خانم دکتر Zahra Naghibi

Dr. Zahra Naghibi

Researcher ID: (108664)

7
2
1
1
3
2

Conference Papers

Books

  • کتاب ترویج معماری هوشمند در طراحی سینماها (سنجش و دانش) - 1396 - Persian
  • کتاب تاثیر عوامل پایدار در طراحی معماری مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی (سنجش و دانش) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری حرفه ای مهندسی معماری آزاد واحد نور

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (1401)
  • استاد نمونه جهت همکاری با انجمن هنر و معماری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس (1401)
  • مقام اول کرسی آزاد اندیشی استان مازندران (1400)