آقای دکتر Fouad Esmailghalo

Dr. Fouad Esmailghalo

دانشجوی دکتری در رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری وخط مشی دولتی

Researcher ID: (119238)

4
1
1
1
1
1

ISI Papers

  •  Esmailghalo.Fouad.organizational justice on Organizational Citizenship Behavior.2021.DUBAI

Researchs

  • اسماعیل قالو،فواد و محمدنظیر پرویز.نقش تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر طرح تحول نظام سلامت و بهداشت استان آذربایجان غربی:نشریه علمی مطالعات پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، مهاباد (1399)

Books

  • کتاب رویکردهای منابع انسانی (دانش پژوهان شریف یار/تهران) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری حرفه ای مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری وتصمیم گیری Urmia University1401-1404

سوابق شغلی و تخصصی

  • نیروی کارمندرسمی دانشگاه علوم پزشکی (1389-1417)