کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 150 مقالهکل صفحات: 922درصد اصل مقالات: 56.99999999999999%کل استنادات: 13کل دریافت مقالات: 1960کل نمایش مقالات: 103568متوسط استناد مقاله: 8.67کل نویسندگان: 373
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 3 دوره ثبت شده از کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

روز برگزاری: 30 خرداد 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه شهید بهشتی تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1391مجموعه مقالات کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
پژوهشگران ارائه کننده: 140
تعداد کل مقالات: 50
تعداد کل صفحات: 488
تعداد مقاله کامل: 50
تعداد نمایش مقالات: 95580
تعداد دریافت مقاله: 1936
تعداد ارجاعات: 13

دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور

روز برگزاری: 28 مهر 1393استان: تهرانشهر: تهرانHolders: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1400مجموعه مقالات دومین کنگره، کارگاه و نمایشگاه بین المللی نمک زدایی از آب های شور
پژوهشگران ارائه کننده: 124
تعداد کل مقالات: 47
تعداد کل صفحات: 150
تعداد مقاله کامل: 3
تعداد نمایش مقالات: 3730
تعداد دریافت مقاله: 6
تعداد ارجاعات: 0

سومین کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور کاربرد فناوری های پیشرفته در تصفیه آبهای غیرمتعارف برای مناطق تحت تنش آبی

پژوهشگران ارائه کننده: 109
تعداد کل مقالات: 53
تعداد کل صفحات: 284
تعداد مقاله کامل: 32
تعداد نمایش مقالات: 4258
تعداد دریافت مقاله: 18
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر سومین کنگره بین المللی نمک زدایی از آب شور کاربرد فناوری های پیشرفته در تصفیه آبهای غیرمتعارف برای مناطق تحت تنش آبی: (تعداد دریافت)