مقالات سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات سازمان آتش نشانی درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه سازمان آتش نشانی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 541 مقاله در زمینه سازمان آتش نشانی استخراج شده است.

لیست مقالات سازمان آتش نشانی در مدیریت بحران

1. تاثیر نوع شغل پدر بر بهزیستی روانشناختی فرزندان
2. بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی در نیروهای آتش نشانی
3. تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی بر تعادل آتش نشانان
4. بررسی تحلیلی سطح سواد رسانه ای و دیجیتالی در پرسنل آتش نشان (مورد کاربردی: پرسنل آتش نشان شهرستان های استان خراسان رضوی)
5. بررسی تجربه زیسته حضور زنان در مشاغل مردانه مطالعه موردی زنان آتش نشان و زنان راننده تاکسی ون شهر تهران
6. مطالعه شاخص توانایی کار (WAI) و ارتباط آن با ویژگی های فردی در آتشنشان ها
7. تاثیر اقامت کوتاه مدت در محیط آلوده بر آمادگی جسمانی، حجم های تنفسی و فاکتورهای خونی نیروهای آتش نشان
8. بررسی نقش ایستگاه های آتش نشانی و آتش نشان ها در مدیریت بحران
9. Assessment of the effect of individual protection equipment on thermal fire stress
10. بررسی عملکرد نیروهای عملیاتی سازمان آتش نشانی مشهد مبتنی بر تکنیک های داده کاوی
11. عوامل موثر بر استرس شغلی آتش نشانان: یک مطالعه مروری
12. بررسی شاخص های سلامت روان در آتش نشانان شهرستان مرودشت
13. مطالعه تأثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) در آتش نشان های صنعتی
14. بررسی مسأله آتش نشان روی گراف های وزن دار
15. بررسی اثر آمادگی جسمانی و وضعیت بالینی بر میزان حوادث شغلی نیروهای سازمان آتش نشانی مشهد
16. عوامل تاثیرگذار در بروز اختلال استرس پس از حادثه در پرسنل آتش نشانی
17. ارزیابی آمادگی تیم های آتش نشانی برای مقابله با حریق های مهیب در صنایع فرآیندی با استفاده از منطق فازی
18. ارزیابی عملکرد واحد پیشگیری سازمان آتش نشانی در کاهش حواث شهری (حریق) (مطالعه موردی ، شهر اسلامشهر)
19. تعیین مناسب ترین آزمون چابکی دست و انگشتان در طراحی و انتخاب دستکش های آتش نشانی
20. بررسی ابعاد مختلف خستگی در آتش نشانان شهر سبزوار
21. تعیین شیوع اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD) بوسیله مقیاس Mississippi در بین آتش نشانان شهر بیرجند در سال 1397
22. بررسی بار کاری ذهنی و عوامل موثر برآن در آتشنشانان
23. رابطه ابتلای به اختلال استرس پس از سانحه با سرسختی روان شناختی در کارکنان آتش نشانی
24. الگویابی معادلات ساختاری حساسیت اضطرابی، نظم جویی هیجانی و تاب آوری در پدیدآیی اختلالات افسردگی و استرس پس از سانحه آتش نشانان
25. ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه آب آتش نشانی پالایشگاه گاز ایلام (رینگ میانی)
26. مخاطرات زیست محیطی آزبست برای آتش نشانان
27. ارزیابی نوشیدنی های مناسب برای آتش نشان ها در حین عملیات بر طبق استانداردهای بین المللی
28. مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی با منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: منطقه یک شهری بندرعباس
29. برآورد حداکثر ظرفیت هوازی پرسنل آتشنشان با استفاده از آزمون پله: مطالعه موردی با استفاده از پلهای با قابلیت تنظیم ارتفاع
30. نقش مکان یابی بهینه ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد مدیریت بحران
31. ضرورت مکانیابی بهینه و ارائه الگوی بهینه مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با تاکید بر اسلامشهر
32. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: شهر مراغه)
33. تاثیر آموزش تنظیم هیجان بر حساسیت اضطرابی آتش نشانان
34. تحلیلی بر نقش کاربری های شهری در مدیریت آینده شهر با تاکید بر تاسیسات و تجهیزات شهری (مطالعه موردی: شهر لامرد)
35. ارتباط بین عدالت سازمانی با اثربخشی در اداره تربیت بدنی سازمان آتش نشانی شهر تهران
36. تاثیر ایستگاه آتش نشانی در پدافند غیر عامل
37. مقایسه میزان تنش شغلی در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شهرستان نیشابور
38. مقایسه میزان سرسختی روانشناختی در آتش نشانان فعال و غیر فعال ورزشی شهرستان نیشابور
39. معماری لایه ای اینترنت اشیا در صنایع آتش نشانی
40. تاثیر ایستگاه آتش نشانی در مدیریت ایمنی شهری
41. ارزیابی اولویت امدادرسانی پایگاه های آتشنشانی به محلات شهری در مواقع بحرانی با استفاده از مدل تحلیل شبکه (مطالعه موردی: محله پیر مادر شهر اردبیل)
42. مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از تلفیق منطق فازی Fuzzyدر محیط GIS (مطالعه موردی:دهبید)
43. مکان یابی بهینه ایستگاه آتش نشانی با بهره گیری از GIS و تحلیل سلسله مراتبی AHPمطالعه موردی قادرآباد فارس
44. طراحی مدل ارتقای شغلی مدیران و منابع انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد
45. عوامل موثر بر مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد مدیریت بحران با تاکید بر اسلامشهر
46. بررسی روش طراحی سامانه فشار مثبت راه پله ارائه شده در ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران
47. ارزیابی عملکرد سامانه فشار مثبت راه پله و ضوابط سازمان آتش نشانی شهر تهران در زمان حریق
48. پیش بینی سلامت روانی بر اساس هوش اخلاقی و خودکارآمدی پرسنل امدادی سازمانهای اورژانس، هلال احمر و آتش نشانی کرمانشاه
49. بررسی اهمیت روشهای صوری در حوزه ی مهندسی کامپیوتر و تحلیل و توصیف مساله ربات آتش نشان با استفاده از روش صوری منطق شناختی
50. تاثیر افزایش سن و اضافه وزن بر شاخص های زیست حرکتی و عوامل خطرزای قلبی- عروقی آتش نشانان
51. بررسی رویکرد تفکر سیستم های HSE در سطوح مختلف کاربردی (مطالعه موردی: واحد ایمنی و آتش نشانی وزارت نفت)
52. تحلیل حوادث شغلی آتش نشانان شهر مشهد به منظور شناسایی علل و بررسی ارتباط آن با نوع و سطح حوادث
53. بررسی عوامل موثر بر استرس شغلی کارکنان سازمان آتش نشانی کرمان
54. بررسی و تعیین وضعیت قابلیتهای معنویت سازمانی کارکنان آتش نشانی کرمان
55. نگاهی راهبردی بر لزوم ایجاد مدیریت واحد حوادث و بلایا در حوادث شهری با تاکید بر آتش نشانی مطالعه موردی: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
56. نقش ایستگاه آتش نشانی در پدافند عامل و غیر عامل
57. مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی شهر فردیس با تلفیق منطق فازی وAHP
58. بررسی تاثیر جنس لباس محافظ، جلیقه ی خنک کننده و لایه های عایقی در انتقال حرارت
59. تعیین رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و انطباق فرد- شغل آتش نشانان تهران
60. پیش بینی کیفیت زندگی براساس ذهن مقاوم در آتش نشانان شهر تهران
61. بررسی میزان ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی وسلامت روان ماموران آتش نشانی شهر تهران
62. بررسی میزان ارتباط استرس شغلی با فرسودگی شغلی ماموران آتش نشانی شهر تهران
63. بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و توانبخشی شغلی بر کیفیت خدمات آتش نشانی شهر اردبیل
64. تجهیزات اطفاء حریق (آتشنشانی) از منظرداشتن تائیدیه های معتبربین المللی غیر از UL/FM
65. ارتباط مدیریت کیفیت خدمات در سازمانهای آتش نشانی شهری با استفاده از سیستم های نوین مدیریتی با بهره وری کارکنان آتش نشانی استان آذربایجان شرقی
66. تاثیر تصویرسازی ذهنی بر عملکرد و یادگیری روتین آتش نشانان
67. ارزیابی و مکانیابی سه ایستگاه آتش نشانی شهری با استفاده از AHP و TOPSIS فازی
68. رفع خطر وقوع آتش سوزی با استفاده از سیستم الگوریتم عنکبوت اجتماعی در خصوص آتش نشانی هوشمند
69. تاثیر ایستگاه آتش نشانی در پدافند غیر عامل
70. تبیین و تحلیل ساختمانهای امدادی در جهت کاهش آسیب های ناشی از بحران (بیمارستان منطقه یک شهرستان بروجرد )
71. استقرار سیستم های ایمنی و حفاظت الکتریکی به منظور کاهش حوادث ناشی از برق
72. طبقه بندی علل بروز حوادث شغلی در منطقه3 آتش نشانی شهر تهران با استفاده از روش AHP
73. ارتباط بین عدالت سازمانی با اثربخشی در اداره تربیت بدنی ×سازمان آتش نشانی شهر تهران
74. بررسی رابطه بین استرس شغلی و ابعاد فرسودگی شغلی در آتش نشانان شهر مشهد
75. بررسی اضطراب مرگ و کیفیت زندگی در کارکنان هلال احمر و آتش نشانی
76. برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی در سازمان آتش نشانی با استفاده از تکنیک های تحلیل SWOT و ماتریس برنامه ریزی کمی استراتژیک QSPM
77. ارتباط بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی با اثربخشی اداره تربیت بدنی سازمان آتش نشانی تهران
78. بررسی تاثیر آلارم بر آگاهی موقعیتی آتش نشانان
79. مطالعه تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از عدم توازن تلاش - پاداش و نیاز به بازیابی از خستگی در آتش نشان های صنعتی
80. بررسی تاثیر ایستگاه های آتش نشانی بر امنیت و آسایش ذهنی شهروندان مطالعه موردی: ایستگاه آتش نشانی شماره 15(رکن آباد) شیراز
81. فضاهای عملکردی در ایستگاه آتش نشانی
82. ارزیابی معیارهای دخیل در مکانیابی ایستگاه های آتش نشانی با رویکرد ترکیبی Delphi-ISM
83. تحلیل فضایی و مکان گزینی ایستگاه های آتش نشانی کلانشهر اصفهان
84. بررسی نقش و عملکرد ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد (ایستگاه آتش نشانی)در جهت کاهش بحران
85. ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعه موردی: کلان شهر تهران)
86. الگوی بهینه دسترسی پایدار شهری متاثر از گره های ترافیکی (مورد: خودروهای آتش نشانی کلانشهر کرج)
87. ارزیابی سطح تفکر استرا تژیک در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
88. طرح اختراعی روبات آتش نشان و روبات های کوچک مجهز به دوربین جهت شناسایی محیط های پر خطر
89. تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید (کراس فیت) بر حجم استفاده شده از دستگاه تنفسی در آتش نشانان
90. ارایه راهکار آبرسانی نیروهای آتش نشانی به سکوهای مترو در شرایط اضطراری
91. ارایه راهکار کاهش ریسک آتش نشانان در حریق ساختمانهای بلند مرتبه
92. آنالیز حوادث شغلی درآتش نشانی به روش JSA
93. لزوم آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به کودکان
94. رابطه بین ساختار سازمانی و انگیزش شغلی با فرسودگی شغلی پرسنل سازمان آتش نشانی (مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان)
95. بررسی و تحلیل وضعیت آتش نشانی و خدمات ایمنی در جنوب فارس (مطالعه موردی: شهر لامرد)
96. مروری بر تحقیقات نوین مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) در فعالیت های آتش نشانان
97. آسیب شناسی فرماندهی حادثه و تدوین الگوی پیشنهادی سیستم فرماندهی حادثه ( ICS ) برای سازمان آتش نشانی تهران
98. ضرورت ارگونومیک و تعیین استرس پوسچرال در بین آتش نشانان با استفاده از تکنیک REBA
99. تاثیر تغییرات تغذیه ای و استفاده از مکمل ها یا داروهای گیاهی بر عمده ترین مشکلات سلامت در آتش نشانان: یک مطالعه مروری روایی
100. بررسی ادراک ریسک و ارزیابی نرخ و عوامل بروز رفتار ناایمن در بین آتش نشانان واحدهای عملیاتی تهران