آقای دکتر Asghar Jafari Veldani

Dr. Asghar Jafari Veldani

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182066)

1
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers