آقای دکتر Rasool Malakooti

Dr. Rasool Malakooti

عضو هیات علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (112635)

2
28
20
9
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب حقوق مدنی 8 (شفعه، وصیت و ارث) (انتشارات سروشگان) - 1402 - Persian
 • کتاب مجموعه مقالات حقوقي (انتشارات سروشگان) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق تجارت 2، شرکت های تجاری، (انتشارات سروشگان) - 1401 - Persian
 • کتاب حقوق مدنی (نکته، تست) (انتشارات سروشگان (چاپ دوم)) - 1400 - Persian
 • کتاب حقوق تجارت 4، ورشکستگی تاجر و تصفیه آن (انتشارات سروشگان) - 1400 - Persian
 • کتاب آیین دادرسی مدنی 3 (انتشارات خرسندی) - 1399 - Persian
 • کتاب اجرای احکام و اسناد مدنی (انتشارات سروشگان) - 1399 - Persian
 • کتاب حقوق مدنی 1،اشخاص و محجورین (انتشارات مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب حقوق تجارت 1، مفهوم تاجر، اعمال، نام و علائم تجاری (انتشارات مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب حقوق تجارت 3، اسناد تجاری (انتشارات مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب اصول فقه (انتشارات مجد) - 1398 - Persian
 • کتاب آیین دادرسی مدنی 1 (انتشارات سروشگان) - 1398 - Persian
 • کتاب آیین دادرسی مدنی 2 (انتشارات خرسندی) - 1398 - Persian
 • کتاب حقوق مدنی 3،قواعد عمومی قراردادها (انتشارات مجد) - 1397 - Persian
 • کتاب حقوق مدنی 4، ضمان قهری (انتشارات مجد) - 1397 - Persian
 • کتاب حقوق مدنی 2(اموال و مالکیت) (انتشارات مجد) - 1397 - Persian
 • کتاب حقوق مدنی 6(بیع، عاریه و اجاره) (انتشارات مجد) - 1397 - Persian
 • کتاب مسئولیت مدنی دولت (انتشارات مجد) - 1396 - Persian
 • کتاب مسئولیت مدنی در فضای سایبر (انتشارات مجد) - 1395 - Persian
 • کتاب نظام حقوقی طلب مشترک در ایران (انتشارات مجد) - 1395 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار (1396-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

 • وکیل پایه یک دادگستری (1388-تاکنون)
 • مشاور حقوقی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (وزارت راه و شهرسازی) (1394-1398)
 • مشاور حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) (1398-1400)
 • مدیرکل بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو (1400-1400)
 • مشاور حقوقی شرکت سرمایه گذاری منطقه آزاد تجاری کیش (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه حقوق تجارت بین الملل و جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد پردیس 1397 تا 1399 (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در قائم مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (1402)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور حقوقی شرکت راه آهن ایران (رجا) (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برگزیده 1397 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
 • رتبه دوم آزمون پذیرش کانون وکلای دادگستری