خانم دکتر fatemeh fallahtafti

Dr. fatemeh fallahtafti

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (306179)

6
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers