آقای حجة الاسلام مصطفی صادقی کاشانی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

Researcher ID: (281948)

4
8
3
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

  • کتاب 5. شرح غم حسین(ع) ترجمه انتقادی بخش اصلی مقتل خوارزمی (جمکران قم) - 1388 - Persian
  • کتاب 4. کاشان در مسیر تشیع (بخشی از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاریخ تشیع کاشان) (مؤسسه شیعه شناسی قم) - 1386 - Persian
  • کتاب 3. تحليل تاريخى نشانه‏هاى ظهور (نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى قم) - 1385 - Persian

Teaching Experience

  • دانشیار (1382-1400)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه پژوهشی تاریخ تشیع و سیره اهل بیت (1387-1396)