کنفرانسهای برگزار شده انجمن مدیریت دانش ایران

تاکنون 14 کنفرانس توسط انجمن مدیریت دانش ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن مدیریت دانش ایران به صورت زیر است: