کنفرانسهای برگزار شده انجمن گیاهان دارویی ایران

تاکنون 11 کنفرانس توسط انجمن گیاهان دارویی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن گیاهان دارویی ایران به صورت زیر است: