آقای reza babaei ghazijahani

reza babaei ghazijahani

Researcher ID: (200450)

2
1
1
2
2

ISI Papers

Researchs

  • ارائه درس زبان تخصصی مهندسی عمران(مقطع کارشناسی) به روش یادگیری معکوس (1398)

Education

جوایز و افتخارات

  • تائیدیه ثبت اختراع توسط سازمان پژوهش (1401)
  • ثبت اختراع (1400)