مقالات بازاریابی خدمات بیمه ای در صنعت بیمه

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات بازاریابی خدمات بیمه ای درصنعت بیمه اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه بازاریابی خدمات بیمه ای جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 615 مقاله در زمینه بازاریابی خدمات بیمه ای استخراج شده است.

لیست مقالات بازاریابی خدمات بیمه ای در صنعت بیمه

1. ارزیابی تطبیقی رویکردهای نوین بازاریابی در صنعت بیمه مورد مطالعه: بیمه های عمرو سرمایه گذاری شرکت های خصوصی
2. بررسی عوامل تاثیر گذار در تحول دیجیتالی استراتژی های بازاریابی در زمان همه گیری ویروس کرونا
3. بررسی رابطه ساختار سرمایه و اقدامات بازاریابی
4. بررسی تاثیر مشخصه های فنی مدیریت ارتباط با مشتریان از طریق شبکه اجتماعی بر فرآیندهای اطلاعات مشتری و عملکرد ارتباط با مشتریان (مورد مطالعه: شعب بیمه های دولتی و خصوصی شهر اهواز)
5. بررسی تاثیر بازارگرایی یکپارچه بر خلق ارزش مشترک برای مشتریان و فروشندگان با نقش میانجی پذیرش بازاریابی الکترونیکی (مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه سینادر استان گیلان)
6. مروری بر مقالات مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان ها با نگاهی به وفاداری از طریق تبلیغات دهان به دهان، اعتماد و اعتبار در صنعت بیمه
7. بررسی تاثیر ابعاد فعالیتهای بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر واکنشهای رفتاری مشتریان در چارچوب ارزش ویژه برند:(مطالعه موردی: شرکتهای بیمه ایرانی)
8. طراحی استراتژی های فروش متنوع با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده (مورد مطالعه: شرکت بیمه فعال در مناطق آزاد تجاری)
9. شناسایی و بررسی تاثیر عوامل عملکردی موثر در فرایند فروش بیمه نامه های الکترونیک پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور)
10. اثر بازاریابی محتوایی دیجیتال بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی: نقش تئوری اثرات اجتماعی بازاریابی محتوایی (مطالعه موردی: شرکتهای بیمه)
11. تحولی در استراتژی های بازاریابی دیجیتال بیمه عمر در زمان همه گیری: شواهدی از اقتصاد نوظهور در طول COVID-۱۹
12. بررسی بهبود مزیت رقابتی شرکت های بیمه با توجه به نقش برنامه ریزی منابع سازمانی و قابلیت های بازاریابی پویا
13. بررسی تاثیر هوش تجاری و مدیریت دانش بر فعالیت های بازاریابی(مطالعه موردی: شرکتهای بیمه شهر شاهین شهر)
14. بررسی تاثیر جهت گیری های استراتراتژیک بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش تعدیلگرآمیخته بازاریابی در صنعت بیمه
15. بررسی تاثیربازاریابی چریکی برپایداری شرکت های بیمه باتاکید بر نقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند
16. بررسی رابطه بین پیشبرد فروش بازاریابی و روابط عمومی بازاریابی با معیارهای عملکرد بازاریابی در شرکت بیمه
17. ارزیابی تاثیر بازاریابی الکترونیک بر عملکرد شرکت های بیمه استانکهگیلویه و بویراحمد با استفاده از آنتروپی خاکستری
18. پذیرش و اثر تبلیغات از سوی مصرف کنندگان برای برندسازی (مورد مطالعه : بیمه حکمت صبا)
19. بررسی تاثیر استفاده از بازاریابی دیجیتال در مقایسه با بازاریابی سنتی بر بیمه های زندگی
20. مروری بر پژوهش های پیشین در زمینه تجزیه وتحلیل محیط بازاریابی در صنعت بیمه
21. مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.
22. مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.
23. نقش فناوری اطلاعات بر راهبردهای بازاریابی در صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر
24. سیستم اطلاعاتی بازاریابی و نقش آن در افزایش بیمه شدگان خاص در تامین اجتماعی
25. تاثیرابعاد مدیریت دانش بر بازاریابی بیمه ی خسارت جانی با نقش میانجینوآوری عملکرد
26. تحلیل و بررسی تاثیر بازاریابی و تجارت الکترونیک بر خرید محصولات بیمه درمان
27. بررسی تاثیر فعالیتهای بازاریابی پایدار بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شرکتهای بیمه)
28. ارائه مدل انتخاب آمیخته رسانه در کمپین های تبلیغاتی خاص صنعت بیمه
29. بررسی عوامل موثر بر بهبود مدل های کسب وکار در صنعت بیمه
30. بازاریابی دیجیتالی در صنعت بیمه (فرصت ها، چالش ها و راهکارها)
31. بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه – چالش ها ، فرصت ها و راهکارها
32. ارائه‎ی مدل سیاست‎گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه‎شناختی
33. بررسی و اثربخشی نقش بازاریابی در فروش و ارتقا صنعت بیمه
34. بررسی و اثربخشی نقش بازاریابی در فروش و ارتقا صنعت بیمه
35. بررسی راهبردهای رفع محدودیت های تحقق بازاریابی سبز در صنعت بیمه
36. تحول دیجیتال در توسعه صنعت بیمه با تاکید بر بازاریابی آمیخته
37. شناسایی عوامل کلیدی در بازاریابی دیجیتال بیمه با رویکرد فراترکیب
38. بررسی نقش شبکه اجتماعی برشیوه تبلیغات شرکت های بیمه گر
39. بررسی رابطه بین قابلیت های بازاریابی اخلاقی با اعتماد و استراتژی وفاداری مشتری در شرکت های بیمه مطالعه موردی بیمه های خصوصی استان سمنان
40. نقش مدیریت بازاریابی در افزایش پوشش بیمه های مسئولیت
41. مرور نظامند بر ادبیات بازاریابی کارآفرینانه در صنعت بیمه
42. تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان بیمه (مطالعه موردی: مقایسه بین بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی در استان گیلان )
43. بیمه عمر و تاثیر اینترنت در بازاریابی آن
44. بررسی و مطالعه بازاریابی الکترونیکی در صنعت بیمه
45. نقش اطلاع رسانی و تبلیغات در شناسایی صحیح بیمه مسئولیت مدنی برای بیمه گذاران (به ویژه در بخش اختیاری)
46. بازاریابی سبز در صنعت بیمه
47. بازاریابی دیجیتال در صنعت بیمه
48. بازاریابی نوین در صنعت بیمه
49. بررسی بازاریابی در صنعت بیمه
50. ارایه الگویی برای بهبود هوش تجاری در بازاریابی صنعت بیمه الکترونیک (مطالعه موردی: شعب بیمه نوین در شهر تهران)
51. بررسی تاثیر مدیریت بازاریابی شبکه ای بر کیفیت ارائه خدمات و ثبات رفتاری مشتریان در شرکت بیمه ما استان اردبیل
52. اثر انعطاف پذیری منابع انسانی بر بازاریابی شرکت های بیمه ای(مطالعه موردی شعب بیمه کوثر اصفهان)
53. تاثیر بازاریابی الکترونیک بر میزان فروش بیمه های عمر و زندگی بیمه کارآفرین
54. بررسی تاثیر تبلیغات تجاری شرکت بیمه کارآفرین (مطالعه موردی شهر زنجان)
55. اثر بازاریابی رابطه مند مشتری بر تجدید خرید آنها در میان مشتریان صنعت بیمه، (مطالعه موردی:بیمه سرمد)
56. بررسی بازاریابی درونی در افزایش میزان بهره وری در صنعت بیمه (مطالعه موردی: بیمه سرمد استان گلستان)
57. نقش بازاریابی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه بر محصولات نوین بیمه ای شرکت بیمه سامان
58. تاثیر بازاریابی خدمات، تبلیغات و فناوری اطلاعات بر جذب مشتری با در نظر گرفتن نقش میانجی استراتژی کسب وکار (موردمطالعه: بیمه رازی در استان چهارمحال و بختیاری)
59. تاثیر بازاریابی دیجیتال بر آگاهی از برند و وفاداری به برند (مورد مطالعه: خدمات درمان بیمه رازی)
60. استراتژیهای بازاریابی روابط عمومی در توسعه آگاهی از برندمورد مطالعه: مشتریان بیمه رازی استان تهران
61. پیش بینی کیفیت ارائه خدمات و تصویر سازی ذهنی بر اساس مدیریت بازاریابی شبکه ای در مشتریان شرکت بیمه دانا استان اردبیل
62. بررسی تاثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت پذیری اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شرکت بیمه پاسارگاد شهرستان بابل)
63. تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سازمان و قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیل گری شدت رقابت موجود در بازار (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران)
64. بررسی نقش ابزارهای دیجیتال و عوامل آمیخته بازاریابی در توسعه و تمرکز مشتری به بیمه عمر و سرمایه گذاری در شعبه بیمه ایران در شهر شیراز
65. بررسی تاثیر ارزش های ادراک شده رسانه های اجتماعی بر تبلیغات شفاهی الکترونیکی با نقش میانجی نگرش و رضایتمندی در شعب بیمه ایران در استانگلستان
66. سنجش تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایتمندی مشتریان بیمه نامه عمر (مطالعه موردی: بیمه ایران)
67. تاثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد در بازاریابی رابطه مند (مطالعه موردی: مشتریان بیمه ایران)
68. مدلی برای بازاریابی دیجیتال مبتنی بر ارزش آفرینی در صنعت بیمه ایران
69. ارائه الگوی بازاریابی دیجیتال برای صنعت بیمه ایران
70. بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی از طریق متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه شرکت بیمه البرز در شهر تهران)
71. نقش سیستم ارزیابی عملکرد بازاریابی در تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت بیمه البرز با میانجیگری قابلیت های بازاریابی
72. همراستایی قابلیت های استراتژیک منابع انسانی با استراتژی بازاریابی با نقش میانجی هویت برند در شرکت های بیمه آسیا آذربایجان شرقی
73. تاثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی روی قوت نام تجاری بیمه دریایی بیمه آسیا
74. تاثیرارتباطات یکپارچه بازاریابی روی قوت نام تجاری بیمه دریایی بیمه آسیا
75. بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی پایدار، تصویر برند بر وفاداری مشتری با نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری (سازمان بیمه مرکزی)
76. واکاوی مولفه های بازاریابی اجتماعی در صنعت بیمه با استفاده از تحلیل محتوا و دلفی فازی
77. مروری بر مطالعات بحران برند و تاثیر آ« بر نگرش مصرف کننده در صنعت بیمه
78. بررسی چالش ها، راهکارها و فرصت های بازار یابی دیجیتال در صنعت بیمه
79. تعیین اثرات اعتبار تجاری و آگاهی از قیمت بر اساس تاثیر پذیری از تبلیغات بر درک و دانش واقعی کمیس یون پرداخت شده بوسیله اعضای صندوق های بازنشستگی
80. مطالعه تطبیقی تاثیر استفاده از بازاریابی محتوایی در شبکه های اجتماعی و بازاریابی سنتی بر رفتار مصرف کننده (مورد مطالعه: بیمه های زندگی)
81. بررسی تاثیر بازاریابی چریکی بر پایداری شرکت های بیمه با تاکید بر نقش متغیرهای وفاداری مشتری و ارزش ویژه برند
82. مروری بر روش های شناسایی فاکتورهای موثر در رویگردانی مشتریان درصنعت بیمه با استفاده از مدل های یادگیری ماشین
83. تدوین الگوی ریسک پذیری شرکت های بیمه بر پایه قابلیت های بازاریابی پوشایی و ریسک پذیری مشتری
84. بررسی تاثیر بازاریابی در شبکه های اجتماعی با تصویر ذهنی مشتریان شرکت های بیمه در استان کردستان
85. بررسی نقش تبلیغات در میزان سود دهی: مطالعه ی موردی شرکت های بیمه گزار شهر همدان، ایران
86. بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان مطالعه موردی: شرکت های بیمه شهرستان بیرجند
87. تاثیر تبلیغات از طریق پیام کوتاه بر ابعاد مختلف ارزش ویژه نام تجاری در صنعت بیمه
88. ارائه مدلی در زمینه تاثیر مولفه های بازاریابی خیرخواهانه بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه
89. طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد
90. بررسی رضایت مشتریان صنعت بیمه از کیفیت بازاریابی رابطه مند
91. اولویت بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی برای شرکت های بیمه
92. بررسی بازاریابی دیجیتال در توسعه صنعت بیمه
93. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر صنعت بیمه
94. شهرت شرکت بیمه و رضایت و اعتماد با وفاداری و تبلیغات توصیه ای بیمه گذار
95. بررسی نقش تبلیغات، آموزش و کیفیت خدمات بیمه ای، بر فروش بیمه زندگی
96. بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر تداوم خرید با توجه به نقش میانجی اعتماد به کارکنان و اعتماد به برند و نقش تعدیلگر تبلیغات (مورد مطالعه: شرکت بیمه کوثر استان خوزستان)
97. نقش بازاریابی رابطه مند بر ایجاد مزیت رقابتی با میانجیگری رضایتمندی و وفاداری مشتریان در صنعت بیمه (مطالعه موردی مشترریان شرکت بیمه سینا)
98. بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر تصمیم گیری خرید مشتریان بیمه های عمر و زندگی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد در شهر تهران)
99. تاثیر سرمایه انسانی بر ابعاد ظرفیت های بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی قابلیت سنجش بازار و قابلیت مدیریت برند (موردمطالعه: بیمه ایران در استان چهارمحال و بختیاری)
100. بررسی رابطه بازاریابی اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد بازار (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران استان اردبیل)