مقالات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پدافند غیرعامل درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,961 مقاله در زمینه پدافند غیرعامل استخراج شده است.

لیست مقالات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

1. حملات و تهدیدات سایبری در حوزه سلامت و بهداشت
2. آسیب شناسی بیمارستان های شهری از نظر پدافند غیر عامل
3. نقش سازمانها ونهادهای بین المللی در قلمر و پدافند سایبری
4. نقش رنگ در معماری با رویکرد پدافند غیر عامل
5. تبیین میزان انطباق مفهوم جنگ سایبری با حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه
6. پدافند غیر عامل و امنیت غذایی
7. بررسی کالبدی بوستان ها در محلات جدید شهری با ضوابط پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بوستان کاج، محله ملاصدرا قزوین)
8. بررسی ضرورت توجه به مقاوم سازی سازه ها با رویکرد پدافند غیرعامل در حوزه ی عمرانی
9. سیاستگذاری تآب آوری فضایی – کالبدی در راستای برنامه ریزی پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بناب)
10. اصول طراحی شهر هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی : منطقه ۳ شهرخرم اباد )
11. تاثیر جنس مصالح سازه های قرارگاه پدافند هوایی بر میزان شناسایی آن ها توسط سنجنده های دورایستا
12. شناخت بمب های گرافیتی و راه های مقابله با آن ها
13. عوامل موثر و شاخص های کلیدی در اجرای موفق خط مشی های دفاع سایبری در سازمان های دولتی(مطالعه موردی استان اردبیل)
14. (نقش مدیریت بحران در تحقق مدیریت شهری یکپارچه)
15. محاسن تکنیک های رزم انفرادی(تکنیک اختفاء) برای نبرد در جنگ ناهمگون آینده
16. تحلیل و تبیین مولفه های موثر بین سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: منطقه ۴ شهر شیراز)
17. تبیین ساختار شهر از منظر پدافند غیر عامل با تاکید بر شهر های مرزی (نمونه موردی شهر شیروان)
18. ارزیابی آسیب پذیری شهر با رویکرد پدافند غیر عامل در جهت کاهش آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری
19. بررسی سطح ایمنی و بهروری ترافیکی مسیرهای درون شهری در شهر سنندج از نظر پدافند غیر عامل
20. ایجاد ایمنی پایدار با رویکرد پدافند غیر عامل در طراحی شهری به منظور نیل به آرمانشهر
21. پیچیدگی پروژه های زیرساخت شهری؛ چارچوبی برای سطح بندی پروژه ها از منظر پدافند غیر عامل
22. نقش پدافند غیر عامل در مدیریت ساخت و ساز شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)
23. نقش و کاربرد اصول و تاکتیک های پدافند غیر عامل درمقابله باتهدیدات نظامی آینده
24. مراکز امدادرسانی در بحران های طبیعی با رویکرد پدافند غیر عامل
25. اصول و اقدامات اساسی در پدافند غیر عامل
26. پدافند غیر عامل
27. The impact of knowledge management components on passive defense
28. Assessment of eight march passes of Isfahan city by planning approach & urban passive defense
29. نقش مدیریت رسانه های اجتماعی بر جهت دهی افکار عمومی در هنگام وقوع بحران
30. بررسی نظامات و جنبه های مختلف بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جهت برون سپاری در نیروهای مسلح
31. بازیابی هوشمند شبکه توزیع در شرایط بحران بر بستر اتوماسیون با استفاده از روش داده کاوی در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
32. ضرورتها، راهبردها و راهکارهای پدافند اقتصادی (دفاع اقتصادی جهاد اقتصادی)
33. ارائه ی مدل پهنه بندی آسیب پذیری شهر اهواز با استفاده از مدل مرتب سازی گزینه ها مبتنی بر پروفایل (SSP)
34. شناسایی دیدگاه های حاکم بر آسیب پذیری شهرها در برابر مخاطرات محیطی و استخراج مولفه های تاثیرگذار در آن با استفاده از روش کیو
35. کاربرد ارزیابی خطر پذیری امنیتی در سامانه ریلی و ایستگاه راه آهن
36. بررسی وضعیت پایداری گنجینه ها و سازه های تاریخی آب و پتانسیل تولید وبازتولید بحران در شهرهای استان مازندرانمطالعه موردی : بند تاریخی عباس آباد بهشهر
37. ارزیابی میزان خطرپذیری کالبدی سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)
38. مدل بندی تحلیل آسیب پذیری جوامع شهری در برابر تهدیدات بیولوژیک (مطالعه موردی: گسترش ویروس کووید- ۱۹ در شهر همدان)
39. آسیب شناسی توسعه فناوری اطلاعات با رویکرد انتظامی و پلیسی
40. بررسی و ارزیابی میزان تاب آوری تاسیسات شهری در برابر تهدیدات انسان ساخت
41. احصای مراکز کلیدی آسیب پذیر شهر همدان در برابر سیلاب با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل سازی رودخانه ها HEC-RAS
42. راهبردهای پدافند غیر عامل در حوزه اجتماعی پلیس
43. تاثیر شرایط اقلیمی بر مدیریت و سرمایه گذاری احداث منابع تولید پراکنده هیبریدی مستقل از شبکه
44. بررسی فضای سبز در ارتقاء امنیت فضاهای بی دفاع شهری از منظر پدافند غیر عامل
45. دفاع غیر عامل در بافت های فرسوده شهری
46. ایجاد اهداف کاذب در سامانه های تصویربردار راداری SAR
47. احصای شاخص های آسیب پذیری مجموعه های صنعتی از منظر پدافند غیر عامل
48. تاثیر پدافند غیر عامل در مدیریت شهری
49. بررسی و سنجش میزان بازگشت پذیری کالبدی در مراکز شهری با حساسیت بالا (نمونه موردی: ناحیه ۶ منطقه ۳ )
50. بررسی تاثیر اشاعه فرهنگ بسیجی در مقابله با هژمونی آمریکا در سوریه در راستای پدافند غیر عامل
51. اولویت بندی راهبردهای دفاعی و امنیتی در منظق مرزی کشور با ترکیه با رویکرد پدافند غیر عامل
52. برنامه های درسی آموزش پدافند غیر عامل
53. معیار های طراحی ایستگاه های روزمینی در سامان هی راه آهن شهری (مترو) از منظر پدافند غیرعامل برگرفته شده از پایان نامه "اصول و ضوابط پدافند غیر عامل در طراحی ایستگاه های روزمینی مترو"
54. ارائه استراتژی های مناسب مدیریتی زیرساخت های شهری در برابر سیلاب از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از SWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهر کاشان)
55. تعیین و اولویت بندی اثرگذارترین شاخصها در طراحی معماری ساختمان های اداری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی۱ (AHP)
56. ارائه مدل مفهومی سامانه تعمیرات پیشگیرانه (PM) مبتنی بر GIS در شبکه های توزیع نیروی برق با رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
57. منظر شهری و ارتباط فرهنگی با رویکرد انتظامی پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: محله های هاشم آباد و قیام دشت شهرداری منطقه ۱۵ تهران)
58. شناسایی و اولویت بندی معیارهای شریک راهبردی شدن منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (به عنوان قطب پدافند غیرعامل کشور)
59. توسعه مدل نیمه کمی ارزیابی تاب آوری ایمنی در صنایع فرایندی: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر روش دلفی و با رویکرد پدافند غیرعامل
60. طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل
61. ارائه ی مدل ارزیابی جامع آسیب پذیری پهنه های شهری به تفکیک لایه های تشکیل دهنده ی شهر با رویکرد پدافند غیرعامل
62. تحلیل عوامل موثر بر تاب آوری مراکز حساس و حیاتی شهری مبتنی بر پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: منطقه ۱۱ کلان شهر تهران
63. تدوین و ارائه ی الگوی ارزیابی تهدیدات، آسیب پذیری و تحلیل خطر پذیری زیرساخت های حیاتی با تاکید بر پدافند غیرعامل
64. واکاوی مفهوم پدافند غیرعامل در آمایش شبکه حمل ونقل جاده ای با بهره گیری از تجربیات دفاعی (مطالعه موردی: استان خوزستان)
65. برنامه ریزی مدیریت بحران در حوزه ی مدیریت شهری با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش SWOT و MCDM
66. اولویت بندی تهدیدهای محتمل و ارزیابی موقعیت زیرساخت های شهر سمنان در پهنه های آسیب پذیر با رویکرد پدافند غیرعامل
67. پدافند غیرعامل و تاثیر آن بر هوشیاری فرهنگی دانش آموزان و مربیان مدارس متوسطه شهرستان رستم در سال ۱۴۰۰
68. مکان یابی و طراحی پارک های جنگلی چند منظوره با رعایت الزامات پدافند غیرعامل (نمونه موردی منطقه ۴ تهران)
69. بررسی خاموشی های سراسری و ارائه راهکارهای مقابله با تهدیدات و آسیب پذیری های شبکه سراسری بارویکرد پدافند غیرعامل
70. مجموعه راهبردهای پدافند غیرعامل متناسب با ساختارهای (جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی) در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر چابهار)
71. شناسایی موانع موثر در عدم انطباق آمایش تاسیسات زیربنایی با اصول پدافند غیرعامل (مورد: مناطق پیراشهری چابهار)
72. ارزیابی طراحی معماری مدارس با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: مدرسه متوسطه امام حسین (ع) شهر مشهد)
73. سنجش میزان آسیب پذیری محلات شهری در تطابق با اصول پدافند غیرعامل مطالعه ی موردی: شهر شهرکرد
74. ارتقاء شرایط فعلی بیمارستان ها مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل مطالعه موردی (بیمارستان کودکان دکتر محمد کرمانشاهی)
75. تحلیل راهبردهای مدیریت بحران در آپارتمان های مسکونی از منظر رویکرد پدافند غیرعامل در شهر تهرا ن
76. تحلیلی بر نقش پدافند غیرعامل در مواجهه با حملات بیولوژیکی با توجه به بحران کووید ۱۹
77. ارزیابی آسیب پذیری مکانی زیرساخت های منطقه ای از دیدگاه پدافند غیرعامل (مورد پژوهی استان گیلان)
78. واکاوی راهبردی نقش پدافند غیرعامل در توسعه کاربردهای فناوری هسته ای در کشاورزی و صنایع غذایی
79. راهبردهای امن سازی بیمارستان های موجود در کلان شهرها در شرایط بحران با رویکرد پدافند غیرعامل
80. پدافند غیرعامل و توسعه پایدار شهری با تاکید برکاربر های تهدیدپذیر کلانشهر تبریز از منظر جنگ
81. نگاهی توصیفی بر نقش پدافند غیرعامل در حفظ و نگهداری منابع زیرزمینی و محیط زیست
82. ارزیابی میزان آسیب پذیری زیرساخت های شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر شیروان)
83. شناسایی مدل علی مکانی فضاهای عمومی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل مطالعه موردی: شهر تبریز
84. تاثیر پدافند غیرعامل براعتماد و مشارکت اجتماعی با تاکید بر توسعه گردشگری در شهر اردبیل
85. نقش پدافند غیرعامل در مکانیابی مطلوب کاربریهای تجاری شهر تهران (نمونه: خط یک قطار شهری)
86. ظرفیت سنجی پهنه های جغرافیایی در مقابل تهدیدات زیرساختی حوزه انرژی از منظر پدافند غیرعامل
87. تاثیر پدافند غیرعامل بر کاهش خسارت های ناشی از زلزله در فضاهای شهر جدید پرند
88. توسعه منابع تولید پراکنده گامی در جهت تحقق اهداف پدافند غیرعامل در استان هرمزگان
89. علاج واقعه قبل از وقوع (نقش پدافند غیرعامل در پیشگیری از تهدیدهای حوزه سلامت)
90. پدافند غیرعامل راهکاری برای چالش ها و بحران های شهری (نمونه موردی: شهر ارومیه)
91. ارزیابی رضایتمندی مراجعین مرکز تجاری گلسار رشت با تاکید بر لزوم رعایت پدافند غیرعامل
92. بررسی جایگاه پدآفند غیرعامل در مترو، مطالعه موردی ایستگاه قهرمانان خط ۲ مترو شیراز
93. تقویت پدافند غیرعامل شبکه توزیع برق به کمک مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده
94. واکاوی اصول و رهنمود های طراحی معماری مدارس از منظر پدافند غیرعامل
95. بررسی کاهش آسیب پذیری اماکن با پدافند غیرعامل (مطالعه موردی زندان ها)
96. بررسی خطرپذیری ساختمان های حساس در شهر همدان با نگاه پدافند غیرعامل
97. مستندسازی طراحی شهر زیرزمینی " گوجی" در ویتنام از منظر پدافند غیرعامل
98. ارایه مدل ارزیابی امنیت اطلاعات دولت الکترونیک، الزامی برای پدافند غیرعامل
99. مستندسازی طراحی شهر زیرزمینی " گوجی" در ویتنام از منظر پدافند غیرعامل
100. ماموریت های پدافند غیرعامل ناجا با تکیه برسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS