمه نامه صادرشده
31. بررسی وجود اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه خودرو
32. کاربرد داده کاوی با استفاده از الگوریتمهای یادگیری ماشین برای بررسی تاثیر ویژگیهای خودرو در پیشبینی ریسک خسارت مالی در رشته بیمه شخص ثالث
33. مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران
34. بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت بیمه بدنه اتومبیل: مطالعه موردی درشرکت بیمه ایران
35. مطالعه تطبیقی نظام‌های جایگزین پرداخت خسارت‎‎های بدنی در حقوق ایران و انگلستان
36. ارزیابی عوامل مؤثر بر خسارات بیمه شخص ثالث وارتباط آنها با ریسک شرکت های بیمه(مطالعه موردی:شرکت بیمه توسعه شعبه بابل)
37. محاسبه حق بیمه بهینه و تاثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه
38. مقایسه کیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان در واحدهای پرداخت خسارت بیمه اتومبیل (مورد مطالعه: دو شرکت بیمه دولتی)
39. عوامل موثر بر ارایه ادعاهای کلاهبردارانه در بیمه بدنه خودرو در ایران
40. تقریب پواسون مرکب برای مدل مخاطره فردی: مورد کاربردی بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی و باربری
41. طراحی مدل مدیریت ریسک تحت تیوری مطلوبیت وابسته به جایگاه (مورد مطالعه صنعت بیمه اتومبیل)
42. ارزیابی عوامل موثر بر خسارات بیمه شخص ثالث و ارتباط آنها با ریسک شرکت های بیمه
43. کاربرد نظریه باورمندی در پیش بینی تعداد خسارت ها در بیمه اتومبیل
44. بررسی نظام های تخفیف جریمه در بیمه اتومبیل
45. نگاهی به بیمه اتومبیل در ایران
46. نقش فناوری اطلاعات در توسعه فرهنگ و کاهش زیان در صنعت بیمه
47. کاربرد برآوردگرهای رگرسیون ناپارمتری در تعیین حق بیمه باورمندی (مطالعه موردی: بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه شخص ثالث)
48. بررسی عوامل عمده اثرگذار بر تفاضای بیمه بدنه اتومبیل و برآورد الگوی مناسب
49. احتمال و شدت ورشکستگی و کاربرد آن در بیمه بدنه اتومبیل
50. نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری
51. نقش و جایگاه صنعت بیمه در کاهش خسارت ناشی از تصادفات رانندگی
52. استفاده نامطلوب از ظرفیت بیمه بدنه اتومبیل و علل آن
53. مشکلات بیمه شخص ثالث (چند راه حل پیشنهادی)
54. چرا در ایران تعداد کمی از بیمه بدنه اتومبیل استقبال می کنند
55. نقش عوامل ایجاد کننده ریسک در قیمت گذاری بیمه بدنه اتومبیل
56. تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر گسترش بیمه اتومبیل
57. بهینه سازی بیمه اتومبیل در مالزی
58. نگاهی به عرضه بیمه اتومبیل در شرکت های بیمه
59. مشکلات بیمه بدنه اتومبیل در ایران
60. نگاهی به تغییرات بیمه اتومبیل از آغاز جنگ
61. مشکلات و موانع بیمه اتومبیل در جهان سوم
62. نگرشی بر بیمه اتومبیل
63. قانون بیمه شخص ثالث و ضندوق تامین خسارت های بدنی
64. کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارایه راهکارهایی برای بهبود آن ( در رشته بیمه اتومبیل)
65. پیش بینی خسارت رشته بدنه اتومبیل با به کارگیری روش های سری زمانی (مورد مطالعه: شرکت بیمه پارسیان)
66. معرفی یک سیستم تخفیف جریمه تعمیم یافته برای بیمه اتومبیل در شرکت بیمه ایران
67. طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت بیمه اتومبیل در بیمه ایران
68. آینده نگری درصنعت بیمه با ارائه الگوریتم شناسایی موارد مشکوک در بیمه شخص ثالث
69. تحلیل و تفسیر دعاوی مرتبط با بیمه شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران
70. نوآوری های قانون جدید بیمه وسایل نقلیه مصوب 1395
71. بررسی ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل و نحوه جبران خسارت آن از منظر فقهی و حقوقی
72. استفاده از داده کاوی جهت پیش بینی سطوح ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو (مطالعه موردی: یک سازمان بیمه ای)
73. ماهیت اجرایی عدالت ترمیمی در صنعت بیمه وسیله نقلیه
74. معرفی روش های بیمه سرمایه گذاری های مالی و امکان سنجی فقهی کاربرد آن ها
75. ارزیابی الگوریتم های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل
76. بررسی فقهی و قانونی خسارت افت ارزش خودرو در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل
77. طراحی نرم افزار کشف تقلب در بیمه اتومبیل با استفاده از روش بیز ساده
78. اثر اقدامات احتیاطی بر بازار
79. مسیولیت دارنده وسلیه نقلیه موتوری زمینی نسبت به قوه قاهره
80. اصول و مبانی حقوقی و فقهی مسیولیت مدنی دارندگان وسایله نقلیه موتوری
81. تاملی بر عوامل موثر بر ایجاد رضایت یا نارضایتی در مشتریان حقیقی بیمه های اتومبیل: موردی از کاربرد روش تداعی
82. مطالبه دیه فوت قربانیان حوادث رانندگی توسط وارث مقصر از محل بیمه نامه شخص ثالث
83. بیمه های اتومبیل استفاده محور
84. ارزیابی ارتباط ترکیب پرتفوی محصولات شرکت بیمه با توانگری مالی
85. نظارت فنی موسسات بیمه بر تقلبات بیمه ای با تمرکز بر بیمه های اتومبیل
86. کیفیت جبران خسارت در قرارداد بیمه نامه شخص ثالث اصلاحی سال 87
87. تعیین حدود مسیولیت بیمه گر در جبران خسارت درقانون بیمه اجبار شخص ثالث
88. پیش بینی مبلغ خسارت در بیمه با در نظر گرفتن متغیرهای اولیه با استفاده از الگوریتمهای هوشمند
89. اثرفرانشیز برمیزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو، مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران
90. مرور جامعی بر روی روشهای تشخیص ریسک بر اساس نمونه مطالعاتی بیمه
91. مروری بر روش های هوشمند کشف تقلب در بیمه خودرو
92. مدییت ارتباط با مشتری با استفاده از رویکرد تلفیقی الگوریتم k-mean و متدولوژی RFMجهت خوشه بندی ( مطالعه موردی: شرکت کارگزاری بیمه سایپا)
93. استفاده از بیمه برای کاهش آلودگی هوا
94. بررسی تاثیر اصلاح نظام تعرفه بر بیمه گذاران و بیمه گرانِ رشته بدنه اتومبیل
95. بررسی نقش بیمه هواپیما در افزایش ضریب ایمنی پرواز و کاهش بار خسارت مالی و جانی ناشی از حوادث هوایی
96. تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکت بیمه نوین
97. بررسی رابطه ابعاد رضایت قیمتی و تمایل به پرداخت بیمه گذاران بدنه اتومبیل مطالعه موردی: شرکت بیمه کارآفرین
98. تعیین خسارت بالقوه بیمه گذاران در رشته بدنه اتومبیل با استفاده از مدل شبکه عصبی (مورد مطالعه:شرکت بیمه آسیا)
99. بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمه شخص ثالث خسارات بدنی)
100. ارایه راهکاری برای تعرفه گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده کاوی (مورد مطالعه: بیمه شخص ثالث)