مقالات کتابخانه در ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ و ‌اطلا‌ع‌رس‍‍ان‍‍ی‌

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات کتابخانه درک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ و ‌اطلا‌ع‌رس‍‍ان‍‍ی‌ اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه کتابخانه جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,493 مقاله در زمینه کتابخانه استخراج شده است.

لیست مقالات کتابخانه در ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌ی‌ و ‌اطلا‌ع‌رس‍‍ان‍‍ی‌

1. نسخه خوانی (۱۸) درنگی در جنگی؛ (مشتمل بر چندین فرمان از شاهان صفوی و شماری یادداشت تاریخی)
2. نسخه شناسی مصاحف قرآنی (9) یک عالم گمنام شیعی در قرن چهارم و پنجم هجری: ابوالبرکات الحسینی الجوری و کتابت قرآنی در 421 هجری در نیشابور
3. بررسی تاثیر پیاده سازی ISMS و ITIL بر ارتقاء سیستم های اطلاعاتی و تداوم خدمات فناوری اطلاعات
4. چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در ارزیابی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)
5. معرفی و بررسی کهن‌ترین نسخۀ شناخته‌شدۀ رسالۀ ذکریه
6. نقدی بر کتاب نظام‌های همکاری در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
7. سنجش نگرش و میزان آمادگی کتابداران دانشگاهی شهر مشهد در مورد یادگیری سیار و ابزارهای آن
8. بررسی وضعیت به کارگیری معماری امنیت اطلاعات در کتابخانههای عمومی استان مازندران براساس استاندارد ایزو /آی ای سی ۲۷۰۰۲
9. همخوانی منابع کتابخانههای عمومی با نیاز کاربران: مطالعه تطبیقی کتابخانههای عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانههای عمومی شهر تهران
10. پیادهسازی روش دادههای پیوندی در نظامهای کتابخانهای: بررسی مولفههای مورد نیاز و ارائه یک الگو
11. نقدی بر کتاب «رده BP اسلام: گسترش ردۀ اسلام بر اساس نظام رده‌بندی کنگره»
12. نقش مدیریت کانون های فرهنگی هنری مساجد در ترویج و ارتقای فرهنگ مطالعه و کتابخوانی– مطالعه موردی خراسان رضوی
13. بررسی مضامین مذهبی در نسخ خطی جامع التواریخ
14. ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر بلوغ فناوری اطلاعات سازمان با استفاده از روش درخت تصمیم فازی (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو دیزل)
15. شناسایی و انتخاب متدولوژی کارآمد مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
16. چالش های مرتبط با فرآیند مدیریت مسئله نرم افزار در پشتیبانی مشتری
17. مجموعه‌سازی منابع کتابخانه‌ای ایران: تحلیل محتوای آثار در 5 دهه اخیر
18. مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر بر ارتقای مهارت‌های سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه‌های عمومی ایران؛ مطالعه دلفی
19. ارائۀ یک الگوریتم وفقی به‌منظور تجزیۀ طیفی مواد در تصاویر فراطیفی
20. بررسی سبک آموزش مفاهیم دینی از نگاه روانشناسی رشد به کودکان
21. برابر سنجی متن فارسنامۀ ابن بلخی و نسخه هایی از نزهت القلوب با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی
22. بررسی رابطۀ بین تسهیم دانش و میزان کاربست مؤلفه‌‌های سازمان یادگیرنده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
23. بررسی منابع و محتوای دیجیتالی در آموزش الکترونیکی و تاثیرات آن بر عملکرد شغلی کارکنان
24. بررسی رابطه ی سواد رایانه ای کارکنان و مشارکت در ساماندهی اسناد و مدارک دفاع مقدس در قالب نسخه های دیجیتال
25. اخلاق اطلاعاتی در اینترنت سنجش میزان آشنایى با مؤلفه‌هاى اخلاق اطلاعاتى در کتابخانه‌هاى پژوهشى تهران
26. رابطه بین برخی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مردم اهواز و دیدگاه آنان نسبت به منزلت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی
27. شایستگی‎های منشی و بایستگی‎های کنشی کتابدار کودک در ایران
28. مقاله شناسی ادبیات عامه
29. بررسی عوارض روانشناختی و پیامدهای اجتماعی قماربازی پاتولوژیک
30. بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان
31. ارائۀ شیوه‌نامه‌ای بهمنظور حفظ دانش بومی در کتابخانه‌های روستایی
32. نظریه های هیجان در سال های اخیر
33. اولویت‌بندی و امکان‌سنجی خدمات قابل ارائه در کتابخانه‌های عمومی شهر مشهد در جهت کاهش آسیب اجتماعی طلاق
34. بررسی آشنایی و پذیرش ضرورت استقرار و به‌کارگیری راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی ایران
35. تاملی در ارزیابی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با استفاده از دگرسنجه ها
36. جستاری در باب منابع داده های تاریخی کتاب الکافی
37. بررسی وضعیت هم نویسندگی اعضای هیئت علمی طی سالهای :1398-1389 با رهیافت مقالات منتشرشده
38. بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کتابداران عمومی بر آموزش و ارتقا سواد مراجعان
39. بررسی عوامل موثر بر انگیزه مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان ابتدایی
40. تأثیر مؤلفه‌های توانمندسازی کتابداران بر عملکرد کتابخانه‌های عمومی کشور
41. بررسی رابطۀ بین مؤلفه‌های شایسته سالاری و خلاقیت بین کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان
42. فضای مجازی عامل جدایی انسان از کتاب و کتابخوانی
43. بررسی عوامل اثرگذار در ایجاد جاذبه در طراحی فضاهای مطالعه
44. جایگاه و نقش کتاب، کتابدار وکتابخانه های زندان در فیلم های سینمایی (مطالعه موردی: فیلم های رستگاری درشاوشنگ، کتابخوان، کمپ ایکس ری)
45. شناسایی و اولویت‌بندی موانع جریان دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی بر اساس مدل بلوغ مدیریت دانش مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا
46. دسته‌بندی خدمات عمومی کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مدل رضایت مشتری کانو
47. بررسی تاثیر تسهیم اطلاعات کارکنان در شبکه های اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش تعدیل گر قابلیت های شبکه اجتماعی (مورد مطالعه: کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران)
48. تحلیل اکتشافی عوامل موثر بر اجرای سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و تاثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش (مطالعه موردی: کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی)
49. مصحف شناسی قرآنی (۶): سه قرآن ایرانی از قرن پنجم و ششم هجری در کتابخانه حرم امام علی (ع) و بخش های مفقود آنها در دیگر نقاط جهان
50. نسخه شناسی مصاحف قرآنی 8: الکافی فی التفسیر، اثر گمشدۀ السید الامام ضیاءالدین ابوالرضا راوندی (م حدود 571 ق)، و نسخۀ قرآن 4129 کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی
51. مطالعه وضعیت دگرنویسی عنوان‌های نرم‌افزارهای دیداری-شنیداری غیرفارسی در فهرست‌های کتابخانه‌ای: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
52. بررسی تاثیر ارزش های بنیادین فردی بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی آموزش سازمانی در کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویر احمد
53. بررسی عوامل مؤثر و بازدارنده در استقرار و به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه های دانشگاهی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها
54. ارزیابی خدمات جنبی کتابخانه‌های وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز و نقش آن در توسعۀ فرهنگ مطالعۀ مخاطبان کودک و نوجوان آن
55. بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان از پایگاه های چندرسانه ای پزشکی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال
56. تحلیلی بر برابری فضایی و استقرار بهینه کتابخانه های عمومی شهر طبس با استفاده از ابزار تحلیلی weighted sum در سیستم اطلاعات جغرافیایی
57. بررسی تطبیقی رویکردهای منطقه گرایی انتقادی و دیکانستراکتویسم درطراحی دو پروژه عمومی شهر تهران (نمونه های موردی: کتابخانه ملی، پردیس باغ کتاب تهران)
58. طراحی مدل سنجش سطح کیفیت خدمات کتابخانه الکترونیکی دانشگاه یزد با رویکرد ترکیبی مدل‌سازی ساختاری تفسیری ویکور در محیط فازی شهودی
59. شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.)
60. بررسی میزان اهمیت کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان به مسائل زیست محیطی، برنامه‌های اجتماعی مرتبط با بازاریابی سبز و رفتار خرید سبز
61. تأثیر کتابخانه ملی در تحقق اهداف علمی جمهوری اسلامی ایران در وضعیت مطلوب خویش (تحلیل دیدگاه استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی)
62. سنجش نگرش دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی پیرامون عوامل موثر بر استفاده از کتابخانه های مدارس در منطقه باوی از شهرستان اهواز
63. امکان سنجی پیاده سازی قابلیت بازنمائی مکانی منابع با استفاده از مولفه های سامانه اطلاعات جغرافیایی در کتابخانه‌های عمومی استان گیلان
64. اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم بر مبنای مدل بهداشت جهانی بر سلامت روان و شادکامی زنان شاغل در کتابخانه های شهر یزد
65. ارائه الگوی مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایجاد و بررسی نرم افزار کتابخانه دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
66. مصورسازی های نسخه ای خطی از ترجمه فارسی کتاب فی معرفت الحیل الهندسیه (نسخه خطی شماره 708 کتابخانه دانشگاه شهید مطهری تهران)
67. پیش بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی عمومی و سلامت روان در بین زنان شاغل در کتابخانه های شهر کرمانشاه
68. تعیین رابطه بازاریابی اجتماعی با فرهنگ مطالعه کاربران و مقایسه دیدگاه آنها با کتابداران: مطالعه موردی کتابخانه‌های عمومی شهرستان لنجان
69. نسبت ضرورت و آزادی برنامه در تبیین دستگاه رفتار- فضا (مطالعه ی موردی فضاهای بینابین کتابخانه های ملی و دانشگاه تهران)
70. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مکانی کتابخانه های عمومی با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره
71. رابطه بین استفاده از کتابخانه‌های عمومی و تغییر سبک زندگی کاربران (مورد مطالعه: کتابخانه‌های سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران)
72. بررسی ارتباط عدالت سازمانی و اشتراک دانش کتابداران با نقش میانجی تعهد سازمانی مورد مطالعه: کتابخانه‌های دانشگاه آزاد تبریز
73. تاثیر شبکه های اجتماعی در بهبود وضعیت اطلاع رسانی و جذب مخاطبین کتابخانه های عمومی شهر تهران از دید کتابداران
74. آنالیز و تحلیل سه عنصر اﻟﺤﺎﻗﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، لوستر، پارﺗﯿﺸﻦ داﺧﻠﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 5 طبقه بتنی ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﻟﺰﻟﻪ منجیل
75. بررسی تاثیر کیفیت منظر فضاهای فرهنگی بر نحوه شکل گیری تعاملات اجتماعی(نمونه موردی: کتابخانه ملی تهران؛ موزه سینما تهران)
76. بررسی دیدگاه کتابداران در زمینه استفاده از رسانه های اجتماعی برای اشتراک گذاری دانش در کتابخانه های عمومی شهر قم
77. دست نویس کلیات نزاری قهستانی در کتابخانه چوروم حسن پاشا و اهمیت آن در تصحیح و تکمیل اشعار او
78. شناسایی عوامل موثر بر حاکمیت فناوری اطلاعات، مهارت های کوآنتومی و مهندسی دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور
79. نقش تنظیم شناختی هیجان و ناگویی خلقی در فرسودگی شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان سمنان در سال ۱۳۹۹
80. بررسی تاثیر قصه گویی در بخش کودک کتابخانه های عمومی بر بهبود مولفه های مرتبط با کیفیت زندگی کودکان
81. نقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های کتابخانه USGS و JHU (مطالعه موردی: گنبدهای نمکی فیروزآباد، فارس)
82. بررسی شرایط ارگونومیک کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر عملکرد کتابداران بامیانجیگری خشنودی شغلی به منظور ارایه مدل
83. تشکیل کتابخانه ی FGM اغتشاشی با استفاده از تابع چگالی احتمال بتا برای روش شبیه سازی گردابه های بزرگ
84. نقش آفرینی بناهای فرهنگی به عنوان نشانه های شهری در راستای دستیابی به خوانایی فضاهایی شهری نمونه موردی کتابخانه
85. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی شهرستان مهریز: مطالعه موردی بخش آرشیو
86. شناسایی عوامل موفقیت پیادهسازی چارچوب کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات در شرکت توزیع نیروی برق اهواز با روش دلفی فازی
87. شناسایی نقش کتابخانه‌های عمومی در راستای ارتقای امنیت اجتماعی با فراهم‌آوری منابع و خدمات از دیدگاه خبرگان
88. بررسی رابطه دانش پیشین بر رفتار اطلاع جویی کتابداران مرجع کتابخانه های عمومی شهر اصفهان در سال 1398
89. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با خلاقیت و کارآیی سازمانی در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه
90. اولویت بندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت جامع در کتابخانه عمومی شهرستان خرامه با استفاده از تکنیک AHP فازی
91. رویکردهای بالا- پایین و پایین- بالا برای شناسایی کاربران، خدمات و رابط کاربر یک کتابخانه دیجیتال 2.0
92. بررسی رابطه هوش هیجانی کتابداران کتابخانه های دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با کیفیت ارائه خدمات آن
93. تهیه لیست دلایل تاخیر در مگاپروژه ها(با استفاده از روش کتابخانه ای، مصاحبه و مطالعه موردی)
94. ارزیابی عوامل موثر بر ادراک محیط در فضاهای فرهنگی (مطالعه مورد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی شیراز)
95. بررسی بکارگیری و آشنایی کتابداران با فناوری های نوین نانودر معماری (موردمطالعه: کتابخانه های عمومی استان قم)
96. رویکردی نو به کتابخانه‌های عمومی‌ در ارائه خدمات اطلاعات سلامت: بررسی موردی کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر
97. رابطه مهارت های تفکر انتقادی و سواد اطلاعاتی با سواد سلامت دانشجویان عضو کتابخانه عمومی شهرستان بابلسر
98. مطالعه مراحل جریان دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس الگوی APQC
99. نقد دیوان نظام‌‌الدین استرآبادی (قصاید) تصحیح و چاپ کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
100. تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی و ارائه راهبردهای مناسب