راهکارهای امنیتی و اقتصاد سیاسی قاچاق کالا و ارز در ایران

This With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این :

Abstract:

قاچاق می تواند عواقب گسترده ای برای کشور داشته باشد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل موثر بر پدیده قاچاق در ایران چیست و چگونه بر امنیت کشور و دولت ملی تاثیر می گذارد. با استفاده از تجربه چین در مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه راهکارهایی در این زمینه وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه اقتصاد سیاسی، قاچاق کالا و ارز و دستیابی به سازوکارهای موثر برای مبارزه با قاچاق کالا در کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاچاق و اقتصاد زیرزمینی پیامدهای منفی برای امنیت ملی، حاکمیت و اقتصاد کشور به همراه دارد. قاچاق در ایران نگران کننده است زیرا معیشت دولت را کاهش می دهد، کالاهای خطرناک قاچاق وارد می کند و نظم عمومی و تعادل اجتماعی و قدرت و حاکمیت دولت را تهدید می کند. قاچاق کالا و ارز در کشور، باعث کاهش تولید داخلی، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی، کاهش سودآوری و سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولید و اقتصاد و به تبع آن کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و درنهایت کاهش قدرت و حاکمیت دولت است؛ و امنیت ملی کشور درخطر است. روش این تحقیق، روش توصیفی تحلیلی از نوع کیفی و روش گردآوری داده ها، استفاده از منابع کتابخانه ای و منابع لاتین است.

Keywords:

قاچاق کالاو ارز , راهکارهای امنیتی و اقتصاد سیاسی , امنیت ملی

Authors

هدایت بهرام وند

کارشناس ارشد علوم سیاسی ،دانشگاه پیام نور قزوین ،ایران

مراجع و منابع این :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :
 • انتظامی، زمستان(1389 ) ، صص 109-162 کریم زاده، مجید (1395)،« ...
 • بررسی علل و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا در ایران و راهکارهای رویارویی و مبارزه با آن [مقاله کنفرانسی]
 • سپهری، سید کریم (1377)، «تحقیق پیرامون ابعاد اقتصادی پدیده قاچاق ...
 • عزتی، عزت الله (1381)،« تحلیلی بر ژئوپلیتیک ایران و عراق»، ...
 • قلی زاده، سید ابراهیم، علی پور، عباس و ذوقی بارانی، ...
 • کریمی پور (1379)،« مقدمه ای بر ایران و همسایگان، منابع ...
 • کیانی، داوود؛ زیباکلام مفرد، صادق؛ قادری ، ادریس(1400)،« اقتصاد سیاسی ...
 • موسوی، محمود (1392)، «بررسی قاچاق کالا و تحلیل قانونی جرم ...
 • وطن پور، علیرضا (1387)،« قاچاق کالا و تاثیر آ بر ...
 • Aghazadeh, Alireza, Ardebili, Mohammadali, Ashouri, Mohammad and Mahdavisabet, Mohammadali(2017) Investigating ...
 • Cheraghi, D., & Heidari, K. (2016). Survey of effective factors ...
 • Chouvy ,Pierre-Arnaud ,(2013)The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit ...
 • Erami ,Narges & Keshavarzian, Arang(2015) When ties don't bind: smuggling ...
 • Farzanegan, Mohammad Reza (2008), Illegal Trade in the Iranian Economy: ...
 • Jeshfaghani, Hosein Aliahmadi, Mohammadi ,Omran, luck ,Seyyed Mohsen, and Soheili, ...
 • Mamazizi, Solayman and Rostami, Yaghob (2016) on the examination of ...
 • Siers, Rhea (2007) The Implications for U.S. National Security, PRAEGER ...
 • Spruvt. Hendrik. (2007) ,” War, Trade, and State Formation." In ...
 • Thachuk ,Kimberley L. (2007)TRANSNATIONAL THREATS Smuggling and Trafficking in Arms, ...
 • Thai, Philip, (2018), CHINA’S WAR ON SMUGGLING, Columbia University Press ...
 • نمایش کامل مراجع