آقای Seyyed MohammadReza RazaviNezhad

Seyyed MohammadReza RazaviNezhad

پژوهشگر مقطع دکتری رشته‌ی حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران

Researcher ID: (239827)

1
1
3
2
2

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارآموز بورسیه تصدی منصب قضاوت (1390-1395)
  • پذیرفته شده آزمون ورودی سال ۱۳۹۷ کانون وکلای مرکز (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • کسب رتبه ۸ آزمون مقطع دکتری رشته‌ی حقوق بین‌الملل عمومی (1402)
  • برترین پژوهشگر سال دانشگاه علوم قضایی تهران (1402)