آقای دکتر Pezhman Mirshokraei

Dr. Pezhman Mirshokraei

Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181288)

1
10
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers