کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات: 5106 مقالهکل صفحات: 43063درصد اصل مقالات: 94%کل استنادات: 489کل دریافت مقالات: 92272کل نمایش مقالات: 7048202متوسط استناد مقاله: 9.58کل نویسندگان: 14621
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 8 دوره ثبت شده از کنگره ملی مهندسی شیمی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 2 مهر 1382استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1386مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1236
تعداد کل مقالات: 446
تعداد کل صفحات: 3579
تعداد مقاله کامل: 423
تعداد نمایش مقالات: 777188
تعداد دریافت مقاله: 10299
تعداد ارجاعات: 48

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 1 آبان 1383استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه علم و صنعت ایران تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1386مجموعه مقالات نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1448
تعداد کل مقالات: 533
تعداد کل صفحات: 5479
تعداد مقاله کامل: 532
تعداد نمایش مقالات: 1009614
تعداد دریافت مقاله: 11941
تعداد ارجاعات: 146

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 24 آبان 1384استان: سیستان و بلوچستانشهر: زاهدانHolders: دانشگاه سیستان و بلوچستان تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385مجموعه مقالات دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1697
تعداد کل مقالات: 608
تعداد کل صفحات: 7246
تعداد مقاله کامل: 602
تعداد نمایش مقالات: 1202969
تعداد دریافت مقاله: 16850
تعداد ارجاعات: 90

یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 7 آذر 1385استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1386مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1979
تعداد کل مقالات: 687
تعداد کل صفحات: 6501
تعداد مقاله کامل: 680
تعداد نمایش مقالات: 1303754
تعداد دریافت مقاله: 15706
تعداد ارجاعات: 85

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 29 مهر 1387استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزHolders: دانشگاه صنعتی سهند انجمن شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1387مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2410
تعداد کل مقالات: 824
تعداد کل صفحات: 8497
تعداد مقاله کامل: 818
تعداد نمایش مقالات: 1433740
تعداد دریافت مقاله: 18759
تعداد ارجاعات: 68

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 25 مهر 1391استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1391مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2868
تعداد کل مقالات: 961
تعداد کل صفحات: 5804
تعداد مقاله کامل: 841
تعداد نمایش مقالات: 1034665
تعداد دریافت مقاله: 15182
تعداد ارجاعات: 52

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 2 بهمن 1397استان: تهرانشهر: تهرانHolders: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2019
تعداد کل مقالات: 713
تعداد کل صفحات: 3735
تعداد مقاله کامل: 561
تعداد نمایش مقالات: 252947
تعداد دریافت مقاله: 3233
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 18 آبان 1400استان: خراسان رضویشهر: مشهدHolders: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن مهندسی شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400مجموعه مقالات هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 964
تعداد کل مقالات: 334
تعداد کل صفحات: 2222
تعداد مقاله کامل: 328
تعداد نمایش مقالات: 33325
تعداد دریافت مقاله: 302
تعداد ارجاعات: 0