آقای دکتر Mostafa Kavakebian

Dr. Mostafa Kavakebian

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182067)

9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers