مقالات تقلب و کشف تقلب در بیمه در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تقلب و کشف تقلب در بیمه درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تقلب و کشف تقلب در بیمه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 70 مقاله در زمینه تقلب و کشف تقلب در بیمه استخراج شده است.

لیست مقالات تقلب و کشف تقلب در بیمه در صنعت بیمه

1. بررسی یک معماری مبتنی بر بلاکچین برای تشخیص تقلب در مدارک درمانی
2. تشخیص تقلب بیمه مراقبتهای بهداشتی با استفاده از بلاک چین
3. زنجیره بلوکی، پاسخگویی و کشف تقلب در شرکت های بیمه
4. مرور پژوهش های تشخیص تقلب در صنعت بیمه با استفاده از روشهای داده کاوی و هوش مصنوعی
5. نقش بلاکچین در جلوگیری از تخلفات صنعت بیمه
6. کلان داده ها و شناسایی تقلبات بیمه ای در رشته بیمه درمان: (مرور سیستماتیک)
7. تقلب نسبت به بیمه گر (با نگرشی به نظام حقوقی آمریکا)
8. راهکارهایی برای کاهش تقلب و تخلف در صنعت بیمه
9. تشخیص خودکار تقلب بدون نظارت در بیمه آسیا با استفاده از رتبه بندی طیفی فازی به منظور کشف ناهنجاری : مطالعه موردی شرکت سولیکو کاله
10. نقش فناوری اطلاعات در نظارت و کاهش تخلف و تقلب در صنعت بیمه
11. استفاده از فناوری های تحول آفرین در کاهش تقلبات بیمه ای
12. مروری بر انواع روش های کشف تقلب مبتنی بر داده کاوی در رشته بیمه های درمان
13. شناسایی راهکارهای مقابله با تقلب در صنعت بیمه با توجه به خصوصیات مصرف کننده طبقه متوسط و بالاتر مطالعه ای در بیمه آسیا استان آذربایجان غربی
14. راهکارهای مقابله با تقلب در صنعت بیمه
15. ارائه مدل مفهومی جهت بکارگیری بلاکچین در مدیریت بیمه وسایل نقلیه با تاکید بر اهمیت قراردادهای هوشمند
16. تشخیص و کشف تقلب در بیمه درمان با استفاده از الگوریتم های شبکه باور عمیق و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون سه لایه
17. تشخیص تقلب بیمه با استفاده از الگوریتم خوشه بندی و شبکه عصبی
18. مروری بر روشهای داده کاوی در تشخیص تقلب مالی
19. ارتقای کیفیت, کاهش تقلب و کلاهبرداری و بازاریابی موثر شرکت های بیمه در بستر بلاکچینلگوی تهیه مقاله
20. مروری بر روش های تشخیص تقلب در صنعت بیمه
21. تشخیص تقلب در صنعت بیمه با ترکیب درخت تصمیم و الگوریتم ژنتیک
22. تشخیص تقلب در صنعت بیمه با ترکیب شبکه عصبی و تکامل تفاضلی
23. نگاهی به بیمه اتومبیل در ایران
24. سیستم مکانیزه کشف تقلب در صنعت بیمه
25. مبارزه با تقلب در نظام بیمه جهانی
26. ضوابط حاکم بر کلاهبرداری در صنعت بیمه ایران
27. آینده نگری درصنعت بیمه با ارائه الگوریتم شناسایی موارد مشکوک در بیمه شخص ثالث
28. راه های کشف تقلب در بیمه( بخش دیه) با استفاده از الگوریتم k_mens
29. ارزیابی الگوریتم های درخت تصمیم، بیز ساده و رگرسیون لجستیک در کشف تقلبات بیمه اتومبیل
30. طراحی نرم افزار کشف تقلب در بیمه اتومبیل با استفاده از روش بیز ساده
31. بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث (بیمه شخص ثالث خسارات بدنی)
32. بررسی و تحلیل عوامل کلاهبردارانه در بیمه شخص ثالث اتومبیل (خسارات بدنی)
33. فناوری اطلاعات موتور محرکه توسعه بازار بیمه
34. داده کاوی درصنعت بیمه اتومبیل با استفاده از الگوریتم سی فازی میانگین
35. داده کاوی در بیمه خسارت
36. اثرفرانشیز برمیزان مخاطره اخلاقی در اعلام خسارت بیمه خودرو، مطالعه موردی: بیمه خودروهای سواری در تهران
37. انتخاب ویژگیهای مهم بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک و الگوریتم های وزن دهی آماری : مطالعه موردی بیمه بدنه اتومبیل
38. گرایش مشتریان به ماکیاولیسم درصنعت بیمه
39. بررسی نقش تعدیل گری ماکیاول گرایی بر رابطه بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه
40. ارزیابی ریسک تقلب در مزایای بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی
41. شناسایی تقلب در بیمه اتومبیل با استفاده از روش های داده کاوی
42. نقش فناوری اطلاعات در کاهش تقلبات و تخلفات بیمه ای
43. بررسی عوامل موثر بر تقلبات بیمه اتومبیل: کاربرد مدل های داده کاوی
44. نظارت فنی موسسات بیمه بر تقلبات بیمه ای با تمرکز بر بیمه های اتومبیل
45. روش های آماری کشف تقلب در بیمه
46. شناسایی عوامل موثر بر تقلب و تخلف درصنعت بیمه ایران به روش دلفی فازی
47. بررسی مصادیق تقلب در بازار بیمه ایران و راهکارهای نظارت،کشف وکنترل آن مطابق با دستورالعمل انجمن بین المللی ناظران بیمه ای (IAIS)
48. کشف تقلب و راهکارهای مقابله با آن در سازمانهای بیمه ای با استفاده از داده کاوی (مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی)
49. پیشگیری از تقلب در صنعت بیمه
50. تقلب در صنعت بیمه و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن
51. بهبود دقت رده بندهای تشخیص تقلب روی مجموعه داده نامتوازن بیمه با استفاده از نمونه برداری ترکیبی
52. کشف تقلب در بیمه سلامت بر اساس رویکرد داده کاوی
53. بیمه شخص ثالث وصور تقلب و کلاهبرداری از بیمه گران
54. بررسی نقش عوامل ساختاری و رفتاری بیمه، در بروز تقلب در فرایند صدور بیمه نامه اتومبیل (مطالعه موردی: شرکتها و دفاتر بیمه ی ایران شهر مشهد در سال 1395)
55. کنکاشی پیرامون ابعاد تقلب و مدیریت پیشگیری آن در صنعت پیمانکاری و صنعت بیمه ای
56. تشخیص تقلب بیمه اتومبیل به وسیله الگوریتم ژنتیک و جستجوی پراکنده
57. مروری بر روش های کشف تقلب در بیمه های درمانی با استفاده از تکنیک های داده کاوی
58. نوآوری درصنعت بیمه با بررسی تاثیر مهندسی مجدد در مدیریت ریسک و تقلب
59. مروری بر روش های هوشمند کشف تقلب در بیمه خودرو
60. کشف تقلب در بیمه با استفاده از الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم، بیزساده و ماشین بردارپشتیبان (مطالعه موردی: بیمه بدنه اتومبیل)
61. شناسایی متغییرهای تأثیرگذار و کشف تقلب در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: بیمه بدنه اتومبیل)
62. شناسایی رفتار متقلبین بیمه اتومبیل و خوشه بندی آنها با استفاده از روش داده کاوی
63. خوشه بندی متقلبین بیمه شخص ثالث اتومبیل و تحلیل هر خوشه با استفاده از روش خوشه بندی سلسله مراتبی
64. کشف تقلب در صنعت بیمه با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم (مطالعه موردی بیمه بدنه اتومبیل)
65. بررسی بومی سازی بیمه های تجاری بر ضریب نفوذ بیمه و کاهش تقلبات بیمه ای با نقش فرهنگ بیمه ای
66. مطالعه شناسایی تقلب در بیمه شخص ثالث
67. بررسی راهکارهای مقابله با تقلب در رشته شخص ثالث خودرو در ایران (مورد مطالعه بیمه دانا)
68. بررسی رابطه بین ساختار هوش تجاری و مدیریت تقلب در صنعت بیمه با تمرکز بر بیمه حوادث مطالعه ای بر شعب بیمه ایران شهر مشهد