شادروان آقای دکتر Kavous Seyed Emami

Dr. Kavous Seyed Emami

دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181797)

10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers