آقای مهندس Reza Moallemi

Engineer Reza Moallemi

کارشناس دفتر فنی

Researcher ID: (107159)

2
1
1
4
2
4
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • برنامه ریزی فعالیت های علمی انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه بزرگمهر قائنات
 • عضو انجمن بتن ایران

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • دفتر فنی و مهندسی شرکت ایستاسازه جرون (1399-1399)
 • سابقه کار صنعتی در دفتر فنی پروژه رفع پانچ سیویل جنرال 3 پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت مهدسازان توس (1400-1401)
 • سابقه کار صنعتی در دفتر فنی پروژه فعالیت های سیویل شامل تکمیل و احداث سازه ، محوطه سازی ایستگاه میترینگ خارج از فنس پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس شرکت مهدسازان توس (1401-1401)
 • سابقه کار صنعتی در پروژه نفت ستاره خلیج فارس (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دانش آموخته برتر مهندسی عمران ورودی سال 1396 مقطع کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بزرگمهر قائنات ( امتیاز پذیرش استعداد های درخشان ) (1400)
 • دانشجوی برگزیده دانشگاه بزرگمهر قائنات مقاله علمی پژوهشی هفته ملی پژوهش و فناوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1399)

Workshops

 • دوره آموزشی اتوکد پیشرفته سه بعدی - انجمن شتابدهنده رهنشان دانشگاه صنعتی شریف (1401)
 • عمومی ایمنی و بهداشت (مقدماتی HSE) - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فني و بهداشت کار (1400)
 • دوره آموزشی Excel مهندسی - انجمن علمی مهندسی عمران خواجه نصیر (1400)
 • دوره آموزشی نرم افزار های عمران (Etabs & Safe) - معاونت فرهنگی و آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات (1399)