بخش علم سنجی و رتبه بندی دانشگاههای ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاههای ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.
دانشگاهها و مراکز علمی برای بهبود رتبه علمی، و همکاری در این فرایند می توانند از طریق شماره های زیر با سیویلیکا در ارتباط باشند. کتابچه کامل مقالات تولیدی مراکز بنا بر سفارش هر مرکز قابل ارائه می باشد.
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۰۰۸۰۴۴ و ۰۲۱۸۸۳۳۵۴۵۱ داخلی ۱ (یک)

رتبه بندی علمی سازمانهای تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه1نام مرکزدانشگاه تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات93,970نویسنده اول61,916هم پژوهی57,185ژورنال116کنفرانس184
رتبه2نام مرکزدانشگاه پیام نور (همه مراکز)نوع مرکزپیام نورتعداد مقالات78,469نویسنده اول56,205هم پژوهی44,037ژورنال19کنفرانس42
رتبه3نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات45,166نویسنده اول30,541هم پژوهی40,592ژورنال38کنفرانس19
رتبه4نام مرکزدانشگاه تربیت مدرسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات40,298نویسنده اول26,361هم پژوهی26,294ژورنال30کنفرانس57
رتبه5نام مرکزدانشگاه فردوسی مشهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات38,517نویسنده اول27,438هم پژوهی19,225ژورنال50کنفرانس116
رتبه6نام مرکزدانشگاه شهید بهشتینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات30,698نویسنده اول20,465هم پژوهی18,828ژورنال42کنفرانس53
رتبه7نام مرکزدانشگاه تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات28,599نویسنده اول19,925هم پژوهی15,243ژورنال40کنفرانس43
رتبه8نام مرکزدانشگاه فرهنگیاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات26,372نویسنده اول20,664هم پژوهی10,145ژورنال13کنفرانس64
رتبه9نام مرکزدانشگاه علم و صنعت ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,983نویسنده اول18,417هم پژوهی13,089ژورنال13کنفرانس92
رتبه10نام مرکزدانشگاه شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,625نویسنده اول18,056هم پژوهی12,388ژورنال21کنفرانس48
رتبه11نام مرکزدانشگاه علامه طباطبائینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات25,064نویسنده اول16,968هم پژوهی15,445ژورنال55کنفرانس20
رتبه12نام مرکزدانشگاه اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,201نویسنده اول16,737هم پژوهی12,687ژورنال44کنفرانس40
رتبه13نام مرکزدانشگاه صنعتی امیرکبیرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات24,002نویسنده اول16,220هم پژوهی12,411ژورنال3کنفرانس64
رتبه14نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات21,564نویسنده اول14,595هم پژوهی14,660ژورنال27کنفرانس6
رتبه15نام مرکزدانشگاه شهید چمران اهوازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات20,761نویسنده اول13,812هم پژوهی10,914ژورنال23کنفرانس64
رتبه16نام مرکزدانشگاه شهید باهنر کرماننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات20,672نویسنده اول14,411هم پژوهی9,664ژورنال19کنفرانس57
رتبه17نام مرکزدانشگاه محقق اردبیلینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات18,253نویسنده اول14,240هم پژوهی8,375ژورنال16کنفرانس63
رتبه18نام مرکزدانشگاه ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,873نویسنده اول12,864هم پژوهی9,224ژورنال5کنفرانس11
رتبه19نام مرکزدانشگاه گیلاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,672نویسنده اول12,584هم پژوهی9,678ژورنال18کنفرانس29
رتبه20نام مرکزدانشگاه خوارزمینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات17,554نویسنده اول11,474هم پژوهی12,534ژورنال22کنفرانس25
رتبه21نام مرکزدانشگاه یزدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,897نویسنده اول12,571هم پژوهی8,066ژورنال11کنفرانس39
رتبه22نام مرکزدانشگاه صنعتی شریفنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات16,126نویسنده اول10,843هم پژوهی8,274ژورنال6کنفرانس114
رتبه23نام مرکزدانشگاه صنعتی اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات15,969نویسنده اول10,621هم پژوهی7,582ژورنال10کنفرانس44
رتبه24نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات15,614نویسنده اول11,494هم پژوهی8,970ژورنال9کنفرانس9
رتبه25نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات14,536نویسنده اول9,694هم پژوهی10,535ژورنال10کنفرانس7
رتبه26نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات14,032نویسنده اول10,596هم پژوهی7,904ژورنال19کنفرانس46
رتبه27نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوازنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات13,934نویسنده اول10,553هم پژوهی8,707ژورنال9کنفرانس19
رتبه28نام مرکزدانشگاه سیستان و بلوچستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,572نویسنده اول9,926هم پژوهی6,896ژورنال27کنفرانس51
رتبه29نام مرکزدانشگاه مازندراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,342نویسنده اول9,631هم پژوهی7,622ژورنال14کنفرانس19
رتبه30نام مرکزدانشگاه بوعلی سینانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات13,053نویسنده اول9,581هم پژوهی6,714ژورنال2کنفرانس21
رتبه31نام مرکزدانشگاه رازینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,759نویسنده اول9,143هم پژوهی6,221ژورنال12کنفرانس18
رتبه32نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,345نویسنده اول9,470هم پژوهی6,883ژورنال6کنفرانس31
رتبه33نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات12,331نویسنده اول6,476هم پژوهی11,584ژورنال31کنفرانس56
رتبه34نام مرکزدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات12,310نویسنده اول8,327هم پژوهی6,442ژورنال6کنفرانس27
رتبه35نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات12,095نویسنده اول8,977هم پژوهی7,646ژورنال8کنفرانس18
رتبه36نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11,975نویسنده اول8,323هم پژوهی6,787ژورنال8کنفرانس20
رتبه37نام مرکزدانشگاه سمناننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,372نویسنده اول8,656هم پژوهی5,687ژورنال12کنفرانس21
رتبه38نام مرکزدانشگاه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات11,276نویسنده اول8,331هم پژوهی5,826ژورنال4کنفرانس22
رتبه39نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات11,209نویسنده اول7,727هم پژوهی8,358ژورنال13کنفرانس10
رتبه40نام مرکزدانشگاه صنعتی مالک اشترنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,811نویسنده اول7,378هم پژوهی6,121ژورنال5کنفرانس31
رتبه41نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی مشهدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات10,610نویسنده اول7,668هم پژوهی5,897ژورنال30کنفرانس39
رتبه42نام مرکزدانشگاه بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,551نویسنده اول7,880هم پژوهی5,030ژورنال21کنفرانس40
رتبه43نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات10,524نویسنده اول6,984هم پژوهی8,415ژورنال9کنفرانس2
رتبه44نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات10,328نویسنده اول6,529هم پژوهی6,122ژورنال13کنفرانس12
رتبه45نام مرکزدانشگاه صنعتی شاهرودنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,775نویسنده اول7,183هم پژوهی5,106ژورنال9کنفرانس23
رتبه46نام مرکزدانشگاه الزهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,644نویسنده اول7,017هم پژوهی5,480ژورنال25کنفرانس21
رتبه47نام مرکزدانشگاه شهرکردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,315نویسنده اول6,932هم پژوهی4,432ژورنال8کنفرانس26
رتبه48نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات9,171نویسنده اول6,434هم پژوهی5,395ژورنال8کنفرانس8
رتبه49نام مرکزدانشگاه بین المللی امام خمینینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات9,142نویسنده اول6,549هم پژوهی4,936ژورنال20کنفرانس22
رتبه50نام مرکزدانشگاه لرستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,970نویسنده اول6,549هم پژوهی5,393ژورنال11کنفرانس8
رتبه51نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,960نویسنده اول6,831هم پژوهی4,737ژورنال1کنفرانس15
رتبه52نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان)نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,901نویسنده اول6,761هم پژوهی5,019ژورنال4کنفرانس5
رتبه53نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,724نویسنده اول6,781هم پژوهی5,045ژورنال5کنفرانس30
رتبه54نام مرکزدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,607نویسنده اول5,910هم پژوهی4,576ژورنال8کنفرانس16
رتبه55نام مرکزدانشگاه کاشاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,566نویسنده اول6,453هم پژوهی3,979ژورنال12کنفرانس12
رتبه56نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات8,369نویسنده اول5,776هم پژوهی5,500ژورنال8کنفرانس4
رتبه57نام مرکزدانشگاه زابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات8,340نویسنده اول6,254هم پژوهی4,485ژورنال3کنفرانس12
رتبه58نام مرکزجهاد دانشگاهینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات8,201نویسنده اول5,058هم پژوهی6,089ژورنال15کنفرانس61
رتبه59نام مرکزدانشگاه جامع علمی کاربردینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات8,172نویسنده اول5,066هم پژوهی5,936ژورنال5کنفرانس48
رتبه60نام مرکزدانشگاه قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,846نویسنده اول5,603هم پژوهی4,268ژورنال11کنفرانس6
رتبه61نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات7,615نویسنده اول5,283هم پژوهی4,962ژورنال3کنفرانس5
رتبه62نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات7,563نویسنده اول4,244هم پژوهی7,053ژورنال24کنفرانس49
رتبه63نام مرکزدانشگاه فنی و حرفه اینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,493نویسنده اول5,638هم پژوهی3,630ژورنال3کنفرانس33
رتبه64نام مرکزدانشگاه کردستان نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,492نویسنده اول5,148هم پژوهی4,341ژورنال15کنفرانس29
رتبه65نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات7,272نویسنده اول4,575هم پژوهی5,175ژورنال9کنفرانس24
رتبه66نام مرکزدانشگاه جامع امام حسیننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات7,170نویسنده اول5,088هم پژوهی4,009ژورنال35کنفرانس20
رتبه67نام مرکزدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,885نویسنده اول4,971هم پژوهی3,477ژورنال2کنفرانس12
رتبه68نام مرکزدانشگاه شاهدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,850نویسنده اول4,621هم پژوهی4,519ژورنال13کنفرانس4
رتبه69نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,824نویسنده اول4,709هم پژوهی4,427ژورنال11کنفرانس2
رتبه70نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,791نویسنده اول4,815هم پژوهی4,252ژورنال1کنفرانس10
رتبه71نام مرکزدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات6,734نویسنده اول4,809هم پژوهی3,607ژورنال8کنفرانس31
رتبه72نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ایراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات6,334نویسنده اول3,347هم پژوهی6,443ژورنال11کنفرانس31
رتبه73نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,247نویسنده اول4,615هم پژوهی3,363ژورنال2کنفرانس7
رتبه74نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات6,001نویسنده اول4,483هم پژوهی3,807ژورنال4کنفرانس11
رتبه75نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سارینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,863نویسنده اول4,171هم پژوهی3,989ژورنال3کنفرانس1
رتبه76نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد همداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,767نویسنده اول4,222هم پژوهی3,447ژورنال3کنفرانس10
رتبه77نام مرکزدانشگاه حکیم سبزوارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,666نویسنده اول4,118هم پژوهی2,729ژورنال5کنفرانس13
رتبه78نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,648نویسنده اول4,066هم پژوهی3,973ژورنال3کنفرانس2
رتبه79نام مرکزدانشگاه ایلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,578نویسنده اول3,806هم پژوهی3,497ژورنال5کنفرانس4
رتبه80نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر رینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,502نویسنده اول3,916هم پژوهی3,348ژورنال5کنفرانس12
رتبه81نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,298نویسنده اول3,467هم پژوهی3,796ژورنال5کنفرانس3
رتبه82نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,259نویسنده اول4,044هم پژوهی3,335ژورنال5کنفرانس4
رتبه83نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,193نویسنده اول3,839هم پژوهی2,992ژورنال1کنفرانس26
رتبه84نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,193نویسنده اول3,998هم پژوهی3,101ژورنال3کنفرانس5
رتبه85نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفولنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,122نویسنده اول3,680هم پژوهی3,363ژورنال2کنفرانس14
رتبه86نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات5,025نویسنده اول3,680هم پژوهی2,431ژورنال3کنفرانس3
رتبه87نام مرکزدانشگاه اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات5,011نویسنده اول3,596هم پژوهی2,659ژورنال12کنفرانس8
رتبه88نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سمناننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,962نویسنده اول3,825هم پژوهی2,571ژورنال3کنفرانس9
رتبه89نام مرکزدانشگاه صنعتی سهندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,763نویسنده اول3,596هم پژوهی1,873ژورنال1کنفرانس10
رتبه90نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,758نویسنده اول3,616هم پژوهی3,244ژورنال2کنفرانس14
رتبه91نام مرکزدانشگاه هرمزگاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,627نویسنده اول3,097هم پژوهی3,298ژورنال2کنفرانس13
رتبه92نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,627نویسنده اول2,829هم پژوهی3,453ژورنال1کنفرانس5
رتبه93نام مرکزدانشگاه شهید مدنی آذربایجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,611نویسنده اول3,333هم پژوهی2,474ژورنال4کنفرانس26
رتبه94نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشترنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,495نویسنده اول3,113هم پژوهی2,870ژورنال6کنفرانس6
رتبه95نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,490نویسنده اول2,943هم پژوهی3,106ژورنال6کنفرانس12
رتبه96نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,458نویسنده اول2,713هم پژوهی3,546ژورنال6کنفرانس9
رتبه97نام مرکزدانشگاه خلیج فارسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,457نویسنده اول3,112هم پژوهی2,361ژورنال0کنفرانس8
رتبه98نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات4,457نویسنده اول3,096هم پژوهی3,159ژورنال22کنفرانس6
رتبه99نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,453نویسنده اول3,416هم پژوهی2,760ژورنال1کنفرانس2
رتبه100نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,444نویسنده اول3,229هم پژوهی2,711ژورنال2کنفرانس2
رتبه101نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,416نویسنده اول3,329هم پژوهی2,466ژورنال1کنفرانس3
رتبه102نام مرکزدانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,357نویسنده اول3,083هم پژوهی1,839ژورنال1کنفرانس10
رتبه103نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,286نویسنده اول3,152هم پژوهی2,974ژورنال1کنفرانس2
رتبه104نام مرکزدانشگاه یاسوجنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات4,228نویسنده اول2,781هم پژوهی2,387ژورنال3کنفرانس13
رتبه105نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,084نویسنده اول2,904هم پژوهی2,643ژورنال4کنفرانس15
رتبه106نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات4,067نویسنده اول3,016هم پژوهی2,481ژورنال0کنفرانس0
رتبه107نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,985نویسنده اول2,888هم پژوهی2,593ژورنال16کنفرانس7
رتبه108نام مرکزدانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,932نویسنده اول2,864هم پژوهی2,133ژورنال0کنفرانس2
رتبه109نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,866نویسنده اول2,618هم پژوهی2,710ژورنال5کنفرانس2
رتبه110نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,825نویسنده اول2,543هم پژوهی2,670ژورنال3کنفرانس22
رتبه111نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,753نویسنده اول2,455هم پژوهی2,561ژورنال3کنفرانس5
رتبه112نام مرکزدانشگاه امام صادقنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,730نویسنده اول2,776هم پژوهی1,754ژورنال19کنفرانس12
رتبه113نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,701نویسنده اول2,801هم پژوهی2,193ژورنال1کنفرانس11
رتبه114نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,688نویسنده اول2,793هم پژوهی2,287ژورنال2کنفرانس2
رتبه115نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,654نویسنده اول2,719هم پژوهی2,325ژورنال2کنفرانس3
رتبه116نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتولنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,648نویسنده اول2,804هم پژوهی1,859ژورنال6کنفرانس31
رتبه117نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,632نویسنده اول2,799هم پژوهی1,718ژورنال1کنفرانس23
رتبه118نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,539نویسنده اول2,803هم پژوهی2,194ژورنال2کنفرانس10
رتبه119نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,525نویسنده اول2,491هم پژوهی2,322ژورنال1کنفرانس3
رتبه120نام مرکزدانشگاه گلستاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,443نویسنده اول2,042هم پژوهی2,370ژورنال3کنفرانس8
رتبه121نام مرکزسازمان انرژی اتمینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات3,423نویسنده اول1,845هم پژوهی2,531ژورنال1کنفرانس1
رتبه122نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,409نویسنده اول2,571هم پژوهی1,985ژورنال0کنفرانس4
رتبه123نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلامنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,384نویسنده اول2,336هم پژوهی2,197ژورنال0کنفرانس2
رتبه124نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,323نویسنده اول2,314هم پژوهی2,033ژورنال2کنفرانس5
رتبه125نام مرکزدانشگاه هنر اصفهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,261نویسنده اول2,299هم پژوهی1,848ژورنال3کنفرانس3
رتبه126نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,248نویسنده اول2,520هم پژوهی1,470ژورنال2کنفرانس6
رتبه127نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,205نویسنده اول2,219هم پژوهی1,995ژورنال4کنفرانس2
رتبه128نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,178نویسنده اول2,160هم پژوهی2,128ژورنال1کنفرانس10
رتبه129نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات3,087نویسنده اول2,242هم پژوهی1,963ژورنال4کنفرانس4
رتبه130نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارسنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,073نویسنده اول1,888هم پژوهی2,302ژورنال13کنفرانس31
رتبه131نام مرکزدانشگاه ملایرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات3,054نویسنده اول2,213هم پژوهی1,933ژورنال0کنفرانس7
رتبه132نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرماننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات3,035نویسنده اول1,788هم پژوهی2,668ژورنال10کنفرانس7
رتبه133نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,985نویسنده اول2,410هم پژوهی1,499ژورنال3کنفرانس16
رتبه134نام مرکزجامعه المصطفی العالمیهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,950نویسنده اول2,401هم پژوهی793ژورنال89کنفرانس2
رتبه135نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,849نویسنده اول2,051هم پژوهی2,011ژورنال1کنفرانس3
رتبه136نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,848نویسنده اول1,849هم پژوهی2,183ژورنال4کنفرانس6
رتبه137نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,830نویسنده اول2,087هم پژوهی2,191ژورنال0کنفرانس0
رتبه138نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,814نویسنده اول2,158هم پژوهی1,371ژورنال1کنفرانس13
رتبه139نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,793نویسنده اول1,497هم پژوهی2,553ژورنال19کنفرانس4
رتبه140نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,760نویسنده اول1,869هم پژوهی1,972ژورنال7کنفرانس0
رتبه141نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,698نویسنده اول2,178هم پژوهی1,623ژورنال2کنفرانس0
رتبه142نام مرکزدانشگاه امام رضانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,696نویسنده اول1,817هم پژوهی2,073ژورنال0کنفرانس7
رتبه143نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نورنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,692نویسنده اول1,942هم پژوهی1,692ژورنال1کنفرانس3
رتبه144نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شبسترنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,629نویسنده اول1,877هم پژوهی1,537ژورنال0کنفرانس3
رتبه145نام مرکزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,578نویسنده اول987هم پژوهی2,447ژورنال8کنفرانس2
رتبه146نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهابادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,513نویسنده اول1,877هم پژوهی1,283ژورنال0کنفرانس0
رتبه147نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,511نویسنده اول1,595هم پژوهی1,993ژورنال5کنفرانس3
رتبه148نام مرکزدانشگاه صنعتی شیرازنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,502نویسنده اول1,828هم پژوهی1,092ژورنال0کنفرانس4
رتبه149نام مرکزدانشگاه هنر اسلامی تبریزنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,474نویسنده اول1,984هم پژوهی1,059ژورنال3کنفرانس15
رتبه150نام مرکزپژوهشگاه صنعت نفتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,467نویسنده اول1,239هم پژوهی1,662ژورنال2کنفرانس1
رتبه151نام مرکزدانشگاه گنبد کاووسنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,440نویسنده اول1,889هم پژوهی1,295ژورنال4کنفرانس6
رتبه152نام مرکزپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,430نویسنده اول1,364هم پژوهی1,474ژورنال2کنفرانس11
رتبه153نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,415نویسنده اول1,793هم پژوهی1,351ژورنال0کنفرانس16
رتبه154نام مرکزپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,395نویسنده اول1,575هم پژوهی1,230ژورنال4کنفرانس7
رتبه155نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندراننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات2,390نویسنده اول1,648هم پژوهی1,537ژورنال6کنفرانس11
رتبه156نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بنابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,384نویسنده اول1,743هم پژوهی1,360ژورنال1کنفرانس5
رتبه157نام مرکزدانشگاه صنعت نفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,348نویسنده اول1,478هم پژوهی1,193ژورنال2کنفرانس7
رتبه158نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنوردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,310نویسنده اول1,681هم پژوهی1,495ژورنال1کنفرانس6
رتبه159نام مرکزموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,243نویسنده اول585هم پژوهی2,541ژورنال2کنفرانس0
رتبه160نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,242نویسنده اول1,159هم پژوهی1,900ژورنال1کنفرانس3
رتبه161نام مرکزدانشگاه مراغهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,220نویسنده اول1,568هم پژوهی1,299ژورنال2کنفرانس6
رتبه162نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,198نویسنده اول1,456هم پژوهی2,022ژورنال1کنفرانس4
رتبه163نام مرکزموسسه آموزش عالی آپادانا شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,195نویسنده اول1,951هم پژوهی684ژورنال15کنفرانس26
رتبه164نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قشمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,182نویسنده اول1,571هم پژوهی1,798ژورنال1کنفرانس0
رتبه165نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,167نویسنده اول1,568هم پژوهی1,184ژورنال2کنفرانس0
رتبه166نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوارنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,152نویسنده اول1,565هم پژوهی1,363ژورنال0کنفرانس1
رتبه167نام مرکزدانشگاه علم و فرهنگنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات2,144نویسنده اول1,520هم پژوهی1,531ژورنال7کنفرانس23
رتبه168نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,143نویسنده اول1,387هم پژوهی1,527ژورنال3کنفرانس1
رتبه169نام مرکزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزدارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات2,093نویسنده اول824هم پژوهی1,749ژورنال1کنفرانس3
رتبه170نام مرکزدانشگاه علوم و معارف قرآن کریمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,079نویسنده اول1,618هم پژوهی709ژورنال9کنفرانس11
رتبه171نام مرکزپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات2,066نویسنده اول1,635هم پژوهی902ژورنال43کنفرانس3
رتبه172نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,060نویسنده اول1,394هم پژوهی1,383ژورنال1کنفرانس7
رتبه173نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,038نویسنده اول1,415هم پژوهی1,512ژورنال1کنفرانس1
رتبه174نام مرکزدانشگاه دامغاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات2,032نویسنده اول1,509هم پژوهی1,027ژورنال4کنفرانس6
رتبه175نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات2,021نویسنده اول1,498هم پژوهی1,244ژورنال0کنفرانس3
رتبه176نام مرکزدانشگاه هنر تهراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,993نویسنده اول1,279هم پژوهی1,264ژورنال1کنفرانس2
رتبه177نام مرکزدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,970نویسنده اول1,060هم پژوهی1,883ژورنال3کنفرانس11
رتبه178نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,963نویسنده اول1,324هم پژوهی1,609ژورنال4کنفرانس3
رتبه179نام مرکزدانشگاه بجنوردنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,951نویسنده اول1,420هم پژوهی1,138ژورنال1کنفرانس6
رتبه180نام مرکزدانشگاه علم و هنر یزدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,930نویسنده اول1,289هم پژوهی1,386ژورنال1کنفرانس0
رتبه181نام مرکزپژوهشگاه مواد و انرژینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,918نویسنده اول1,331هم پژوهی1,090ژورنال4کنفرانس9
رتبه182نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کازروننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,918نویسنده اول1,395هم پژوهی1,108ژورنال1کنفرانس10
رتبه183نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,896نویسنده اول1,516هم پژوهی1,001ژورنال0کنفرانس0
رتبه184نام مرکزدانشگاه جیرفتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,877نویسنده اول1,380هم پژوهی1,134ژورنال0کنفرانس13
رتبه185نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,859نویسنده اول1,165هم پژوهی1,442ژورنال4کنفرانس6
رتبه186نام مرکزسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,852نویسنده اول961هم پژوهی1,399ژورنال6کنفرانس6
رتبه187نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,849نویسنده اول1,108هم پژوهی1,353ژورنال0کنفرانس2
رتبه188نام مرکزدانشگاه اردکاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,837نویسنده اول1,391هم پژوهی1,052ژورنال1کنفرانس2
رتبه189نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,833نویسنده اول1,293هم پژوهی993ژورنال0کنفرانس13
رتبه190نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,814نویسنده اول1,393هم پژوهی996ژورنال4کنفرانس2
رتبه191نام مرکزپژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجانوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,771نویسنده اول1,075هم پژوهی1,239ژورنال2کنفرانس0
رتبه192نام مرکزدانشکده محیط زیستنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,759نویسنده اول1,034هم پژوهی1,264ژورنال0کنفرانس3
رتبه193نام مرکزدانشگاه عالی دفاع ملینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,746نویسنده اول1,104هم پژوهی1,342ژورنال13کنفرانس1
رتبه194نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خمیننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,739نویسنده اول1,350هم پژوهی1,039ژورنال0کنفرانس6
رتبه195نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,738نویسنده اول1,366هم پژوهی850ژورنال2کنفرانس1
رتبه196نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,720نویسنده اول1,295هم پژوهی997ژورنال3کنفرانس5
رتبه197نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد میانهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,718نویسنده اول1,528هم پژوهی825ژورنال1کنفرانس7
رتبه198نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کیشنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,718نویسنده اول1,322هم پژوهی1,711ژورنال0کنفرانس0
رتبه199نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی شهرکردنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,706نویسنده اول1,079هم پژوهی1,420ژورنال5کنفرانس1
رتبه200نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,662نویسنده اول1,158هم پژوهی1,011ژورنال0کنفرانس0
رتبه201نام مرکزدانشگاه شمالنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,653نویسنده اول1,042هم پژوهی1,152ژورنال0کنفرانس3
رتبه202نام مرکزدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,644نویسنده اول1,175هم پژوهی1,000ژورنال1کنفرانس6
رتبه203نام مرکزدانشگاه آیت ا... العظمی بروجردینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,640نویسنده اول1,167هم پژوهی858ژورنال1کنفرانس9
رتبه204نام مرکزپژوهشگاه نیرونوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,636نویسنده اول1,246هم پژوهی660ژورنال2کنفرانس13
رتبه205نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,633نویسنده اول1,057هم پژوهی1,169ژورنال5کنفرانس7
رتبه206نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساراننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,627نویسنده اول1,110هم پژوهی881ژورنال0کنفرانس6
رتبه207نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی کاشاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,595نویسنده اول1,181هم پژوهی974ژورنال3کنفرانس3
رتبه208نام مرکزموسسه تحقیقات خاک و آبنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,586نویسنده اول541هم پژوهی1,703ژورنال4کنفرانس3
رتبه209نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی ارتشنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,566نویسنده اول1,102هم پژوهی1,053ژورنال8کنفرانس9
رتبه210نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,556نویسنده اول1,130هم پژوهی845ژورنال2کنفرانس2
رتبه211نام مرکزدانشگاه صنعتی ارومیهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,553نویسنده اول1,135هم پژوهی891ژورنال0کنفرانس0
رتبه212نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,521نویسنده اول1,106هم پژوهی902ژورنال1کنفرانس2
رتبه213نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,500نویسنده اول1,025هم پژوهی1,134ژورنال6کنفرانس6
رتبه214نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی بیرجندنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,491نویسنده اول946هم پژوهی1,190ژورنال3کنفرانس2
رتبه215نام مرکزموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,484نویسنده اول890هم پژوهی1,100ژورنال2کنفرانس2
رتبه216نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,465نویسنده اول766هم پژوهی1,424ژورنال0کنفرانس0
رتبه217نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پرندنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,452نویسنده اول982هم پژوهی925ژورنال1کنفرانس2
رتبه218نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,450نویسنده اول1,011هم پژوهی1,030ژورنال1کنفرانس7
رتبه219نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی زنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,445نویسنده اول929هم پژوهی1,172ژورنال4کنفرانس5
رتبه220نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد استهباننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,438نویسنده اول1,073هم پژوهی859ژورنال0کنفرانس2
رتبه221نام مرکزدانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,428نویسنده اول865هم پژوهی1,028ژورنال4کنفرانس4
رتبه222نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,423نویسنده اول866هم پژوهی1,049ژورنال5کنفرانس8
رتبه223نام مرکزدانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,421نویسنده اول1,059هم پژوهی617ژورنال0کنفرانس6
رتبه224نام مرکزدانشگاه علوم و فنون مازندراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,410نویسنده اول1,036هم پژوهی994ژورنال0کنفرانس5
رتبه225نام مرکزدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,405نویسنده اول1,127هم پژوهی598ژورنال2کنفرانس3
رتبه226نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,386نویسنده اول982هم پژوهی929ژورنال0کنفرانس2
رتبه227نام مرکزدانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,372نویسنده اول1,014هم پژوهی810ژورنال0کنفرانس2
رتبه228نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,370نویسنده اول851هم پژوهی961ژورنال1کنفرانس3
رتبه229نام مرکزدانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,369نویسنده اول936هم پژوهی726ژورنال0کنفرانس4
رتبه230نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,363نویسنده اول953هم پژوهی1,051ژورنال1کنفرانس1
رتبه231نام مرکزدانشگاه ادیان و مذاهبنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,353نویسنده اول1,005هم پژوهی655ژورنال16کنفرانس0
رتبه232نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی البرزنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,350نویسنده اول884هم پژوهی1,051ژورنال2کنفرانس7
رتبه233نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد لامردنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,332نویسنده اول1,066هم پژوهی583ژورنال2کنفرانس1
رتبه234نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,330نویسنده اول776هم پژوهی1,200ژورنال5کنفرانس5
رتبه235نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قزویننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,293نویسنده اول885هم پژوهی935ژورنال1کنفرانس4
رتبه236نام مرکزپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناورینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,276نویسنده اول595هم پژوهی1,211ژورنال2کنفرانس3
رتبه237نام مرکزموسسه آموزش عالی خاوراننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,272نویسنده اول782هم پژوهی770ژورنال0کنفرانس35
رتبه238نام مرکزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,272نویسنده اول415هم پژوهی1,354ژورنال3کنفرانس0
رتبه239نام مرکزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,265نویسنده اول464هم پژوهی1,248ژورنال1کنفرانس12
رتبه240نام مرکزموسسه آموزش عالی روزبهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات1,255نویسنده اول963هم پژوهی737ژورنال0کنفرانس2
رتبه241نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,232نویسنده اول849هم پژوهی764ژورنال1کنفرانس0
رتبه242نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فسانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,225نویسنده اول885هم پژوهی752ژورنال1کنفرانس1
رتبه243نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,183نویسنده اول610هم پژوهی997ژورنال0کنفرانس1
رتبه244نام مرکزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,170نویسنده اول439هم پژوهی1,127ژورنال3کنفرانس2
رتبه245نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,161نویسنده اول736هم پژوهی914ژورنال1کنفرانس3
رتبه246نام مرکزانستیتو پاستور ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات1,146نویسنده اول403هم پژوهی1,256ژورنال3کنفرانس1
رتبه247نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آباداننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,128نویسنده اول743هم پژوهی757ژورنال0کنفرانس0
رتبه248نام مرکزدانشگاه میبدنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,113نویسنده اول706هم پژوهی842ژورنال1کنفرانس0
رتبه249نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,106نویسنده اول836هم پژوهی752ژورنال0کنفرانس0
رتبه250نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,104نویسنده اول802هم پژوهی688ژورنال0کنفرانس1
رتبه251نام مرکزپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,093نویسنده اول279هم پژوهی1,235ژورنال0کنفرانس0
رتبه252نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,069نویسنده اول705هم پژوهی760ژورنال0کنفرانس5
رتبه253نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد محلاتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات1,066نویسنده اول818هم پژوهی752ژورنال1کنفرانس3
رتبه254نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,056نویسنده اول683هم پژوهی886ژورنال5کنفرانس1
رتبه255نام مرکزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,050نویسنده اول511هم پژوهی889ژورنال1کنفرانس0
رتبه256نام مرکزدانشگاه صنعتی قمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,032نویسنده اول711هم پژوهی564ژورنال2کنفرانس3
رتبه257نام مرکزدانشگاه ولایتنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات1,027نویسنده اول738هم پژوهی573ژورنال1کنفرانس1
رتبه258نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,018نویسنده اول623هم پژوهی907ژورنال0کنفرانس2
رتبه259نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلامنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات1,008نویسنده اول544هم پژوهی1,059ژورنال2کنفرانس8
رتبه260نام مرکزمؤسسه تحقیقات برنج کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,006نویسنده اول316هم پژوهی1,020ژورنال0کنفرانس0
رتبه261نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات1,001نویسنده اول595هم پژوهی818ژورنال0کنفرانس1
رتبه262نام مرکزدانشگاه مفیدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات994نویسنده اول655هم پژوهی548ژورنال7کنفرانس1
رتبه263نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات994نویسنده اول672هم پژوهی616ژورنال1کنفرانس7
رتبه264نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی گنابادنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات972نویسنده اول667هم پژوهی828ژورنال2کنفرانس5
رتبه265نام مرکزدانشگاه صنعتی اراکنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات963نویسنده اول725هم پژوهی465ژورنال0کنفرانس9
رتبه266نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندراننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات963نویسنده اول478هم پژوهی835ژورنال0کنفرانس0
رتبه267نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جامنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات954نویسنده اول618هم پژوهی659ژورنال0کنفرانس3
رتبه268نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی رفسنجاننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات948نویسنده اول633هم پژوهی679ژورنال3کنفرانس2
رتبه269نام مرکزمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات941نویسنده اول497هم پژوهی677ژورنال3کنفرانس20
رتبه270نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات941نویسنده اول699هم پژوهی548ژورنال0کنفرانس6
رتبه271نام مرکزدانشگاه افسری امام علینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات940نویسنده اول583هم پژوهی764ژورنال1کنفرانس3
رتبه272نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات934نویسنده اول433هم پژوهی887ژورنال0کنفرانس2
رتبه273نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات933نویسنده اول684هم پژوهی648ژورنال2کنفرانس1
رتبه274نام مرکزدانشگاه صنعتی سیرجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات930نویسنده اول723هم پژوهی423ژورنال0کنفرانس0
رتبه275نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات923نویسنده اول617هم پژوهی869ژورنال0کنفرانس0
رتبه276نام مرکزدانشگاه صنعتی سجادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات918نویسنده اول663هم پژوهی494ژورنال0کنفرانس6
رتبه277نام مرکزدانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلامنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات917نویسنده اول700هم پژوهی356ژورنال12کنفرانس20
رتبه278نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اراکنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات913نویسنده اول529هم پژوهی907ژورنال3کنفرانس1
رتبه279نام مرکزدانشگاه شهید اشرفی اصفهانینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات912نویسنده اول613هم پژوهی553ژورنال0کنفرانس6
رتبه280نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بمنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات904نویسنده اول680هم پژوهی419ژورنال0کنفرانس0
رتبه281نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات889نویسنده اول620هم پژوهی626ژورنال0کنفرانس13
رتبه282نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات889نویسنده اول661هم پژوهی618ژورنال0کنفرانس0
رتبه283نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات860نویسنده اول559هم پژوهی541ژورنال1کنفرانس1
رتبه284نام مرکزدانشگاه تربت حیدریهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات856نویسنده اول625هم پژوهی507ژورنال2کنفرانس26
رتبه285نام مرکزدانشگاه صدا و سیمانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات854نویسنده اول625هم پژوهی412ژورنال2کنفرانس3
رتبه286نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات854نویسنده اول536هم پژوهی707ژورنال0کنفرانس0
رتبه287نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات851نویسنده اول615هم پژوهی595ژورنال0کنفرانس0
رتبه288نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیلنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات849نویسنده اول399هم پژوهی805ژورنال0کنفرانس0
رتبه289نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی سبزوارنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات849نویسنده اول525هم پژوهی758ژورنال1کنفرانس4
رتبه290نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات846نویسنده اول600هم پژوهی535ژورنال1کنفرانس0
رتبه291نام مرکزسازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استانداردنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات846نویسنده اول538هم پژوهی531ژورنال0کنفرانس0
رتبه292نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد قایناتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات843نویسنده اول593هم پژوهی561ژورنال0کنفرانس2
رتبه293نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرواننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات838نویسنده اول602هم پژوهی547ژورنال0کنفرانس3
رتبه294نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد گنابادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات834نویسنده اول614هم پژوهی451ژورنال1کنفرانس6
رتبه295نام مرکزدانشگاه صنعتی بیرجندنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات833نویسنده اول598هم پژوهی476ژورنال0کنفرانس0
رتبه296نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات828نویسنده اول551هم پژوهی514ژورنال0کنفرانس0
رتبه297نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات828نویسنده اول669هم پژوهی313ژورنال0کنفرانس2
رتبه298نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی اردبیلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات826نویسنده اول477هم پژوهی740ژورنال2کنفرانس4
رتبه299نام مرکزدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارینوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات816نویسنده اول625هم پژوهی386ژورنال1کنفرانس0
رتبه300نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات812نویسنده اول495هم پژوهی610ژورنال0کنفرانس16
رتبه301نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی قمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات811نویسنده اول505هم پژوهی671ژورنال4کنفرانس1
رتبه302نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات806نویسنده اول348هم پژوهی714ژورنال0کنفرانس0
رتبه303نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخالنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات791نویسنده اول556هم پژوهی574ژورنال1کنفرانس1
رتبه304نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات775نویسنده اول524هم پژوهی535ژورنال0کنفرانس2
رتبه305نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیهنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات771نویسنده اول542هم پژوهی575ژورنال2کنفرانس3
رتبه306نام مرکزپژوهشگاه حوزه و دانشگاهنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات768نویسنده اول529هم پژوهی470ژورنال6کنفرانس1
رتبه307نام مرکزدانشگاه مهرالبرزنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات768نویسنده اول590هم پژوهی482ژورنال1کنفرانس1
رتبه308نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالینوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات761نویسنده اول427هم پژوهی746ژورنال1کنفرانس1
رتبه309نام مرکزموسسه تحقیقات آبنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات760نویسنده اول323هم پژوهی644ژورنال0کنفرانس2
رتبه310نام مرکزدانشگاه صنعتی همداننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات758نویسنده اول484هم پژوهی466ژورنال0کنفرانس0
رتبه311نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات758نویسنده اول537هم پژوهی523ژورنال2کنفرانس16
رتبه312نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیماننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات758نویسنده اول406هم پژوهی678ژورنال0کنفرانس0
رتبه313نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذهنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات757نویسنده اول417هم پژوهی575ژورنال0کنفرانس1
رتبه314نام مرکزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات756نویسنده اول365هم پژوهی643ژورنال1کنفرانس0
رتبه315نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرماننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات753نویسنده اول408هم پژوهی639ژورنال0کنفرانس0
رتبه316نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوسنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات747نویسنده اول493هم پژوهی528ژورنال0کنفرانس0
رتبه317نام مرکزدانشگاه باقرالعلومنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات745نویسنده اول525هم پژوهی344ژورنال1کنفرانس0
رتبه318نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دورودنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات743نویسنده اول553هم پژوهی406ژورنال0کنفرانس5
رتبه319نام مرکزپژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعاتنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات743نویسنده اول412هم پژوهی496ژورنال1کنفرانس3
رتبه320نام مرکزدانشگاه فسانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات738نویسنده اول480هم پژوهی543ژورنال0کنفرانس2
رتبه321نام مرکزدانشگاه تفرشنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات735نویسنده اول421هم پژوهی478ژورنال0کنفرانس0
رتبه322نام مرکزموسسه آموزش عالی زند شیرازنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات733نویسنده اول502هم پژوهی452ژورنال0کنفرانس5
رتبه323نام مرکزموسسه آموزش عالی اشراقنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات732نویسنده اول511هم پژوهی368ژورنال0کنفرانس1
رتبه324نام مرکزپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات723نویسنده اول617هم پژوهی152ژورنال19کنفرانس3
رتبه325نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرانوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات715نویسنده اول546هم پژوهی383ژورنال0کنفرانس0
رتبه326نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ناییننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات706نویسنده اول522هم پژوهی308ژورنال0کنفرانس4
رتبه327نام مرکزدانشگاه علوم اسلامی رضوینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات703نویسنده اول560هم پژوهی232ژورنال10کنفرانس0
رتبه328نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات700نویسنده اول367هم پژوهی699ژورنال0کنفرانس1
رتبه329نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات677نویسنده اول499هم پژوهی403ژورنال0کنفرانس3
رتبه330نام مرکزدانشگاه رجانوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات673نویسنده اول383هم پژوهی550ژورنال3کنفرانس0
رتبه331نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد زابلنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات656نویسنده اول391هم پژوهی434ژورنال0کنفرانس1
رتبه332نام مرکزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات652نویسنده اول220هم پژوهی698ژورنال0کنفرانس0
رتبه333نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات646نویسنده اول482هم پژوهی371ژورنال0کنفرانس0
رتبه334نام مرکزموسسه آموزش عالی مارلیک نوشهرنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات646نویسنده اول515هم پژوهی231ژورنال0کنفرانس0
رتبه335نام مرکزدانشگاه شیخ بهائی نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات631نویسنده اول518هم پژوهی243ژورنال1کنفرانس4
رتبه336نام مرکزدانشگاه قرآن و حدیثنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات631نویسنده اول432هم پژوهی344ژورنال3کنفرانس0
رتبه337نام مرکزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات630نویسنده اول309هم پژوهی587ژورنال1کنفرانس3
رتبه338نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیارینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات627نویسنده اول377هم پژوهی439ژورنال0کنفرانس0
رتبه339نام مرکزدانشگاه صنعتی کرمانشاهنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات627نویسنده اول422هم پژوهی371ژورنال0کنفرانس1
رتبه340نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات623نویسنده اول405هم پژوهی447ژورنال0کنفرانس2
رتبه341نام مرکزموسسه آموزش عالی باخترنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات623نویسنده اول407هم پژوهی375ژورنال0کنفرانس1
رتبه342نام مرکزپژوهشگاه رنگنوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات619نویسنده اول340هم پژوهی430ژورنال2کنفرانس6
رتبه343نام مرکزدانشگاه صنعتی قوچاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات619نویسنده اول443هم پژوهی305ژورنال0کنفرانس2
رتبه344نام مرکزدانشگاه خاتمنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات619نویسنده اول390هم پژوهی515ژورنال0کنفرانس2
رتبه345نام مرکزدانشگاه بنابنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات617نویسنده اول464هم پژوهی377ژورنال0کنفرانس1
رتبه346نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات603نویسنده اول439هم پژوهی462ژورنال0کنفرانس0
رتبه347نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات601نویسنده اول423هم پژوهی410ژورنال0کنفرانس0
رتبه348نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سرابنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات596نویسنده اول394هم پژوهی419ژورنال0کنفرانس0
رتبه349نام مرکزدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجاننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات591نویسنده اول369هم پژوهی368ژورنال0کنفرانس3
رتبه350نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همداننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات584نویسنده اول338هم پژوهی518ژورنال0کنفرانس1
رتبه351نام مرکزدانشگاه سورهنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات584نویسنده اول383هم پژوهی327ژورنال5کنفرانس3
رتبه352نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافقنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات580نویسنده اول446هم پژوهی391ژورنال0کنفرانس1
رتبه353نام مرکزدانشگاه حضرت معصومه (س)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات575نویسنده اول421هم پژوهی327ژورنال1کنفرانس2
رتبه354نام مرکزدانشگاه کوثرنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات575نویسنده اول427هم پژوهی302ژورنال1کنفرانس2
رتبه355نام مرکزدانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات575نویسنده اول428هم پژوهی361ژورنال0کنفرانس5
رتبه356نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد تفتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات574نویسنده اول377هم پژوهی422ژورنال0کنفرانس2
رتبه357نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات573نویسنده اول408هم پژوهی349ژورنال0کنفرانس0
رتبه358نام مرکزموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات571نویسنده اول362هم پژوهی370ژورنال1کنفرانس0
رتبه359نام مرکزدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آملنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات565نویسنده اول394هم پژوهی383ژورنال0کنفرانس6
رتبه360نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی یاسوجنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات565نویسنده اول299هم پژوهی577ژورنال0کنفرانس0
رتبه361نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات564نویسنده اول400هم پژوهی336ژورنال0کنفرانس3
رتبه362نام مرکزموسسه آموزش عالی فردوس مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات564نویسنده اول469هم پژوهی271ژورنال2کنفرانس8
رتبه363نام مرکزموسسه آموزش عالی طبری بابلنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات561نویسنده اول368هم پژوهی520ژورنال0کنفرانس0
رتبه364نام مرکزمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفرایننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات561نویسنده اول416هم پژوهی393ژورنال0کنفرانس11
رتبه365نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز نوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات560نویسنده اول485هم پژوهی321ژورنال0کنفرانس19
رتبه366نام مرکزدانشگاه جهرمنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات560نویسنده اول356هم پژوهی418ژورنال0کنفرانس0
رتبه367نام مرکزپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگرینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات559نویسنده اول298هم پژوهی338ژورنال1کنفرانس1
رتبه368نام مرکزمؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قندنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات553نویسنده اول255هم پژوهی491ژورنال1کنفرانس0
رتبه369نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرزنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات552نویسنده اول401هم پژوهی423ژورنال0کنفرانس2
رتبه370نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستاننوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات551نویسنده اول384هم پژوهی341ژورنال0کنفرانس7
رتبه371نام مرکزدانشگاه فرماندهی و ستاد آجانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات548نویسنده اول362هم پژوهی387ژورنال4کنفرانس0
رتبه372نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجاننوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات547نویسنده اول289هم پژوهی451ژورنال0کنفرانس0
رتبه373نام مرکزموسسه آموزش عالی فارابینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات545نویسنده اول358هم پژوهی287ژورنال0کنفرانس0
رتبه374نام مرکزدانشگاه خیامنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات542نویسنده اول398هم پژوهی342ژورنال0کنفرانس0
رتبه375نام مرکزمجتمع آموزش عالی گنابادنوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات542نویسنده اول378هم پژوهی357ژورنال1کنفرانس2
رتبه376نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات529نویسنده اول278هم پژوهی547ژورنال0کنفرانس0
رتبه377نام مرکزدانشگاه شهاب دانشنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات528نویسنده اول396هم پژوهی286ژورنال0کنفرانس1
رتبه378نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات527نویسنده اول376هم پژوهی298ژورنال0کنفرانس0
رتبه379نام مرکزمؤسسه تحقیقات علوم باغبانینوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات523نویسنده اول272هم پژوهی441ژورنال0کنفرانس0
رتبه380نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بافتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات518نویسنده اول343هم پژوهی407ژورنال0کنفرانس1
رتبه381نام مرکزموسسه آموزش عالی سراجنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات517نویسنده اول401هم پژوهی227ژورنال0کنفرانس1
رتبه382نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاءنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات515نویسنده اول307هم پژوهی426ژورنال0کنفرانس1
رتبه383نام مرکزسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات507نویسنده اول304هم پژوهی338ژورنال1کنفرانس0
رتبه384نام مرکزموسسه آموزش عالی شمس گنبدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات506نویسنده اول349هم پژوهی330ژورنال0کنفرانس0
رتبه385نام مرکزسازمان مدیریت صنعتینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات504نویسنده اول283هم پژوهی418ژورنال0کنفرانس4
رتبه386نام مرکزموسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهدنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات502نویسنده اول365هم پژوهی368ژورنال0کنفرانس2
رتبه387نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آبادنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات496نویسنده اول370هم پژوهی270ژورنال0کنفرانس0
رتبه388نام مرکزپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات495نویسنده اول238هم پژوهی423ژورنال1کنفرانس2
رتبه389نام مرکزموسسه آموزش عالی بینالودنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات495نویسنده اول358هم پژوهی284ژورنال0کنفرانس8
رتبه390نام مرکزموسسه آموزش عالی دانش پژوهاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات491نویسنده اول372هم پژوهی301ژورنال1کنفرانس17
رتبه391نام مرکزموسسه آموزش عالی کارنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات491نویسنده اول292هم پژوهی423ژورنال0کنفرانس1
رتبه392نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرودنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات490نویسنده اول282هم پژوهی433ژورنال2کنفرانس2
رتبه393نام مرکزموسسه آموزش عالی فروردیننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات489نویسنده اول361هم پژوهی253ژورنال0کنفرانس3
رتبه394نام مرکزدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)نوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات489نویسنده اول296هم پژوهی369ژورنال6کنفرانس0
رتبه395نام مرکزموسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبینوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات486نویسنده اول349هم پژوهی327ژورنال0کنفرانس0
رتبه396نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی جهرمنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات485نویسنده اول309هم پژوهی431ژورنال0کنفرانس2
رتبه397نام مرکزپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات482نویسنده اول380هم پژوهی198ژورنال3کنفرانس0
رتبه398نام مرکزموسسه آموزش عالی دیلماننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات479نویسنده اول338هم پژوهی417ژورنال0کنفرانس0
رتبه399نام مرکزپژوهشگاه فضایی ایراننوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات477نویسنده اول283هم پژوهی323ژورنال1کنفرانس0
رتبه400نام مرکزموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)نوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات473نویسنده اول352هم پژوهی199ژورنال19کنفرانس1
رتبه401نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات473نویسنده اول343هم پژوهی283ژورنال0کنفرانس0
رتبه402نام مرکزمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرانوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات472نویسنده اول361هم پژوهی250ژورنال0کنفرانس2
رتبه403نام مرکزدانشگاه صنایع و معادن ایراننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات471نویسنده اول326هم پژوهی398ژورنال0کنفرانس0
رتبه404نام مرکزدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلنوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات466نویسنده اول316هم پژوهی392ژورنال3کنفرانس1
رتبه405نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اماراتنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات461نویسنده اول366هم پژوهی589ژورنال0کنفرانس4
رتبه406نام مرکزموسسه آموزش عالی مهرآستاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات461نویسنده اول373هم پژوهی318ژورنال0کنفرانس4
رتبه407نام مرکزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاهنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات459نویسنده اول179هم پژوهی474ژورنال0کنفرانس0
رتبه408نام مرکزمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنوع مرکزسازمان تحقیقات کشاورزیتعداد مقالات459نویسنده اول261هم پژوهی378ژورنال0کنفرانس0
رتبه409نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچینوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات458نویسنده اول319هم پژوهی317ژورنال0کنفرانس4
رتبه410نام مرکزدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غربنوع مرکزAzad Universityتعداد مقالات458نویسنده اول260هم پژوهی340ژورنال0کنفرانس1
رتبه411نام مرکزدانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آباداننوع مرکزعلوم پزشکیتعداد مقالات458نویسنده اول269هم پژوهی494ژورنال1کنفرانس2
رتبه412نام مرکزمجتمع آموزش عالی سراواننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات458نویسنده اول350هم پژوهی254ژورنال0کنفرانس9
رتبه413نام مرکزدانشگاه سلمان فارسی کازروننوع مرکزدانشگاه دولتیتعداد مقالات453نویسنده اول363هم پژوهی230ژورنال0کنفرانس0
رتبه414نام مرکزپژوهشگاه هواشناسی و علوم جوینوع مرکزپژوهشگاه دولتیتعداد مقالات448نویسنده اول221هم پژوهی382ژورنال0کنفرانس5
رتبه415نام مرکزموسسه آموزش عالی امام جوادنوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات444نویسنده اول290هم پژوهی342ژورنال0کنفرانس0
رتبه416نام مرکزموسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات443نویسنده اول321هم پژوهی261ژورنال0کنفرانس2
رتبه417نام مرکزموسسه آموزش عالی آیندگاننوع مرکزموسسه غیرانتفاعیتعداد مقالات443نویسنده اول