آقای دکتر Saleh Aminyavari

Dr. Saleh Aminyavari

استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (253376)

26
4
1
1
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس (1388-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی (1399)