خانم دکتر Mahrokh Darabi

Dr. Mahrokh Darabi

Phd candidate of accounting

Researcher ID: (253464)

7
1
2

Conference Papers

Journal Papers

  • دارابی م., & رستمی جاز ح. (1400). تاثیر معاملات ارز دیجیتال بر ایجاد سویه های روانشناسی شناختی و ارائه ی راهکارهای محافظتی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 5(19), 1451-1472. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/1189 (1400) (1400)

Education