آقای دکتر Hossein Mehrpour

Dr. Hossein Mehrpour

استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181247)

37
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers