آقای Mahmoud Molabashi

Mahmoud Molabashi

دانشگاه علم و صنعت تهران- ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177512)

9
8
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers