Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس های روشهای عددی در مهندسی

مرتب سازی با

2.

حوزه های تحت پوشش: روشهای عددی در مهندسی
تاریخ برگزاری: 15 اسفند 1397
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد, موسسه آموزش عالي صنعتي فولاد اصفهان
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1397/12/05
ثبت نام: 1397/12/14

3.

حوزه های تحت پوشش: روشهای عددی در مهندسی
تاریخ برگزاری: 16 شهریور 1391 تا 17 شهریور 1391
برگزار کننده: دانشگاه دامغان
شهر: دامغان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده
پذیرش مقاله: 1391/04/25
نتیجه مقاله: 1391/05/25

4.

حوزه های تحت پوشش: هواشناسی, روشهای عددی در مهندسی
تاریخ برگزاری: 24 آذر 1382
برگزار کننده: پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی, پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو, سازمان هواشناسي كشور
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

5.

حوزه های تحت پوشش: هواشناسی, روشهای عددی در مهندسی
تاریخ برگزاری: 17 مهر 1381
برگزار کننده: پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی, پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو, سازمان هواشناسي كشور
شهر: تهران
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

Support