دکتر Nastooh Taheri Javan

Dr. Nastooh Taheri Javan

Assistant Professor

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14943)

14
1
1
4
2
1
36

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • Senior Member IEEE

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب اصول و مفاهیم سیستم عامل (پارسه) - 1386 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی تمام وقت، دانشگاه آزاد تهران (1388-1391)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی تمام وقت، دانشگاه امام خمینی قزوین، استادیار مهندسی کامپیوتر (1398-تاکنون)