کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

150

کل صفحات

922

درصد اصل مقالات

56.99999999999999%

کل استنادات

13

کل دریافت مقالات

2039

کل نمایش مقالات

122833

متوسط استناد مقاله

8.67

کل نویسندگان

373

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 3 دوره ثبت شده از کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

روز برگزاری: 30 خرداد 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391مجموعه مقالات کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات: 488
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 105259
تعداد دریافت مقاله: 2012
تعداد ارجاعات: 13

دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور

روز برگزاری: 28 مهر 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1400مجموعه مقالات دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور
پژوهشگران ارائه کننده: 124
تعداد کل مقالات: 47
تعداد کل صفحات: 150
تعداد مقاله کامل: 3
تعداد نمایش مقالات: 7442
تعداد دریافت مقاله: 6
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور کاربرد فناوری های پیشرفته در تصفیه آبهای غیرمتعارف برای مناطق تحت تنش آبی

پژوهشگران ارائه کننده: 109
تعداد کل مقالات: 53
تعداد کل صفحات: 284
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 10132
تعداد دریافت مقاله: 21
تعداد ارجاعات: 0