مقالات بیمه معلم در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه معلم درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه معلم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 46 مقاله در زمینه بیمه معلم استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه معلم در صنعت بیمه

1. بررسی موفقیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه با تمرکز بر نقش ارتباط بخشی و اهداف استراتژیک و تعهد مدیریت به عنوان محرک های کلیدی (مورد مطالعه: شرکت بیمه معلم)
2. بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و تبلیغات دهان به دهان با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتری در شعب بیمه معلم استان گلستان
3. بررسی رابطه بین انتظارات مشتری و رفتارهای شهروندی و رفتار مشارکتی با توجه به نقش میانجی وفاداری و عملکرد درک شده در شعب بیمه معلم استان گلستان
4. نقش توصیف محصول در قصد خرید مصرف کنندگان بهواسطه درگیری ذهنی محصول، پلت فرهای اجتماعی و اعتماد ادراک شده (مطالعه موردی بیمه گذاران شرکت بیمه معلم)
5. ارزیابی پتانسیل های بیمه ای و سهم بیمه معلم از بازار بیمه ای استان اردبیل
6. بررسی رابطه بین عوامل ساختاری شرکت با رضایتمندی مشتریان بیمه معلم
7. رابطه بین عوامل زمینه ای شرکت با رضایتمندی مشتریان بیمه معلم
8. بررسی تاثیر رویکردهای نوآورانه بر عملکرد صنعت بیمه با توجه به نقش میانجی مدیریت ریسک: مطالعه موردی شرکت بیمه معلم شهرستان ارومیه
9. بررسی رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی، کیفیت درک شده با رضایت مشتریان (مطالعه موردی : مشتریان شبکه های بازار یابی (نتورک مارکتینگ) در استان خراسان رضوی)
10. بررسی تاثیر تجربه مشتری بر نیات رفتاری با نقش واسطه ای نوآوری خدمات و رضایتمندی در شعب بیمه معلم استان گلستان
11. بررسی رابطه بین تعهد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی(مورد مطالعه: بیمه معلم تهران)
12. رابطه بین سرمایه اجتماعی و درگیری ذهنی مصرف کننده (مورد مطالعه: شعب بیمه معلم شهر ارومیه)
13. ارزیابی عملکرد مالی شرکت بیمه معلم با استفاده از رتبه بندی ماتریس های انتقال
14. نقش سرمایه اجتماعی در گرایش به نوآوری کارکنان در شرکت سهامی بیمه معلم
15. بررسی تاثیر محیط های نوآورانه بر نتایج R&D ( مطالعه موردی بیمه معلم)
16. بررسی رابطه بین عوامل رفتاری شرکت با رضایتمندی مشتریان بیمه معلم
17. بررسی تاثیر تجربه مشتریان از خرید بر احساسات و رضایت آن ها در نمایندگی های بیمه معلم استان گلستان
18. تاثیر خط مشی های مربوط به جذب بر عملکرد بازار بیمه: مطالعه موردی بیمه معلم در شهر تهران
19. بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند(مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر بیمه معلم شهر رشت)
20. سازوکار معناپردازی رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعة موردی بیلبوردهای تجاری شرکت بیمة معلم، پودر تاژ و اسنک چی‌توز
21. تاثیر برندسازی اسلامی بر موفقیت بازاریابی شرکت بیمه معلم (مطالعه موردی: شعب و نمایندگی های شمال غرب کشور)
22. بررسی رابطه ارزش ویژه برند و عملکرد بازاریابی در بیمه معلم شهر یاسوج با نقش واسطه هوش بازاریابی
23. ارزیابی عملکرد شرکت سهامی بیمه معلم استان فارس با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و روش دیمتل- تصمیم گیری چند معیاره
24. دلایل توفیق شرکت بیمه معلم در بخش بیمه عمر و پس انداز از دیدگاه مشتریان فرهنگی شهر ایلام
25. بررسی تاثیر تفکر انتقادی مشتریان بر مدیریت کیفیت خدمات با نقش میانجی گری اعتماد به نفس (مورد مطالعه : مشتریان دفاتر نمایندگی بیمه معلم در منطقه سه شهر تهران )
26. بررسی رابطه دلبستگی شغلی با فرسودگی شغلی شرکت های بیمه معلم وملت در استان یزد
27. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمه معلم (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه معلم شهرستان ارومیه)
28. تجزیه و تحلیل نقش مدیریت دانش بر مزیت رقابتی مورد مطالعه: نمایندگی بیمه های معلم استان کردستان
29. تاثیربکارگیری برنامهریزی منابع سازمان ERP در استقرار هوش رقابتی CI در سازمانهای کوچک و متوسط
30. تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری مطالعه موردی: (بیمه معلم حوزه تنکابن و رامسر)
31. امکان سنجی ارایه محصولات بیمه ای موجود به صورت الکترونیک در شرکت های بیمه پارسیان، بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه توسعه، بیمه سینا و بیمه معلم
32. بررسی رابطه تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان شعب بیمه معلم در شهر شیراز
33. بررسی رابطه بین اندازه گیری عملکرد و هزینه کیفیت ( مورد مطالعه: کلیه شعبه ها و نمایندگی های بیمه معلم سراسر کشور )
34. تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه گیری عملکرد بر هزینه کیفیت (مورد مطالعه: کلیه شعبه ها و نمایندگی های بیمه معلم سراسر کشور)
35. بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری به بیمه گر و اعتماد مشتری به فروشنده (مطالعه موردی: شرکتهای بیمه معلم شهر تهران)
36. طراحی الگوی انتخاب استراتژی های تبلیغات، مورد مطالعه شرکت بیمه معلم
37. نظام پیشنهادات و اثر آن بر نوآوری سازمان (مورد مطالعه: شرکت بیمه معلم)
38. تقاضای بیمه ی عمر در استان گیلان (مطالعه موردی شرکت بیمه معلم)
39. آنالیزتبلیغات محیطی با بکارگیری تکنیک ردیابی چشم مطالعه موردی: شرکت بیمه معلم
40. بررسی تاثیر ارتباطات، اعتماد و کیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد (مطالعه موردی: بیمه معلم و بیمه ایران شهرستان صحنه)
41. بررسی و رتبه بندی پارامتر های نوآوری در صنعت بیمه مطالعه موردی: بیمه معلم
42. طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد بیمه معلم جمهوری اسلامی ایران بررسی موردی نمایندگی های استان بوشهر
43. بررسی نقش آمیخته ترفیع در افزایش فروش بیمه های عمردر شرکت بیمه معلم استان لرستان
44. بررسی رابطه بین بازارگرایی داخلی و عملکرد بازار(مورد مطالعه:شرکت بیمه معلم)
45. بررسی وضعیت نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه معلم
46. بررسی و تحلیل رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری سازمانی در شرکت سهامی بیمه معلم