آقای دکتر yousef babazadeh

Dr. yousef babazadeh

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی

Researcher ID: (111092)

6
2
4
4
4
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی

Conference Papers

Journal Papers

 • بابازاده ،یوسف و قهرمانی درشگی،لیلا." پدیدار شناسی شاخص های آموزشگاهی موثر در بهبود شادکامی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سلماس در سال تحصیلی 99-98". فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های نوین در روانشناسی ( شاپا الکترونیکی: 2864-2717).جلد 1 ، شماره 4 , زمستان1399: 77-90 (1399)
 • بابازاده،یوسف. "بررسی عوامل مؤثر در عدم جذب فارغ التحصیلان رشته مدیریت آموزشی در مدیریت مدارس."فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، پیاپی ۳۷-۴۰ (بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ۱۳۸۳):231 -244 (1383)

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان سلماس (1397-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس مدعو دانشگاه پیام نور شوط (1393-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (1382-تاکنون)
 • سابقه تدریس در معلم و مدیر مدارس شهرستانهای شوط و سلماس (1372-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • معلم پژوهنده استانی (1388)
 • معلم پژوهنده استانی (1387)
 • مدیر نمونه استانی (1383)
 • مقام اول مسابقات علمی تربیت معلم (1372)

Workshops

 • مدرس پیشگیری از آسیب های اجتماعی - شهرستانهای ماکو- شوط - پلدشت و سلماس (1392)
 • مدرس آموزش خانواده - شهرستانهای ماکو- شوط - پلدشت و سلماس (1383)
 • مدرس استانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان از سال 1382 - شهرستانهای ماکو- شوط - پلدشت و سلماس (1382)
 • مدرس کارگاههای اقدام پژوهی ,درس پژوهی , جابربن حیان - شهرستانهای ماکو- شوط - پلدشت و سلماس (1382)