آقای دکتر Adel Shirazy

Dr. Adel Shirazy

فوق دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (115778)

29
2
6
3
3
2
40

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • SME
 • EAGE

ISI Papers

Conference Papers

Books

 • کتاب کانسارهای تالک (صفرتاصد) - 1398 - Persian
 • کتاب فلویوریت، از اکتشاف تا صنعت (صفرتاصد) - 1398 - Persian
 • کتاب سنجش از دور : تفکیک زون های دگرسانی مس پورفیری (صفرتاصد) - 1398 - Persian
 • کتاب بررسی های زمین‏ آماری و رفتارسنجی ژیوشیمیایی (صفرتاصد) - 1398 - Persian
 • کتاب گردشگری و ژیوتوریسم با محوریت ایران (صفرتاصد) - 1398 - Persian
 • کتاب گَچ، طلای سفید (از طبیعت تا صنعت) (صفرتاصد) - 1398 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

 • سرباز نخبه (1399)
 • باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (1398)
 • بنیاد ملی نخبگان (1397)