مقالات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پدافند غیرعامل درمدیریت بحران اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پدافند غیرعامل جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 3,198 مقاله در زمینه پدافند غیرعامل استخراج شده است.

لیست مقالات پدافند غیرعامل در مدیریت بحران

1. نقش سلامت در امنیت و توسعه پایدار ملی بخش اول: کلیات
2. تحلیلی بر رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی اجمالی به دیدگاه فقه اسلامی
3. راهکارهای مهم برای تقویت امنیت سایبری در سازمانها
4. دفاع زیستی
5. طراحی ساختمان اداری با رویکرد کاهش تهدیدات فنی زیر ساخت از منظر پدافندغیر عامل
6. بازشناسی نقش معماری در تامین اهداف پدافند غیر عامل در ساختمانهایجمعی (مطالعه موردی ساختمانهای تجاری، درمانی و آموزشی شهر کرمانشاه)
7. مکان یابی بهینه زندان ها از منظر اصول و معیارهای پدافند غیر عامل (مطالعه موردی: شهر دو گنبدان)
8. شناسایی شاخص های امکان سنجی پروژه های عمرانی از دیدگاه پدافند غیر عامل و اولویت بندی آن ها
9. تحلیل شبکه ای – فضایی دارایی های شهری از دیدگاه پدافند غیر عامل (منطقه مورد مطالعه: شهر سبزوار)
10. ارزیابی ارتباط سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی: شهر دیر)
11. بررسی اولویت بندی مراکز حیاتی،حساس و مهم شهر مهاباد از دیدگاه پدافند غیر عامل
12. تحلیل مکان گزینی پناهگاه های شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (مطالعه موردی : شهر ارومیه )
13. ارزیابی آسیب پذیری شهری با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی : شهر اسلامشهر)
14. ارزیابی پدافند غیر عامل در مدیریت بحران و تاثیر آن بر توسعه شهری
15. بررسی نقش و جایگاه فضای فیزیکی مدارس در حوزه پدافند غیر عامل
16. تحلیل اثر پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی با رویکرد مدیریتبحران
17. برج مسکونی در شهر رشت با رویکرد پدافند غیر عامل (حریق)
18. عوامل موثر در طراحی معماری بناها با رویکرد پدافند غیر عامل
19. نقش پدافند غیر عامل در پاندمی کرونا و چالشهای مدیریت پسماند
20. راهکارهای کاهش خطرپذیری شهری با تاکید بر پدافند غیر عامل
21. طراحی و تبیین ساختمانهای سبز از نگاه پدافند غیر عامل
22. بررسی مولفه های پدافند غیر عامل در طراحی بیمارستان سوختگی
23. بررسی ابعاد پدافند غیر عامل در کتاب آمادگی دفاعی نهم
24. طراحی شهری و پدافند غیر عامل در محیط شهری
25. نقش پدافند غیر عامل در طراحی فضاهای آموزشی
26. معماری ساختمان اداری با رویکرد پدافند غیر عامل
27. نقش فرهنگ در پدافند غیر عامل
28. Explain the Macro Goals and Strategies of Passive Defense in The Nuclear Industry Technology in The Health Branch
29. نقش عناصر و عوامل اقلیمی موثر در مکانیابی مراکز نظامی استان آذربایجان شرقی با رویکرد پدافند غیر عامل
30. تحلیل و راهبرد مدیریت و پدافند غیر عامل در مدیریت سازه های هیدرولیکی
31. کاربست مدیریت بحران شهری با رویکرد پدافند غیر عامل؛مطالعه موردی منطقه ۹ شهرداری تهران
32. بررسی مدیریت بحران شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در منطقه ۹شهرتهران
33. ارزیابی پتانسیل خطر شهر رشت، با استفاده از روش فازی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
34. تعیین حداثر تراکم ساختمانی مجاز با رویکردی بر پدافند غیر عامل (نمونه موردی: خیابان صابونچی، شهر خوی)
35. ارزیابی چند معیاره میزان آسیب پذیری شبکه آب رسانی شهری در مقابل حملات بیولوژیکی
36. تحلیل فضایی مراکز استراتژیک شهر نیشابور با استفاده از رویکرد اندرکنشی
37. الزامات پدافندغیرعامل پیرامون اماکن متبرکه و مذهبی
38. ایجاد اخلال در سیستم موقعیت یابی DSMAC در موشک های کروز
39. بررسی آسیبهای ناشی از موج انفجار بر پلهای فولادی
40. مکان یابی قطعات مناسب ساخت پناهگاه شهری در بافت های تاریخی با رویکرد پدافند غیر عامل در مدیریت بحران (نمونه موردی بافت تاریخی شیراز )
41. جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت غذایی جامعه و مقابله با بیوتروریسم
42. برقراری ایمنی و امنیت در تاسیسات آب شرب مطالعه موردی (تاسیسات آب شرب شهر کاشان)
43. نقش ناجا در پدافند غیر عامل در برابر جنگ نرم (اعتماد سازی) مطالعه موردی فرماندهی انتظامی استان سمنان
44. تحلیل مولفه های پدافند غیر عامل در زمان زلزله به جهت کاهش آسیب پذیری
45. ارایه راهکار و راهبردها با ترکیب عوامل محیطی داخلی و خارجی موثر در حوزهمحافظت از منابع غذا
46. بررسی برخی راهبردهای محیطی در حفاظت از منابع غذایی با رویکرد پدافندغیرعامل
47. مدیریت ریسک در حوادث با رویکرد پدافند غیر عامل (با نگاهی به شهر شیراز )
48. بررسی نقش معماری مساجد در دفاع پذیری فضاها و اماکن شهری
49. زیست شهری، ایمنی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در عمران و شهرسازی در مقابله با فجایع انسان ساخته و بلاهای طبیعی و اقدامات مثبت به توانخواهان به ویژه افراد دارای اختلال طیف اوتیسم غیرمعمول و ضرورت پیشگیری از شیوع با عاملیت واکسن و دستیابی به درمان
50. امکان سنجی اقتصادی طرح ترکیب نیروگاه های برق کوچک مقیاس و مزارع استخراج رمز ارز و تحلیل اثرات آن بر امنیت تامین انرژی و پدافند غیرعامل کشور
51. بهبود پایداری و جبران سازی توان راکتیو یک مزرعه بادی ادغام شده با یک شبکه توزیع با استفاده از STATCOM و SDBR با نگرش پدافند غیرعامل
52. تحلیل عوامل موثر در دستیابی به اصول پدافند غیرعامل در طرح های بازآفرینی با استفاده از تئوری زمینه ای (مطالعه موردی: شهر قرچک)
53. واکاوی سیستم ساخت و ساز TILT UP تحلیلی بر چگونگی بهره مندی از معیارهای پدآفند غیرعامل، در طراحی مراکز درمانی ایمن- بخش اورژانس
54. امکان سنجی کاربست مولفه های رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان های بلندمرتبه مسکونی شهر تهران به منظور ارتقاء احساس امنیت ساکنین
55. بازطراحی ایستگاه های آتش نشانی در بافت کهن (فرسوده) شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (محدوه حرم امام رضا در شهر مشهد)
56. بررسی معیارهای پدافند غیرعامل در اجرای سازه های ایستگاه مترو (مطالعه موردی: ایستگاه A۰۹ (میدان مطهری) پروژه خط A مترو قم)
57. شناسایی تهدیدات بعد سیاسی امنیت ملی و راهکارهای مقابله با آن ها از منظر پدافند غیرعامل و ارائه الگوی بهینه
58. بررسی محدوده پیامدهای انفجار، اشتعال و نشت گاز در کپسول های ۲/۲۶ لیتری گاز مایع با رویکرد پدافند غیرعامل
59. تحلیل معیارهای طراحی شهرک های مسکونی از منظر رویکرد پدافند غیرعامل در شهر تهرا ن (نمونه مورد مطالعه: شهرک اکباتان)
60. تحلیلی بر شبکه تهدید و حلقه مخاطره در خطر پذیری زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: کلان شهر کرمانشاه)
61. مکان یابی پناهگاه دو منظوره شهری در اماکن ورزشی با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی : مجموعه ورزشی خلیج فارس بندرعباس)
62. بررسی الزامات پدافند غیرعامل در ساخت ایستگاه های مترو (مطالعه موردی : ایستگاه A۰۹ (میدان مطهری ) پروژه خط A مترو قم )
63. تحلیل و تبیین معیارهای مکان یابی خانه های اسکان موقت به منظور مدیریت بحران از منظر رویکرد پدافند غیرعامل
64. شناسایی و ارزیابی اجزای شبکه ریلی و وابستگی های آنها با رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه موردی: استان یزد
65. بررسی الزامات معماری در طراحی مدارس از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
66. امکان سنجی کاربست مولفه های رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی خانه های اسکان موقت در شهر تهرا ن
67. تحلیل فضایی ساختار معماری روستا در پدافند غیرعامل با مدل سازی VIKOR؛ مطالعه موردی: روستای یاسه چای
68. ارزیابی تاثیر معماری و فرم بنا بر پدافند غیرعامل محلات شهری (مطالعه موردی: محله رهجرد شهر جیرفت)
69. تاثیر پدافند غیرعامل بر ساختمان با استفاده از الیاف پلاستیکی شبکه ای و پوشش ضد حریق FRP
70. بررسی معیارهای پدافند غیرعامل در مکان یابی ساختمان های با اهمیت خیلی زیاد با رویکرد مدیریت بحران
71. شناسایی پیشران های موثر بر مدیریت بحران در بافت مرکزی شهر شیراز با رویکرد پدافند غیرعامل
72. عوامل راهبردی موثر در تامین نیازهای اساسی (غذا) از منظر پدافند غیرعامل با رویکرد اقتصاد مقاومتی
73. ارزیابی کاربری ها و فضاهای شهری با رویکرد پدافند غیرعامل در حیطه های مدیریتی و شهرسازی
74. مکان یابی بیمارستان با استفاده از روش فازی و رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر ارومیه)
75. رویکردی راهبردی به سازمان دهی فضایی با تاکید بر همگرایی در معماری پایدار و پدافند غیرعامل
76. بررسی احداث پل های استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل در دفاع مقدس نمونه موردی: پل خضر
77. پدافند غیرعامل از نگاه امیرالمومنین حضرت علی (ع) در امور حاکمیت، در کلام مقام معظم رهبری
78. تبیین راهبردهای کاهش آسیب پذیری مسکن معاصر از منظر رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی :شهرک اکباتان)
79. شناخت تمهیدات پدافند غیرعامل در معماری ایران در دوره اسلامی (با تاکید بر مراکز حیاتی )
80. بررسی عملکرد مخازن بتنی روی سطح زمین در برابر بار انفجاری با رویکرد پدافند غیرعامل
81. مطالعه راهکارهای پیاده سازی و طراحی پدافند غیرعامل در مراکز پایگاه داده سازمان های ایران
82. آمایش دفاعی روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیرعامل (مورد مطالعه: روستاهای مرزی شهرستان پیرانشهر)
83. اولویت بندی مراکز ثقل (حیاتی، حساس و مهم) شهر چابهار از منظر پدافند غیرعامل
84. مهارت های مقابله با جنگ نرم در مدارس با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل
85. آسیب پذیری کاربری های آموزشی شهر کاشان در برابر زلزله با رویکرد پدافند غیرعامل
86. بررسی اصول پدافند غیرعامل مهندسی آبخیزداری در حفاظت از تاسیسات آب شرب شهر طالقان
87. شناسایی و اولویتبندی تهدیدات نیروگاه های برق حرارتی و ارائه راهکارهای پدافند غیرعامل
88. استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع
89. نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
90. تدوین مولفه های کلیدی پدافند غیرعامل متناسب با تهدیدهای دوفضایی کلان شهر تهران
91. میزان توجه مسئولان به پدافند غیرعامل در مقابل بلایای طبیعی در شهرستان اندیکا
92. آمایش دفاعی روستاهای مرزی با نگرش پدافند غیرعامل؛ مطالعه موردی: روستاهای مرزی پیرانشهر
93. توسعه سواحل مکران، اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران آمایش سرزمینی و پدافند غیرعامل
94. تبیین نقش سازماندهی فضایی در همگرایی راهبردهای معماری پایدار و اصول پدافند غیرعامل
95. سنجش میزان آسیب پذیری بافت فرسوده بندر ماهشهر از دیدگاه پدافند غیرعامل
96. آمایش فضایی و برنامه ریزی فضاهای شهری ایذه با رویکرد پدافند غیرعامل
97. واکاوی توزیع مکانی ایستگاه‎های آتش نشانی شهر تبریز با رویکرد پدافند غیرعامل
98. ارزیابی وضعیت پدافند غیرعامل در انبارهای مواد غذایی و دارویی بیمارستان ها
99. ارزیابی کارکرد کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی ایران
100. ملاحظات دفاعی-امنیتی با رویکرد پدافند غیرعامل در طراحی شهرک های صنعتی