Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر Zeinab Khorrami

Dr. Zeinab Khorrami

Researcher ID: (264952)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Zeinab Khorrami

Zeinab Khorrami ISI Papers

Zeinab Khorrami Conference Papers

Zeinab Khorrami Journal Papers

  •  شبیه سازی بلند مدت فرایند رسوبگذاری در مخزن سد با استفاده از الگوریتم غیرکوپل (برپایی، صحت سنجی و آنالیز حساسیت مدل در مورد مطالعه ای مخزن سد زنوز) (1400)
  •  توسعه مدل عددی دوبعدی جریان و سه بعدی رسوب جهت شبیه سازی فرایند رسوبگذاری در سدهای تنظیمی (1400)
  •  معادلات دوبعدی حاکم برجریان دائمی فوق بحرانی روی تندآب سرریزها باهندسه های پیچید (1393)
create: 14 May 2021 - view 550
Support