مقالات بیمه نوین در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بیمه نوین درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بیمه نوین جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 21 مقاله در زمینه بیمه نوین استخراج شده است.

لیست مقالات بیمه نوین در صنعت بیمه

1. بررسی تاثیر نوع پاسخگویی آنلاین بر کیفیت ارتباط با مشتری و قصد خرید مجدد با نقش میانجی هدف ادراک شده از پاسخ (مورد مطالعه پلتفرم اینستاگرام شرکت بیمه نوین )
2. بررسی تاثیر رویکرد کارافرینی,بازار ومدیریت دانش بر مزیت رقابتی پایدار مشتریان بیمه نوین در استان گلستان
3. الگوی رفتار مصرف کننده در اخذ خدمات بیمه نوین با تاکید بر نهادینه سازی اخلاق
4. ارایه الگویی برای بهبود هوش تجاری در بازاریابی صنعت بیمه الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بیمه نوین در شهر تهران)
5. نقش مدیریت دانش بر مشتری مداری (موردکاوی: شرکت بیمه نوین استان همدان)
6. بررسی موانع شبکه فروش بر مدیریت پرتفوی و بازدهی شرکتهای بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه نوین سرپرستی شمال شرق)
7. اثرات تعدیل کننده حمایت ازاستقلال شغلی در پیروی از دستورالعمل بر رفتارهای انحرافی کارکنان بیمه نوین
8. تأثیر سیاست های برون سپاری بر بهره وری سازمانی (تأملی بر برنامه ریزی استراتژیک درشرکت بیمه نوین)
9. بررسی تاثیر ابعاد روشهای تبلیغاتی موثر بر انتخاب بیمه های عمر پس انداز از سوی مشتریان بیمه (مطالعه موردی: شرکتهای بیمه نوین، البرز رازی در شهر همدان)
10. نقش تبلیغات موثر بر انتخاب بیمه های عمر پس انداز از سوی مشتریان بیمه اولویت بندی روش های تبلیغاتی در شرکتهای بیمه نوین، البرز رازی شهر همدان
11. استراتژی مدیریت شهرت در صنعت بیمه مطالعه موردی: شرکت بیمه نوین
12. ارزیابی عملکرد شعبات بیمه نوین با استفاده از الگوی BSC و روش Topsis
13. بررسی رابطه مدیریت استعداد وسرمایه اجتماعی مطالعه موردی: کلیه کارکنان شرکت بیمه نوین سراسر کشور
14. وضعیت مدیریت جانشین پروری در شرکت های بیمه نوین، بیمه ایران و بیمه آرمان
15. تاثیر تجارت الکترونیک بر شرکت بیمه نوین
16. نظام مدیریت دانش مشتری در شرکت بیمه نوین (چارچوب نظری)
17. بررسی عوامل موثربررضایت مشتریان ازکیفیت خدماتبااستفاده ازمدل سروکوال مطالعه موردی؛شرکت های بیمه نوین سمنان
18. رابطه بین بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران در شرکت بیمه نوین(مطالعه موردی استان همدان)
19. بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضا و خرید بیمه نامه عمر(مطالعه موردی شرکت بیمه نوین سطح استان خراسان رضوی)
20. بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمندسازی کارکنان مطالعه موردی بیمه نوین شمالغرب