آقای دکتر S. Alireza Feyzbakhsh

Dr. S. Alireza Feyzbakhsh

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176205)

8
3
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers