آقای مهندس javad shahrajabian

Engineer javad shahrajabian

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز

Researcher ID: (264763)

2
2
1

Education

جوایز و افتخارات

  • رتبه سوم مسابقات کشوری مکانیک سیالات (1396)