مقالات بیمه کوثر در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه کوثر درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه کوثر جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 19 مقاله در زمینه بیمه کوثر استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه کوثر در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر ارزش مشتری با توجه به نقش میانجیاعتماد سازی مشتری
2. بررسی عوامل موثر تحول دیجیتال بر قصد خرید بیمه نامه توسط مشتریان مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر سرپرستی البرز
3. تاثیر شبکه سازی بر عملکرد فروش: بررسی نقش میانجی خلاقیت و رضایت شغلی (مورد مطالعه: نمایندگی بیمه کوثر مشهد)
4. حفظ مصرف کننده از طریق تجربه فیجیتال در خرده فروشی همه کاناله با توجه به نقش میانجی توانمند سازی مشتری و رضایت مشتری و نقش تعدیلگری عدم اعتماد (مورد مطالعه : نمایندگی های بیمه کوثر )
5. تاثیر فناوری های نوین بر کنترل و کاهش تخلفات بیمه ای
6. بررسی آسیب شناسی مدیریت ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه- مطالعه موردی کارکنان شرکت بیمه کوثر استان البرز
7. اثر انعطاف پذیری منابع انسانی بر بازاریابی شرکت های بیمه ای(مطالعه موردی شعب بیمه کوثر اصفهان)
8. اثربخشی آموزش های مدیریت زمان بر خلاقیت کارکنان و معناداری کار (بیمه کوثر مازندران)
9. تاثیر استرس شغلی بر عملکرد کارکنان در کارکنان بیمه کوثر شیراز
10. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر تداوم خرید با توجه به نقش میانجی اعتماد به کارکنان و اعتماد به برند و نقش تعدیلگر تبلیغات (مورد مطالعه: شرکت بیمه کوثر استان خوزستان)
11. بررسی عوامل موثر در بازخرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و پیش بینی زمان بازخرید بیمه نامه ها (مطالعه موردی: شرکت بیمه کوثر)
12. بررسی نقش فناوری اطلاعات در تسریع روند صدور بیمه نامه ها در شرکت بیمه کوثر – مطالعه موردی استان البرز
13. بررسی تاثیر سرمایه گذاری در رابطه بر قدرت رابطه در شرکت بیمه با نقش تعدیلگرشکایت و نوآوری مشتری (موردمطالعه: بیمه کوثر مشهد)
14. شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر برندسازی داخلی منابع انسانی شرکت بیمه کوثر تهران
15. تأثیر آمادگی های شرکت الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط بر پذیرش کشب و کارالکترونیک؛ (مورد مطالعه: بیمه کوثر)
16. ارزیابی کارایی نمایندگی های بیمه کوثر با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره فازی
17. تاثیر اعتبار برند بر رضایت مشتری، وفاداری بیمه گذاران و تعهد مستمر در یک شرکت بیمه
18. اثرات پردازش اطلاعات رابطه ای مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد مبتنی بر مشتری: مطالعه موردی شرکت بیمه کوثر
19. ارزیابی عملکرد بیمه با استفاده از روش تلفیقی BSC-AHP ( مطالعه موردی : بیمه کوثر قزوین )