کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

5107

کل صفحات

43068

درصد اصل مقالات

94%

کل استنادات

522

کل دریافت مقالات

94585

کل نمایش مقالات

7866956

متوسط استناد مقاله

10.22

کل نویسندگان

14625

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از کنگره ملی مهندسی شیمی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 2 مهر 1382استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1386مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1236
تعداد کل مقالات: 446
تعداد کل صفحات: 3579
تعداد مقاله کامل: 423
تعداد نمایش مقالات: 856118
تعداد دریافت مقاله: 10527
تعداد ارجاعات: 53

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 1 آبان 1383استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1386مجموعه مقالات نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1448
تعداد کل مقالات: 533
تعداد کل صفحات: 5479
تعداد مقاله کامل: 532
تعداد نمایش مقالات: 1098327
تعداد دریافت مقاله: 12178
تعداد ارجاعات: 161

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 29 مهر 1387استان: آذربایجان شرقیشهر: تبریزبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی سهند انجمن شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1387مجموعه مقالات دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2410
تعداد کل مقالات: 824
تعداد کل صفحات: 8497
تعداد مقاله کامل: 818
تعداد نمایش مقالات: 1568770
تعداد دریافت مقاله: 19100
تعداد ارجاعات: 71

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 25 مهر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1391مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2868
تعداد کل مقالات: 961
تعداد کل صفحات: 5804
تعداد مقاله کامل: 841
تعداد نمایش مقالات: 1162252
تعداد دریافت مقاله: 15430
تعداد ارجاعات: 52

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 2 بهمن 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 2023
تعداد کل مقالات: 714
تعداد کل صفحات: 3740
تعداد مقاله کامل: 562
تعداد نمایش مقالات: 363275
تعداد دریافت مقاله: 3616
تعداد ارجاعات: 0

هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

روز برگزاری: 18 آبان 1400استان: خراسان رضویشهر: مشهدبرگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد انجمن مهندسی شیمی ایران تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1400مجموعه مقالات هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 964
تعداد کل مقالات: 334
تعداد کل صفحات: 2222
تعداد مقاله کامل: 328
تعداد نمایش مقالات: 86248
تعداد دریافت مقاله: 567
تعداد ارجاعات: 0

بیست و دومین کنگره بین المللی شیمی انجمن شیمی ایران

روز برگزاری: 24 اردیبهشت 1403استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن شیمی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0